ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти  виконавчого комітету Глобинської міської ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Глобинська міська рада Полтавської області
Область Полтавська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Центральна , 285, м.Глобине, Глобинський р-н,  Полтавська обл, 39000
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

0536524107

Адреса електронної пошти ОУО ОМС globino.mr.osvita @gmail.com
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://www.globyne-rada.gov.ua/home.html

Сайт відділу освіти: в процесі створення

ПІБ керівника ОМС ОТГ Джусь Станіслав Васильович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Іванченко Олександр Іванович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 23 , з них наявні ЗНЗ  – 9, ДНЗ – 6
Кількість населення 16265.
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 2923, з них учнів –  1656
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 9, з них ЗНЗ І ступенів – 0, І-ІІ ступенів – 4, І-ІІІ ступенів – 5.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 6 ,
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 519 , з них педагогічних  – 271
Загальний бюджет освіти громади, з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 59 млн.грн., з них  місцевого бюджету – 33,11 млн.грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 225, учителів – 20,  парк шкільних автобусів – 8.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Створення Методичного кабінету відділу освіти Глобинської міської ради

 Період від початку розробки до впровадження практики

 травень 2016 – вересень 2016

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Надання якісних освітніх послуг одне із базових завдань, що стоїть перед органом управління освітою в ОТГ. Якість освітніх послуг, які надають вчителі значною мірою залежить від створених для них умов професійного розвитку. Отримання вчителями якісних методичних послуг є запорукою їх професійного зростання.

До створення Глобинської ОТГ, методичні послуги надавалися працівниками районного методичного кабінету. Проте, їх якість не відповідала вимогам та очікуванням вчителів Глобинської міської ОТГ. Варто зауважити, що формування вартості таких послуг не завжди прозоре і пов’язано для громади зі значними витратами. Вагомий вплив здійснює і той факт, що методисти районного відділу освіти сприймаються вчителями як контролери.

Практика свідчить, що якість методичних послуг значною мірою залежить від того чи є методист практикуючим вчителем і чи він є вузькопрофільним фахівцем. Лише за умови позитивної відповіді на ці обидва питання методист має належні ресурси для якісного виконання своїх функцій. Також важливим є налагодження тісної співпраці з вчителями, оскільки дозволяє краще зрозуміти, визначити їх потреби, об’єктивно оцінити вчителя при проходженні ним атестації. Саме тому, з метою надання якісних методичних послуг, активізації ініціативи вчителів у міжкурсовий період відділом освіти Глобинської міської ОТГ було ініційовано створення методичного кабінету.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації.

Цільовою групою є вчителі.

Виконавцями є. відділ світи Глобинської міської ради

Партнерами є Глобинська міська рада, інститут післядипломної освіти

Впевненість у власних силах, одна із запорук успіху. Аналіз очікувань вчителів від методичної роботи, а також власний досвід колективу відділу освіти Глобинської міської ОТГ засвідчив необхідність створення власного методичного кабінету. Останній було створено у квітні місяці. Такий підхід є виваженим, оскільки сприяв безперервності учбового процесу з одного боку, а з іншого надав достатньо часу, аби визначити найоптимальнішу для громади структурну та організаційну форму методичного кабінету, Реалізація даної практики..

 

Детальніше механізм впровадження практики представлено на рисунку 1.

 

 

Фактично можна виділити дві складові в процесі ідентифікації проблеми. Одна із них, що визначила потребу створення методичного кабінету, була описана вище. Інша – це визначення організаційної структури. Обмежуючими факторами при цьому вступали:

 • – фінансові ресурси. Надмірно роздутий штат методичного кабінету пов’язаний з додатковими, необґрунтованими витратами з місцевого бюджету, а також не гарантує високу якість послуг.
 • – трудові ресурси. Кадровий потенціал громади. Постало питання чи є спеціалісти які здатні охопити декілька напрямків, чи буде це ефективним і дозволить досягнути поставленої мети?

В результаті проведеного аналізу потреб, обсягів робіт, обмежуючих ресурсів було прийнято створити методичний кабінет. Організаційна структура представлена на рисунку 2. В методичному кабінеті три працівника працюють на ставку це: завідувач методичного кабінету та двоє методистів, восьмеро працівників – на 0,25 ставки за сумісництвом. На 0,25 ставки працюють методистами вчителі – практики, вони очолюють такі напрямки:

 • Методист по предметах гуманітарного циклу
 • Методист по предметах природничого  циклу
 • Методист із суспільствознавства
 • Методист по предметах фізико – математичного циклу
 • Методист по початковій освіті
 • Методист з естетичної та фізичної культури
 • Методист по психології та бібліотечних фондах
 • Методист по атестації і кадрах

Вони здійснюють організаційно координаційні функції щодо роботи керівників методичних об’єднань. Керівники методичних об’єднань працюють на добровільних засадах.

