ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району, Хмельницької області
Область Хмельницька
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.. Шевченка,50

м.Дунаєвці, Дунаєвецький район

Хмельницька  область

32400

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

(0 38 58)  3-12-03

Адреса електронної пошти ОУО ОМС dunmiskosvita@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://dunrada.gov.ua/article/m28/p24

Сайт управління освіти:

http://dunuprosvita.at.ua/

ПІБ керівника ОМС ОТГ Заяць Веліна Владиславівна
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Колісник Володимир Володимирович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 51 , з них наявні ЗНЗ  – 31.
Кількість населення 39620.
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 6 046, з них учнів –  3645
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 25 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 9, І-ІІІ ступенів – 15.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 25 ,  ПНЗ – 4.
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 1192 , з них педагогічних  – 564
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 100млн 751тис.  400 грн., з них  місцевого бюджету – 47млн. 475тис. 300 грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 504, парк шкільних автобусів – 15, з них 1 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)


Створення методично – сервісного центру в структурі управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

Період від початку розробки до впровадження практики

Березень 2016 – січень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Одним із головних критеріїв ефективності  управління мережею освітніх закладів в ОТГ є якість освіти. До моменту створення Дунаєвецької міської ОТГ, весь методичний супровід шкіл району  здійснювався методичним кабінетом, що був комунальним закладом Районної Ради, але фактично працював в складі відділу освіти РДА. Такого роду подвійне підпорядкування створювало проблеми модернізації відділів, а надані методистам функції контролю та інспектування призвели до хибного сприйняття методистів як адміністраторів. В той же час дублювання функціональних обов’язків методистами методичного кабінету районної ради та спеціалістами управління освіти Дунаєвецького району негативно вплинуло на ефективність співпраці цих двох відділів. Особливості організації роботи методичного кабінету Дунаєвецької районної ради призвели до того, що його основна діяльність була спрямована на здійснення методичних функцій і, як наслідок, методисти не залучалися до практичної роботи  в школі. Головним недоліком такого підходу було розмежування теоретичних та практичних навиків роботи. Як наслідок знижується ефективність співпраці між методистами та вчителями, що в свою чергу призводить до зниження якості навчання. Рівень відповідності річного оцінювання в школі та результатів  ЗНО по Дунаєвецькій міській ОТГ склав лише 29,3%. В 2016 році найбільший  відсоток учасників (37,5%), які не подолали поріг ЗНО в Дунаєвецькому районі становив по предмету Хімія. Такі результати свідчили про необхідність впровадження дієвих механізмів підвищення якості освіти, і недоцільність дублювання підходу районного відділу освіти до організації методичної роботи. Як наслідок в Дунаєвецькій міській ОТГ було створено методичний – сервісний центр Відділу освіти молоді і спорту Дунаєвецької міської ОТГ. Центр здійснює якісне забезпечення шкільних адміністрацій та педагогічних колективів.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільвовою групою є учасники навчального процесу: вчителі,  діти.

Виконавцями є. управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

Партнерами є управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької районної державної адміністрації, відділ освіти виконавчого комітету Дунаєвецької селищної ради, Камянець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка (КПНУ), Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ХОІППО)

В процесі реалізації даної практики можна виділити п’ять ключових елементів, які сформують алгоритм її впровадження (рис. 1).

Рисунок 1 – Ключові елементи алгоритму впровадження практики

Кожен із зображених на рисунку елементів є рівнозначно важливим, розглянемо їх детальніше.

Процес ідентифікації проблеми був нами описаний вище, тому лише зазначимо, що правильне визначення проблеми складає 50 % її успішного вирішення у майбутньому.

В процесі реалізації другого елементу алгоритму на сесію Дунаєвецької міської ради було винесено проект рішення про внесення змін до структури управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради. За результатами голосування було прийняте рішення про створення методично сервісного центру як структурного підрозділу управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради (додаток 1). Зауважимо, що 21 квітня сесія міської ради за поданям управління освіти, молоді та спорту внесла зміни до додатку 1 рішення восьмої сесії міської ради VІІ скликання №20-8/2016р «Про внесення змін до додатку 3 рішення третьої сесії міської ради VІІ скликання №2-3/2016р «Про створення юридичних осіб як  виконавчих органів міської ради» і змінила назву з “методичний сервісний центр” на “методичний кабінет” (додаток 9).

