Кількість населених пунктів: Від 26 до 45

Створена в 2015 році Полонська міська ОТГ отримала в управління 33 навчальних заклади, з яких 15 ДНЗ та 18 шкіл. Така мережа перевищувала фактичні потреби громади, зокрема в школах І-ІІІ ступенів. Громада отримала в спадок від району і малокомплектні школи, які потребували капітального ремонту. Проте найбільшою проблемою малокомплектних шкіл є неспроможність забезпечити всебічний розвиток дитини, її соціалізацію, набуття навиків ефективної комунікації. Як наслідок, учні малокомплектних шкіл мають обмежений доступ до якісних освітніх послуг. Саме тому, формування ефективної мережі навчальних закладів в Полонській міській ОТГ потребувало оптимізації. Остання передбачає використання різних інструментів, одним з яких є створення опорних закладів.

Read more

2017 рік став першим роком існування Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. Вона отримала в управління 20 закладів середньої освіти, 19 дошкільних навчальних закладів та 1 позашкільний навчальний заклад. Перед громадою постало складне завдання – забезпечення якості освітніх послуг та їх доступності для всіх мешканців йгромади. Складність реалізації завдання викликана наявністю малокомплектних навчальних закладів. Так з 19 ДНЗ лише 8 були закладами повного дня з режимом роботи 9-10,5 годин, а 11 – малокомплектні на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 години. Також з 7 шкіл 1 ступеня в 6 відсутній 1-й клас, в 3 – другий, в 4 – треті та четверті класи. Витрати на 1 учня в таких закладах сягають 43 тис.грн. на рік, найбільшу питому вагу в таких витратах становлять витрати пов’язані з утриманням будівель. Як наслідок замість того щоб кошти вкладалися в освіту дітей вони вкладаються в утримання будівель.

Read more

Створення опорного закладу є одним із інструментів підвищення якості освітніх послуг. Держава стимулює створення опорних шкіл надаючи їм фінансову підтримку. Рішення про створення опорного закладу в Баранівській ОТГ мало на меті і залучення додаткових коштів, і підвищення якості освітніх послуг.
Варто зазначити, що для забезпечення якості освітніх послуг пріоритетним є ліквідація індивідуальної форми навчання та надання педагогам якісної методичної допомоги. Посилення матеріальної бази є також важливим, але саме по собі воно не здатне забезпечити рівний доступ до якісних освітніх послуг для всіх школярів в ОТГ

Read more

Як сформувати, розвивати та зберегти у школяра бажання вчитися? Хто за це відповідальний? Ці та багато інших питань дедалі частіше обговорюються батьками та педагогами. Полонський район за рейтингами завжди входив в п’ятірку кращих по якості освіти. Це вплинуло на формування високої відповідальності та очікувань батьків щодо підвищення якості освіти, яку отримуватимуть діти в об’єднаній громаді. І педагогами і батьками здійснюється пошук дієвих механізмів, методів підвищення мотивації учнів до навчання, формування у них навичок системної роботи та досягнення поставлених цілей. З цією метою, а також з метою підтримки обдарованих дітей, створення умов для становлення їх особистості, розвитку творчого потенціалу, Полонським відділом освіти, молоді та спорту впроваджена практика винагородження учнів за досягнення у навчанні.

Read more

Створені в 2015 році в громади були перед вибором – створювати власний орган управління освітою, чи делегувати ці повноваження на районний рівень. Практика Полонської міської ОТГ свідчить, що формування органу управління освітою – це динамічний процес в якому важливе значення має об’єктивна оцінка функціональних обов’язків органу управління освітою, оцінка шкільної мережі та ризиків, тощо. Створення власного органу управління освітою дозволить отримати результати, які задовільнять всіх.

Read more

Проведений аналіз потреб у якісному методичному забезпеченні кадрами засвідчив, що фахівець який надає послуги повинен здійснювати методичний супровід лише за фахом. Також він повинен бути практикуючим вчителем, який має довіру з боку педагогічного колективу, а отже повинен обиратися з урахуванням їх думки. В результаті цього виникла ідея формування групи менторів, які у співпраці з методистами МК покликані забезпечувати підвищення методичної компетентності педагогів.

Read more

Всі учасники навчально – виховного процесу знають, що від якості освіти в дошкільних навчальних закладах значною мірою залежить успішність учнів в початкових класах. Саме тому, розробка дієвого механізму формування якісних освітніх послуг у ДНЗ є одним із головних завдань органів управління освітою. Досвід Балтської міської ОТГ свідчить, що основою такого механізму має стати злагоджена взаємодія органу управління освітою, органу місцевого самоврядування та дошкільного навчального закладу.

Read more

До проведення реформи децентралізації відділами освіти районної державної адміністрації приймалися рішення щодо оптимізації шкільної мережі, розподілу фінансування закладів освіти, реалізацію заходів націлених на підвищення якості освіти. Проте підходи до управління потребували змін. Відділ освіти Балтської ОТГ, на відміну від районного, бачить ситуацію, проблеми з середини. Він має можливості і ресурси краще оцінити стан системи освіти та на підставі результатів оцінки шкільної мережі, з урахуванням успішності, якості навчання, забезпеченості навчального процесу обрати власний стратегічний підхід до розвитку освіти в громаді

Read more

Головною причиною ідеї автономізації була неспроможність старої системи забезпечити ефективне функціонування шкіл та надання ними якісних освітніх послуг. До створення громади їх фінансування здійснювало районне управління освіти. Ним приймалися рішення щодо найму та звільнення з роботи вчителів, нарахування заробітної плати, визначення обсягів фінансування шкіл. В багатьох випадках процес був непрозорим. В той же час самі школи були не зацікавлені в економії коштів, бо в підсумку їх фінансування переглядалося і вони не могли на власний розсуд використати зекономлені кошти.

Read more