ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ відділ освіти виконавчого комітету Солонянської селищної ради Солонянського району Дніпропетровської області
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Солонянська селищна рада Солонянського  району Дніпропетровської області
Область Дніпропетровська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Гагаріна, 7 смт. Солоне, Солонянський район, Дніпропетровська область, 52400
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон відділу освіти:

05669 21332

Адреса електронної пошти ОУО ОМС solosvita@gmail.com

 

Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

solonyanska-gromada.gov.ua/

 

ПІБ керівника ОМС ОТГ Копейко Михайло Мусійович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Грекова Ірина Вікторівна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 18 , з них наявні ЗНЗ  – 6
Кількість населення 14123
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 2568, з них учнів –  1499
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 8 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 4, І-ІІІ ступенів – 3.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 6,  ПНЗ – 1 (на базі опорної школи)
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 519 , з них педагогічних  – 312
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету

51    ky 22 субвенція

Загальний бюджет освіти  у 2018 р.  59 495 269 грн. в тому числі:

–          освітня субвенція  – 22 186 800 грн.;

–          місцевий бюджет –  37 308 469 грн.

Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 262 , парк шкільних автобусів – 5,  з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

Якісні освітні послуги в умовах децентралізації: практика створення опорного закладу освіти в Солонянській ОТГ

 Період від початку розробки до впровадження практики

березень 2016 – травень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Повноваження, що отримали громади в сфері освіти покладали на них відповідальність за якість освітніх послуг які отримують діти. Не менш важливим завданням було створення належних умов, формування безпечного середовища для навчання. Аналіз шкільної мережі Солонянської ОТГ засвідчив, що кількість навчальних закладів в громаді перевищує їх потребу. Так у Малозахаринській ЗОШ  І – ІІ ступенів всі діти знаходяться на індивідуальній формі навчання через відсутність повноцінних класів.

Кількість дітей в школі І – ІІ ступенів становила менше 25 чоловік, що в перспективі означало, що утримання такої школи повністю ляже на місцевий бюджет. Через відсутність класів на індивідуальній формі навчання також вимушено знаходилися діти Василівської, Широчанської та Надіївської шкіл. Об’єм навчального навантаження для школярів на індивідуальній формі навчання значно менший, більше інформації вони повинні опрацьовувати самостійно. В той же час витрати на 1 учня коливалися від 10292 грн до 55230 грн. Найбільші витрати були в школах з малою наповненістю класів. Це значить, що кошти використовуються нераціонально і замість оновлення матеріально технічної бази шкіл, створення безпечних умов для навчання кошти витрачаються на утримання стін. В таких умовах неможливо підвищити якість освітніх послуг невід’ємною умовою яких є залучення висококваліфікованих кадрів та використання сучасного матеріально технічного забезпечення. Негативним явищем такої ситуації було й те, що в малокомплектних класах в учнів спостерігається низький рівень соціалізації.  І як свідчить аналіз  в цілому вони менш конкурентні на етапі вступу до ВНЗ та ринку праці.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є учасники навчально виховного процесу: вчителі, батьки, діти

Виконавцями є Солонянська селищна рада

Партнерами є обласний Департамент освіти та науки.

Ключовим завданням органу управління освітою Солонянської ОТГ є надання якісних освітніх послуг. Останні значною мірою залежать як від кадрового, так і від матеріально – технічного забезпечення.Для раціонального та максимально ефективного використання ресурсів було проведено всебічний аналіз освітньої мережі. У 2016 році наліз проводивсся за наступними напрямками (данні можна знайти за посиланням http://solonyanska-gromada.gov.ua/ekspresportret-osvitnogo-prostoru-solonyanskoi-ob%E2%80%99ednanoi-teritorialnoi-gromadi-11-14-07-08-11-2017/  ):

 • Кількісний склад дітей дошкільного віку в розрізі територій, що закріплені за навчальними закладами
 • Динаміку народжуваності та охопленість дітей дошкільною освітою
 • Перспективну мережу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 – 2021 роки
 • Аналіз педагогічних працівників
 • Витрати на утримання одного учня

Результати аналізу засвідчили. Що проектні потужності шкіл не завантажені. В громаді Малозахарівську школу  І – ІІ ступенів відвідує менше 25 учнів, що означає, що вона буде фінансуватися з місцевого бюджету. Витрати на одного учня  превищували до 5 разів середньорайонні показники. Аналіз набору учнів в перший клас продемонстрував слабку перспективу наповнюваності класів в школах.  Отримані резулльтати були представлені для голови громади керівником органу управління освітою Солонянської ОТГ. Незважаючи на те, що громада є фінансово спроможною, можливості та доцільності утримання такої мережі навчальних закладів не було, ресурси витрачалися на утримання будівель, а не на оновлення матеріально – технічного забезпечення та залучення висококваліфікованих кадрів. Вирішенням проблеми було створення опорного закладу. В той же час в 2016 році Міністерством освіти і науки України оголошено конкурс на створення опорних закладів, участь в якому дозволяла громаді залучити додаткові фінансові ресурси. Також голова обласної державної адміністрації видав розпорядження «Про модернізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сучасних умовах соціально – економічного розвитку територій Дніпропетровської області» яким зобовязав голів райдержадміністрацій та рекомендував головам ОТГ розробити та затвердити плани заходів щодо створення опорного закладу (додаток 1). Як наслідок в Солонянській ОТГ ініційовано створенння опорного закладу.

Фактично механізм реалізації практики включає декілька взаємоповязаних елементів (рисунок 1):

Рисунок 1 – Елементи механізму впровадження практики

Реалізація першого елементу механізму практики була нами описана. Варто аккцентувати увагу на тому, що успішна реалізація наступних складових неможлива без проведення всебічного аналізу стану системи освіти в громаді. Отримані данні в подальшому були використані під час зустрічей з різними групами зацікавлених осіб:

 • Депутати;
 • Вчителі та адміністрація шкіл;
 • Батьки.

Перш ніж було розпочато проведення роз’яснювальної роботи потрібно було визначити який із закладів громади буде визнано опорним. Це другий елемент в  механізмі реалізації практики. Аналіз шкільної мережі засвідчив, що вимогам, які висувалися до опорних шкіл відповідає два навчальні заклади громади. Проте в одному із них не вистачало проектної потужності щоб прийняти до себе учнів із філій у разі пониження їх ступеня, також була відсутня повноцінна бібліотека.  Як наслідок, в якості опорного закладу було обрано  Солонянську СЗШ №1, а її філіями Надіівську СЗШ І – ІІІ ступенів,  Василівську СЗШ І – ІІІ ступенів та Малозахарівську СЗШ І – ІІ ступенів. Створення опорного закладу передбачало пониження ступеня його філій, що викликало потребу проведення кропіткої розяснювальної робототи.

Перші зустрічі були проведені із депутатами на виконкомі. Для них були підготовлені презентації (додаток 2, 3) та буклети (додаток 4).  Також було проведено роз’яснювальну роботу щодо розбіжностей в обсязі навчального матеріалу між індивідуальною формою навчання та звичайним навчанням, яка в початкових класах складала лише 5 годин тижневого навантаження на учня проти 20 при загальній формі навчання, а в 5-9 класах 8 годин проти 22 -23 годин, для школи ІІІ ступеня різниця становила 12 годин індивідуального навчання проти 38 урочної форми. Депутати мали можливість ознайомитись з відмінними особливостями навчання на індивідуальній  формі та класноурочним навчанням. Це було здійснено з метою показати, що при таких витратах часу для навчання про якість освіти таких дітей говорити не доводиться. Підготовлені данні щодо витрат на утримання навчальних закладів засвідчили, що найвищий рівень витрат на 1 учня в малокомплектних школах. Також було представлено результати аналізу кадрів: основних, за сумісництвом, кількість пенсіонерів. Аналіз тижневого навантаження в школах, які планово мали бути філіями показав як і в кого скоротиться навантаження, кого і як можна забезпечити годинами до повної ставки щоб не втратити кваліфікованого працівника. Використовуючі аналітичні данні було роз’яснено чому оголошувати конкурс на визначення опорного закладу недоцільно. Також депутатів цікавило, як буде вирішене питання забезпечення підвозу учнів. Їм було представлено завчасно розроблені маршрути підвезення та інформацію про відстані між опорним закладом та філіями. Надіївська (Жданівська в минулому) та Василівська філії знаходилися на відстані 12 та 14 км відповідно, а найбільша відстань була до Малозахаринської філії – 20 км. В цілому з депутатами було проведено три зустрічі  перед тим як питання було винесено на розгляд сесії.

На зустріч із педагогічним колективом та батьками було залучено депутатів з профільної освітньої комісії, також до обговорень долучалися депутати з відповідних виборчих дільниць де планувалося пониження ступеня шкіл та їх переведення у статус філій. Варто зауважити, що з педагогічними колективами була окрема зустріч, а батьків збирали під час загальношкільних батьківських зборів де також були присутні вчителі. Як і депутатам педагогічним колективам та батькам була підготовлена презентація та роздані буклети. Одним із головних питань, що турбувало батьків – це питання підвезення. Демонстрація маршрутів, а також обіцянка про забезпечення безперебійного підвезення, розчищення доріг, оновлення матеріально технічної бази в філіях були сприйняті позитивно. Педагогів цікавило питання працевлаштування, це ж питання підіймалося депутатами. Результати аналізу засвідчили, що фактично скороченю підлягало 6 осіб 5 з яких були поважного пенсійного віку. Одному вчителю було запропоновано місце психолога в школі, оскільки в нього є відповідна освіта, але він відмовився. Також, щоб зберегти кваліфікованого працівника одній вчительці запропоновано до ставки години гурткової роботи, враховуючи досягнення педагога таке рішення було обгрунтованим. У  Василівській школі проведено 3 зустрічі з батьками та педагогами, на одну із яких запрошено директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської області. Варто зауважити, що в цій школі батьки найбільше жалілися на педагогів і вимагали не понижувати ступінь школи, а забезпечити їх дітей кращими вчителями. В процесі проведення батьківських зборів велися протоколи (додатки 13 – 16). Ці документи є надзвичайно важливими, оскільки не лише демонструють відкритість, демократичність процесу, але й убезпечують від звинувачень в його непрозорості.Також, розгляд питання створення опорної школи, сприяє розподілу відповідальності та залученню мешканців громади до процесів управління. Побажання батьків були враховані і в Солонянській школі пониження ступеня заплановане на 2018 рік. В інших школах, які ставали філіями пониження ступеня провели, оскільки вимоги батьків не були достатньо обгрунтованими, а індивідуальна форма навчання не забезпечувала отримання учнями якісних освітніх послуг в повному обсязі. Зрештою більшість батьків вдалося переконати саме за рахунок гарантії організованого підвезення і оновлення матеріально технічної бази в школі. Проте, були спроби підбурення  людей, люди проводили акцію і перекрили дорогу в Василівці вже після прийняття депутатами рішення про реорганізацію школи. Про захід і свої вимоги вони повідомили глову Солонянської селищної ради (додаток 5). Зважаючи на пропозиції зроблені батьками у повідомленні про проведення акції можна зробити висновок, що протест мав виключно популістський характер і інтереси дітей він не враховував.

Після проведеної роботи питання про створення опорного закладу було винесено на розгляд депутатів і прийнято одноголосно. Рішенням сесії було затверджено наступні документи:

 1. Про реорганізацію шляхом приєднання КЗО «Василівська середня загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області (додаток 6)
 2. Про реорганізацію шляхом приєднання КЗО «Жданівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області (додаток 7)
 3. Про реорганізацію шляхом приєднання КЗО «Малозахаринська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області (додаток 8)
 4. Про затвердження Статуту КЗО «Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області (додаток 9)
 5. Про створення опорної школи та філій в закладах освіти підпорядкованих Солонянській селищній раді. Цим же рішенням зобов’язана Розробити Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності Солонянської селищної ради та подати його на затвердження сесією селищної ради (додаток 10)
 6. Про перетворення комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» (опорний заклад) (додаток 11)
 7. Статут опорного закладу (додаток 12)

 Досягненні якісні та кількісні результати

 1. Створено опорний заклад з 3 філіями. Понижено ступінь Малозахаринської, Надіївської (Жданівської) та Василівської філій, Пониження ступеню в Солонянській школі заплановано на 18- 19 навчальні роки.
 2. 14 дітей із двох філій перейшли із індивідуальної форми навчання на загальну,
 3. В 2016 році придбано два автобуси за кошт обласного бюджету
 4. Створення Малозахарівського НВК дало можливість скоротити 0,5 ставки кухаря
 5. На базі опорного закладу створено центр позашкільної освіти. В центрі функціонує 27 гуртків за 6 напрямками, що дозволило вдвічі збільшити охоплення дітей позашкіллям
 6. Оновлено матеріально технічну базу опорного закладу та філій в 2016 році на 6 168 412 грн, з них 2 165 738 грн з місцевого бюджету з державного та обласного бюджету громада отримала 4 002 674 грн в тому числі 2 600 000 грн на придбання шкільних автобусів. В 2017 році на капітальний ремонт закладу отримано з державного та обласного бюджетів на капітальний ремонт та покращення матеріальної бази 34 500 080  грн

         Головні ризики впровадження практики 

 • Підвезення
 • Супротив з боку вчителів та батьків
 • Забезпеченість кадрами
 • Працевлаштування педпрацівників, в яких скорочується навантаження

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики в 2016 році склав 6 168 412  грн, з них 2 165 738  грн з місцевого бюджету

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики:

DNI0604_Солонне публікація

Додатки