В результаті реалізації третього елементу, за ініціативи відділу управління, молоді та спорту Дунаєвецької ОТГ, на розгляд сесії Дунаєвецької міської ради було винесено проект рішення Про ліквідацію комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Методичний кабінет» (додаток 2).
Забезпечення роботи методично – сервісного центру – четвертий базовий елемент алгоритму реалізації практики, передбачав прийняття таких рішень:

 • 11.10.16 наказ управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради  Про затвердження посадових інструкцій та функціональних обов’язків працівників методичного сервісного центру управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради (додаток 3)
 • 31.10.16 наказ управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради  Про призначення завідувача методичного сервісного центру управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради (додаток 4).
 • 10.11.16  Рішення сесії Дунаєвецької міської ради  Про затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ та закладів Дунаєвецької міської ради (додаток 5).
 • 18.11.16 наказ управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради  Про затвердження положення про методичний сервісний центр управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради (додаток 6)
 • План-графік проходження курсової перепідготовки на 2017 рік та План заходів щодо методичного супроводу проведення атестації педпрацівників ЗНЗ Дунаєвецької міської ради (додаток 7).

Прийняттю перелічених рішень передує проведення ряду заходів:

 • здійснюється аналіз потреб у якісному методичному забезпеченні кадрами МСЦ. Методист здійснює методичний супровід лише за фахом;
 • обговорюється кількісний склад МСЦ   (спільно міська рада, управління освіти, завідувач МСЦ).За результатами обговорень в Дунаєвецькій ОТГ було визначено 6 ставок на які призначено 10 методистів,  8 з яких є сумісниками на 0,5 ставки в управлінні освіти. Методисти – сумісники завантажені годинами у навчальних закладах (12-14 год) і є основними працівниками в школі. Працюючи в навчальному закладі «методист-практик» бачить проблему з середини навчального процесу, що сприяє швидкому вирішенню її під час семінарів, семінарів-практикумів. У співпраці УО, МСЦ та учасників навчально-виховного процесу переважають партнерські відносини.

Оптимізація витрат на утримання центру шляхом розвитку співпраці громад в сфері освіти, що є п’ятим елементом в алгоритмі, передбачає підписання угоди про забезпечення методичного супроводу  (додаток 8).

Предметом Угоди є:

 1. Методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організацію науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період через надання сервісних методичних послуг за напрямами:
  – науково-методичний сервіс;
  – експертний сервіс;
  – моніторинговий сервіс;
  – консалтинговий сервіс;
  – маркетинговий сервіс.
 1. Спільна організація і проведення освітянських заходів, виставок, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо.

Підписанню цього документу передує підписання угоди про співпрацю між ОТГ, укладання угод між Дунаєвецькою міською, Маківською сільською та Дунаєвецькою селищною радами про співпрацю розглядається та приймається сесією громади. Рішенням сесії затверджуються механізми співфінансування МСЦ. Після цього проводяться зустрічі з відповідальними за освіту в інших ОТГ з метою координації методичного супроводу, здійснюється вивчення рівня загальної та професійної компетентності педагогів (для складання плану роботи).

Заключним елементом є надання послуг центром, що передбачає проведення організаційно-методичної роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової освіти педагогів згідно плану курсової перепідготовки педпрацівників. Також здійснюється інформаційно-методичне забезпечення педагогічного процесу, проводиться опрацювання нормативно-правових документів

Така практика взаємовигідна для всіх сторін, оскільки вона є передумовою підвищення якості освіти та оптимізації витрат як для замовника таких послуг, так і для виконавця.

Досягненні якісні та кількісні результати

 • Створено 1 методично сервісний центр в структурі управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ОТГ
 • Підписано 2 угоди про співпрацю на рівні громад: Дунаєвецька селищна ОТГ; Маківська сільська ОТГ
 • Укладено 1 угоду про надання послуг методичним сервісним центром Дунаєвецькій селищній ОТГ
 • Отримано додаткове фінансування 2 ставок методистів центру в результаті надання послуг згідно підписаної угоди, що у вартісному еквіваленті становить 87800 грн
 • Забезпечено економію витрат на утримання працівників методичного відділу для Дунаєвецької селищної ОТГ в розмірі 368 520 грн (Для мінімального методичного забезпечення педагогічних працівників необхідно 5 ставок методистів (з розрахунку 1 методист на пробільність дисциплін). П’ять ставок методистів в рік  456 320 грн, співфінансування  методичного забезпечення згідно укладеної угоди на 2 ставки в рік складає 87 800 грн)
 • Заплановано 25 заходів з курсової перепідготовки на 2017 рік
 • Затверджено 12 заходів щодо методичного супроводу проведення атестації педпрацівників ЗНЗ Дунаєвецької міської ради

Головні ризики впровадження практики

 • Порушення умов угоди про співпрацю Дунаєвецькою селищною ОТГ
 • Неякісне виконання своїх функціональних обов’язків методистами центру .
 • Формування кадрового складу не за фахом.
 • Втрата якісних показників за рахунок економії коштів

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет методичного сервісного центру  на 2017 рік складає  – 894 980 грн., джерела фінансування – місцевий бюджет.

Співфінансування  у 2017 році складає –   119 473 грн. ,  джерела фінансування – кошти інших громад.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки