ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Гуманітарний відділ Зимнівської сільської ради
Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Зимнівська сільська рада Володимир – Волинського району, Волинської області
Область Волинська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.. Перемоги,38

с.Льотниче, Володимир – Волинського району,

Волинської області 44750

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

(03342)  23714

Адреса електронної пошти ОУО ОМС zmnosvita@gmail.com
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://zymne.zz.vc/

 

Сайт управління освіти:

http://zymneosvita.at.ua/

ПІБ керівника ОМС ОТГ Католик Вячеслав Артурович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Будцев Сергій Євгенович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 17 , з них наявні ЗНЗ  – 5.
Кількість населення 6200.
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 1020, з них учнів –  579
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 5 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 1, І-ІІІ ступенів – 3.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 3 ,  ПНЗ – 0
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 160 , з них педагогічних  – 110
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 10млн 748тис.  047 грн., з них  місцевого бюджету – 4млн. 333тис. 847 грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 182, парк шкільних автобусів – 2, з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

  Створення методичного кабінету Гуманітарним відділом Зимнівської сільської ОТГ

  Період від початку розробки до впровадження практики

червень 2016 – вересень 2016

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Якість – один із двох базових критеріїв, які висуваються до сучасної системи освіти не лише у вітчизняній, а й у міжнародній практиці. Цей показник прямо залежить від педагогічної майстерності вчителів, що досягається лише за умови належної практичної підготовки, постійного удосконалення навиків, пошуку та впровадження в роботу інноваційних підходів до навчання. Добре організована методична робота здатна допомогти вчителям досягти бажаних якісних показників.

До створення ОТГ методичний супровід здійснювався працівниками методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Володимир – Волинської райдержадміністрації. Створена у 2015 році Зимненської ОТГ, з січня 2016 року перейшла на прямі міжбюджетні відносини із державним бюджетом. Зокрема, це передбачало що громада самостійно вирішує питання пов’язані із забезпеченням навчального процесу, в тому числі це стосувалося і методичної роботи.

Щоб зберегти якісні показники Зимненською сільською радою було прийнято рішення про виділення коштів на фінансування послуг, що надавалися методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Володимир – Волинської райдержадміністрації. В результаті чого громада зіштовхнулася із рядом проблем.

По перше, районним методичним кабінетом було необґрунтовано завищено розцінки за надані послуги. Вартість їх послуг за перше півріччя 2016 року склала 90 тис. грн., в той час як попередні розрахунки показали, що створення власного методичного кабінету дозволить заощадити близько 20 тис. грн.

По друге, працівники методичного кабінету районного відділу освіти, молоді та спорту не є практикуючими вчителями, за роки роботи вони сприймаються педагогічними колективами як контролери, а це не дозволяє досягти бажаних показників якості освіти.

Це були дві основні причини, які визначили необхідність створення власного методичного кабінету. Для того, щоб не переривати учбовий процес нами було прийняте рішення створити методичний кабінет в період червень – вересень 2016 року

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, анкетування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є учасники навчального процесу: вчителі, діти.

Виконавцями є гуманітарний відділ Зимненської сільської ради.

Партнерами є представники ОМС, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Рисунок 1 – Ключові елементи алгоритму впровадження практики

Кожен із зображених на рисунку елементів є рівнозначно важливим, розглянемо їх детальніше.

Процес ідентифікації проблеми був нами описаний вище, тому лише зазначимо, що правильне визначення проблеми складає 50 % її успішного вирішення у майбутньому.

В процесі реалізації другого елементу алгоритму на розгляд сесії Зимнівської сільської ради були винесені питання:

– про внесення змін в структуру Гуманітарного відділу Зимнівської ОТГ (додаток 1)

– про створення методичного кабінету (додаток 2),

– затвердження Положення про методичний кабінет (додаток 2),

– затвердження штатної чисельності працівників методичного кабінету(додаток 2).

По кожному із цих питань було винесене позитивне рішення, зокрема  було прийняте рішення про те, що з метою організації методичної роботи в освітніх установах Зимнівської сільської ради ввести в штат гуманітарного відділу 2,5 ст. методистів (завідуючий методичного кабінету – 1 ставка, методист 1 – 0,5 ставки, методист 2 – 1 ставка). Двоє працівників методичного кабінету (завідуючий методичного кабінету та методист 1) є практикуючими вчителями, в школах вони працюють за сумісництвом, основним місцем роботи є методичний кабінет гуманітарного відділу Зимнівської сільської ради.

Наступний складовий елемент цієї практики передбачав вирішення ряду важливих організаційних питань:

– Призначення завідуючого та методиста методичного кабінету (розпорядження голови сільської ради на підставі заяв, додаток 3). Кандидатура завідуючого методичним кабінетом була погоджена з ректором Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Варто зазначити, що складовим елементом методичного кабінету є методична рада. До її складу входять 9 осіб (в.т.ч. 2 методисти та голова МК) які є керівниками міжшкільних методичних об’єднань і між якими здійснено розподіл методичного супроводу предметів. Керівники міжшкільних методичних об’єднань є практикуючими висококваліфікованими вчителями і за підсумками року отримують відповідну доплату за інтенсивність праці. Це дозволяє забезпечити надання якісних методичних послуг не збільшуючи штатної чисельності працівників методичного кабінету.(розмір доплати 20%)

– Затвердження посадових інструкцій завідувача методичним кабінетом та двох методистів методичного кабінету (додаток 4)

– Згідно протоколу  №1 від 19 .09.2016 науково-методичною радою методичного кабінету гуманітарного відділу Зимнівської сільської ради схвалено План роботи методичного кабінету гуманітарного відділу Зимнівської сільської ради на 2016-2017 навчальний рік (додаток 5)

– наказом Гуманітарного відділу Зимнівської ОТГ від 19.09.2016 було затверджено організацію та структуру науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 н.р. (додаток 6). Цим же наказом було затверджено склад науково-методичної ради МК та структуру  науково-методичної роботи з керівними і педагогічними кадрами 2016-2017 н.р.

– Затвердження Положень  окремих структурних компонентів методичної роботи, зокрема:

1.1.Положення про науково-методичну раду методичного кабінету гуманітарного відділу Зимнівської сільської ради (додаток 7). Згідно цього положення до методичну раду очолює голова методичного кабінету. Згідно пункту 2.2 до її складу входять два методисти, керівники міжшкільних методичних об’єднань, а також кращі педагогічні працівники району: вчителі-методисти,  заступники директорів навчальних закладів, тощо. Таким чином положення передбачає можливість включення до складу методичної ради як внутрішніх (представників освіти ОТГ) так і зовнішніх членів.

У додатку 2 до наказу начальника гуманітарного відділу Зимнівської сільської ради «Про організацію та структуру науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 н.р» затверджено кількісний та персональний склад науково-методичної ради в кількості 9 чоловік: голова науково-методичної ради; два методиста МК; керівник ММО вчителів української мови і літератури та світової літератури; керівник ММО вчителів іноземної мови; керівник ММО вчителів історії, правознавства та економіки; керівник ММО вчителів мистецтва та трудового навчання; керівник ММО вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни; керівник ММО вчителів природничих дисциплін (додаток 6).

1.2.Положення про порядок підготовки та проведення міжшкільних масових науково-методичних заходів (додаток 8)

1.3.Положення про Міжшкільне методичне об’єднання (додаток 9).

1.4.Положення про Міжшкільну школу передового педагогічного досвіду (додаток 10).

1.5.Положення про Міжшкільну творчу групу вчителів (додаток 11)

1.6.Положення про Міжшкільний майстер-клас (додаток 12).

1.7.Положення про Міжшкільну динамічну групу(додаток 13).

1.8.Положення про Творчу лабораторію (додаток 14).

Заключним елементом є виконання властивих МК функцій. Одним із основних показників проведеної роботи МК є те, що на обласних олімпіадах 2 учнів зайняли  друге місце, 5 – третє. Троє дітей посіли 2 місце в обласній філії малої академії наук. Розроблено та затверджено програму розвитку методичного кабінету на 2017-2021 роки (додаток 15), яку затверджено рішенням сесії Зимнівської сільської ради (додаток 16).

Досягненні якісні та кількісні результати

 • створено 1 методичний кабінет в структурі гуманітарного відділу Зимнівської ОТГ
 • зниження витрат на утримання методичного кабінету за 2 півріччя на 20 000 грн. порівняно першим півріччям 2016 року
 • заплановано підвищення кваліфікації методистів у лютому, листопаді та квітні
 • визначено працівників МК, які будуть проходити підвищення кваліфікації в університеті менеджменту освіти України у 2017 р.
 • визначено заходи щодо організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • здійснено планування МК
 • На обласних олімпіадах 2 учнів зайняли друге місце, 5 – третє. Троє дітей посіли 2 місце в обласній філії малої академії наук
 • Запроваджено механізм стимулювання вчителів до підвищення професійної майстерності та якісних показників
 • Розроблено та затверджено програму розвитку методичного кабінету на 2017-2021 роки.

Головні ризики впровадження практики

 • Неякісне виконання своїх функціональних обов’язків методистами центру .
 • Формування кадрового складу не за фахом.
 • Втрата якісних показників за рахунок економії коштів

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет методичного сервісного центру  на 2017 рік складає  – 227300 грн., в тому числі витрати передбачені програмою розвитку методичного кабінету – 46,9 тис грн. джерела фінансування – місцевий бюджет.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки