ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Шишацької селищної ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Шишацька селищна рада Полтавської області
Область Полтавська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Небесної сотні, 9, кім. 3, смт. Шишаки, Шишацький район, Полтавська обл., 38000
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

(050352)9-14-53

Адреса електронної пошти ОУО ОМС shishaki_voog@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://shyshacka.gromada.org.ua/

Сайт управління освіти: http://shyshacka.gromada.org.ua/

ПІБ керівника ОМС ОТГ Тутка Олександр Іванович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Караваєва Наталія Миколаївна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖІ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 62 , з них наявні ЗНЗ  – 12
Кількість населення 15858
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 2267, з них учнів –  1354
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 12 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 3, І-ІІІ ступенів – 9.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 13 ,  ПНЗ – 1
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 514 , з них педагогічних  – 296
Загальний бюджет освіти громади, з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 51129,8 тис.грн., з них  місцевого бюджету – 20875,0 тис.грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 524, парк шкільних автобусів – 8,  з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Створення опорної школи Шишацької селищної ради

 Період від початку розробки до впровадження практики

 березень 2016 – квітень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Головною вимогою з боку держави до органів управління освітою є надання якісних освітніх послуг, дотримання стандартів освіти. Зі свого боку батьки очікують що отримані знання, дозволять їх дітям продовжити освіту та знайти гідну роботу. Проте відповідність основним очікуванням учасників учбового процесу, в малокомплектних школах неможливі. Як свідчать результати ЗНО відсоток учнів малокомплектних шкіл, що не подолали мінімальний поріг може сягати 60%. В той же час, рівень їх соціалізації низький, а в сучасному динамічному світі це негативно позначається на здатності учнів розвинути і реалізувати власний потенціал. Негативним є те, що частина учнів малокомплектних шкіл вимушена перебувати на індивідуальному графіку навчання. Дітьми втрачаються навички ефективної комунікації, відсутність конкуренції в процесі навчання знижує його ефективність.

Іншою стороною проблеми малокомплектних шкіл є те що проектна потужність шкіл використовується лише частково. Як наслідок – високий розмір витрат на одного учня. При цьому основну питому вагу таких витрат складається з витрат на утриманням самих будівель. Зокрема це зменшує можливості використання матеріальних методів мотивації учнів та вчителів, покращення матеріально – технічної забезпеченості шкіл. Спостерігається низька зацікавленість молодих фахівців працювати у малокомплектних школах. Старіння кадрів  опосередковано здійснює негативний вплив на якість навчально виховної та культурно – освітньої роботи в школах, звісно є виключення. Враховуючи вищезазначене створення опорних шкіл сьогодні  є об’єктивною необхідністю.

Розуміння цих фактів керівником відділу освіти та педагогічною спільнотою громади призвело до того, що Шишацька ОТГ вирішила у 2016 році прийняти участь у конкурсі оголошеним міністерством освіти і науки щодо створення опорних шкіл.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації.

Цільовою групою є учасники навчально виховного процесу: вчителі, батьки, діти.

Виконавцями є. відділ світи Шишацької селищної ради, директор опорної школи

Партнерами є Шишацька селищна рада, методичний кабінет відділу освіти, депутатський корпус громади, обласний департамент освіти

Оцінка шкільної мережі використовується при прийнятті багатьох управлінських рішень, зокрема таких як: створення органу управління освітою; методичного кабінету; організація підвезень; розробка плану оптимізації шкільної мережі; створення опорних шкіл. Щодо останнього то практика створення опорної школи в Шишацькій громаді є результатом реалізації державної політики в системі освіти (рисунок 1).

Так, згідно з дорученням прем’єр міністра, від 28.12.15 міністерство освіти і науки України щодо створення опорних шкіл за допомогою обласних департаментів освіти проінформували органи управління освітою ОТГ та районів про розроблену дорожню карту створення опорних шкіл (додаток 1).

Завданнями відділу освіти Шишацьклї ОТГ є надання якісних освітніх послуг, створення безпечного середовища для навчання та забезпечення можливості отримання якісних освітніх послуг для усіх членів ОТГ. У фахівців сфери освіти Шишацької ОТГ було розуміння того, що створення опорної школи є дієвим інструментом реалізації поставлених завдань. Тому відділ управління освітою ініціював створення опорної школи та участь у конкурсі запланованого міністерством освіти і науки України. Схематично алгоритм впровадження практики відображено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Основні елементи алгоритму впровадження практики

Реалізація першого складового елементу передбачала видання Наказу департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Про проведення обласного конкурсу на кращий проект опорної школи (додаток 2). Згідно цього документу конкурс проводився в березні 2016 року. Керівники відділів освіти районів і ОТГ повинні були забезпечити належний рівень підготовки проектів та подати їх на розгляд конкурсної комісії до 15.30.16 року. В свою чергу, конкурсна комісія повинна була розглянути подані проекти, визначити переможців і оголосити результати 31.03.16 року.

Другий елемент алгоритму передбачав здійснення наступних кроків (рисунок 3) Як видно із рисунку 3, першим кроком було видання відділом освіти наказу на проведення першого етапу конкурсу на кращий проект опорної школи (додаток 3). Зокрема в наказі зазначено, що при його проведенні користуватися умовами проведення обласного конкурсу на кращий проект опорної школи (додаток 4). Другим кроком – була підготовка та проведення першого етапу конкурсного відбору. Визначенню потенційного опорного закладу передував аналіз шкільної мережі. Під час проведення першого етапу конкурсного відбору було визначено, що опорним закладом може бути Шишацька спеціалізована школа ім. В.І.Вернадського. Школа в Шишаках виникла ще наприкінці 19 ст. У 1988 році їй присвоєно ім’я академіка В.І.Вернадського. У 1997 році вона отримала статус спеціалізованої школи екологічно-українознавчого профілю. Сьогодні у школі навчається 404 учні. З 2014 року Шишацька спеціалізована школа ім. В.І.Вернадського бере участь у  дослідно-експериментальній діяльності регіонального рівня «Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів». Було визначено три школи-філії: Великоперевізька, Баранівська, Ковердинобалківська загальноосвітні школи І-ІІ ступенів.

Начальником відділу освіти проведено обговорення даного питання із головою громади та директорами шкіл. В свою чергу директорами шкіл було проведено обговорення з педагогічним колективом та батьками учнів питання створення на базі Шишацької спеціалізованої школи ім. В.І.Вернадського  опорної школи із трьома школами – філіями: Великоперевізька, Баранівська, Ковердинобалківська загальноосвітні школи І-ІІ ступенів. Пропозиція була позитивно прийнята учасниками навчального процесу. В них існує розуміння того, що малокомплектні школи повинні бути реорганізовані, реалізація проекту дозволить покращити якість освіти, соціалізацію учнів та матеріально – технічне забезпечення шкіл, підвищити рівень безпеки середовища де навчаються діти.

Після цього дане питання було винесене на розгляд комісій виконкому для подальшого представлення на сесію Шишацької селищної ради (додаток 5). Також на сесії селищної ради було прийняте рішення про реорганізацію окремих ЗОШ Шишацької селищної ради (додаток 6)

Наступним кроком було визначення переможців першого етапу конкурсного відбору та подання його документів на обласний етап конкурсу до 15.03.16 р. (додаток 7). Зокрема, документи подані на конкурс включали: опис в якому була наведена інформація про опорний заклад, план розвитку опорної школи на 2016 – 2018 рр.

На третьому етапі Полтавським департаментом освіти та науки ОДА проведено конкурс та визначено переможців. На Конкурс були подані проекти опорних шкіл органів управління освітою 5 об’єднаних територіальний громад та 16 райдержадміністрацій. Конкурсною комісією розглянуто 21 поданий проект. Не взяли участі у Конкурсі загальноосвітні навчальні заклади з 9 районів та 7 об’єднаних територіальних громад. За результатами поіменного голосування, проведеного конкурсною комісією, визнати переможцями Конкурсу проекти опорних шкіл Шишацької спеціалізованої школи імені В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області, Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської області, Чутівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області як такі, що набрали найбільшу кількість голосів (додаток 8).

Перемога у конкурсі розширила можливості громади, але разом з та поставила перед нею нові виклики та завдання. Заключним етапом впровадження практики є створення опорного закладу та реалізація основних положень проекту поданого на конкурс. З цією метою рішенням сесії було створено комісію для проведення заходів з реорганізації.. Зокрема було проведено інвентаризацію та передачу майна філій на баланс опорного закладу. Варто зауважити, що процедура реєстрації опорного закладу є чітко непрописаною для реєстраторів. Як наслідок з трьох опорних шкіл, які стали переможцями у конкурсі лише одна вже завершила реєстрацію. Шишацька ОТГ планує внести зміни до установчих документів та відомостей про реєстрацію юридичних осіб після прийняття відповідного рішення на сесії селищної ради у квітні місяці.

 Досягненні якісні та кількісні результати

 1.  З вересня 2016 року 5 дітей отримали можливість перейти з індивідуального графіка навчання на загальний і відвідувати заняття в опорній школі. В перспективі кількість таких учнів зросте;
 2. На базі опорної школи облаштовано клас для гурткової роботи, проведення майстер класів, що дозволило розширити кількість дітей, які охоплені позашкільною роботою;
 3. Пкращено матеріально технічну базу опорного закладу та філій;
 4. Придбано 1 новий автобус;
 5. Проведено ремонт доріг, які використовуються для підвезення дітей до опорного закладу;
 6. Поліпшення умов для навчання і виховання учнів та умов праці працівників (поліпшення рівня теплового комфорту в примішенні школи з 17 до 20°C ), t°C, що сприє зменшенню захворюваності учасників навчально – виховного процесу.
 7. Зменшенно обсяг споживання газу (м3/рік) з 42 м3/рік до 29,4-30 м3/рік, за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій
 8. В рамках плану розвитку Шишацької школи буде реалізовано 8 проектів:
 • Проект «Талановита дитина» – спрямований на розвиток творчого потенціалу дітей.
 • Проект «Якісна освіта» – має на меті використання ефективних моделей і технологій роботи з дітьми, надання якісних освітніх послуг.
 • Проект «Пам’ять серця» – орієнтований на формування активної життєвої позиції, виховання патріотизму .
 • Проект «Технологія ранньої соціалізації особистості (учнівське самоврядування «ТЕМП»)» – має на меті формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості, розвиток творчого потенціалу учнів, навчання самостійності і відповідальності.
 • Проект «Дотик природи» – має на меті формування у підростаючого покоління екологічного світогляду, дбайливого ставлення до природи.
 • Проект « Чисте довкілля – чисте сумління » – спрямований на виховання розумного господаря своїй землі, який завжди буде   пам’ятати, що екологічне забруднення, як ланцюгова реакція, може призвести до екологічної катастрофи.
 • Проект «Вчимося бути здоровими» – має на меті сформувати у підростаючого покоління валеологічного світогляду, дбайливого ставлення до власного здоров’я як до найважливішої людської цінності.
 • Проект «Уміле господарювання – це комфорт у навчальному закладі» – передбачає створення сприятливих умов для навчання.

Очікуванні результати виконання плану розвитку школи. За умови реалізації плану прогнозуються такі позитивні зміни:

 • зросте авторитет школи серед громади;
 • покращиться стан матеріально – технічного забезпечення школи на 30%;
 • зміниться ставлення до власного здоров’я як учнів, так і працівників школи;
 • покращиться успішність учнів  на 3 – 5%.
 • стануть кращими умови для розвитку обдарувань кожного учня школи на 17%;
 • покращиться єдина система виховного впливу (сім’я, школа, громада);
 • збережеться контингент учнів на рівні 450 – 500 осіб;
 • зросте кількість батьків – активних учасників шкільного життя на 5%.

  Головні ризики впровадження практики

 •  Нестача фінансових ресурсів
 • Збереження ступеню шкіл, які стали філіями обмежує можливість учнів 5-9 класів отримувати якісніші освітні послуги навчаючись в опорній школі

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 Бюджет витрат створення опорної школи склав  – 1000 тис. грн., джерела фінансування – державний бюджет. Також придбано 1 автобус вартістю1320 тис.грн. – співфінансування за рахунок субвенції та місцевого бюджету.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ:

Додатки