 

Рисунок 2 – Структура методичного кабінету

Після визначення структури методичного кабінету начальником відділу освіти було розроблено проект рішення, яке винесено на розгляд депутатських комісій, а згодом і на розгляд ради. Депутати Глобинської міської ради шляхом голосування прийняли рішення про створення методичного кабінету в структурі відділу освіти Глобинської міської ради (додаток 1). Цим же рішенням було затверджено положення про методичний кабінет (додаток 4) та введено посади завідувача методичним кабінетом та методистів. В червні місяці було проведено конкурс, а з липня наказом начальника відділу освіти призначено завідувача методичним кабінетом (додаток 2)

Функціональні обов’язки методистів знаходять своє відображення в посадових інструкціях (додаток 5). Методистам було виділено та облаштоване приміщення для роботи на базі майбутньої опорної школи.

Третій етап реалізації практики відображає реалізацію методичним кабінетом закріпленим за ним функцій. Варто зауважити, що завідувач методичним кабінетом та методист з виховної роботи є практикуючими вчителями і працюють у школах за сумісництвом. Методисти призначалися поступово, вже після того як ЗОШ та ДНЗ були передані з району в громаду. В повному складі методичний кабінет розпочав свою роботу з серпня місяця 2016 року. Методист з дошкільної освіти має ставку і працює лише за основним місцем роботи. На 0,25 ставки (за сумісництвом) в МК працюють методистами вчителі – практики і очолюють такі напрямки:

 • Методист по предметах гуманітарного циклу
 • – Методист по предметах природничого  циклу
 • – Методист із суспільствознавства
 • – Методист по предметах фізико – математичного циклу
 • – Методист по початковій освіті
 • – Методист з естетичної та фізичної культури
 • – Методист по психології та бібліотечних фондах
 • – Методист по атестації і кадрах

Вони здійснюють організаційно координаційні функції щодо роботи керівників методичних об’єднань. Зокрема, згідно плану роботи методичного кабінету координують роботу керівників методичних об’єднань щодо проведення методичних об’єднань, семінарів нарад. Визначають коло питань та відповідальних за їх підготовку, а також приймають безпосередню участь в заходах що організовуються. Одним із обов’язків методистів є представлення вчителів під час атестації. Для цього методист співпрацює з керівниками відповідних методичних об’єднань. Наприклад, методист фізико-математичного циклу для формування фахової оцінки вчителя з математики, фізики чи інформатики звертається до керівників методичних об’єднань по відповідним напрямкам. Керівники методичних об’єднань працюють на добровільних засадах згідно затвердженого плану.

Методичний кабінет облаштовано на базі школи, яка в майбутньому буде опорною. В ньому, згідно графіку працюють 8 вчителі методистів. Також, згідно плану методичних об’єднань методисти виїжджають в сільські школи. Їх в Глобинській ОТГ 5. Перебуваючи в цих школах методисти опрацьовують справи вчителів, які атестуються, проводять планові заходи, зрізи знань. Вчителі шкіл ознайомлені з графіком роботи методистів. Одним із першочергових завдань методичного кабінету стала розробка та затвердження Плану роботи методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради на 2016-2017 навчальний рік (додаток 3).  В цьому документі визначено:

 • – Організаційно – управлінська діяльність
 • – Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм
 • – Науково-методична діяльність
 • – Навчально-методична діяльність
 • – Моніторинг якості освіти ОТГ
 • – Інформаційно-видавнича діяльність

Позитивний вплив на надання якісних методичних послуг є впровадження міжнародного досвіду в вітчизняну практику. Завідувач методичного кабінету вивчивши польський досвід розробила організаційні листи для навчальних закладів з метою аналізу стану освіти в школах і ДНЗ. Схематично цей процес відображено на рисунку 3.

Рисунок – 3 Аналіз стану освіти в школах та ДНЗ Глобинської міської ОТГ

Також методичним кабінетом булло ініційовано проведення аналізу гурткової роботи. В громаді немає позашкілля, оскільки позашкільні заклади освіти всі залишилися в районі. В зв’язку з цим було вчинено наступне:

1) Завідувач методичного кабінету звернулася до директорів шкіл для проведення опитування.

2) Директори шкіл провели обговорення з вчителями з метою визначення потреб у організації та проведення гурткової роботи

3) підготовка відповіді на запит методичного кабінету

4) збільшення чисельності гуртків у відповідності до визначених потреб і забезпечення їх необхідним інвентарем

Також завідувачем методичного кабінету спільно з начальником відділу освіти було ініційовано ряд заходів із підвищення рівня мотивації учнів до навчання. Більш детально ініціатива буде описана в практиці за відповідним тематичним напрямком.

Досягненні якісні та кількісні результати

 Створено Методичний кабінет;

 • Затверджено положення про Методичний кабінет;
 • Створено три нових робочих місця;
 • Проведено організацію роботи методичного кабінету. Розроблено план роботи методичного кабінету на 2016-2017 рр;
 • Розроблено організаційні листи для шкіл з метою оцінки стану, напрямків розвитку освіти в громаді та вдосконалення якості методичних послуг. Також використано отримані результати при розробці програми розвитку освіти та плану соціально – економічного розвитку громади;
 • Проаналізовано роботу гуртків, збільшено чисельність та профінансовано їх потреби у матеріальному забезпеченні для чого виділено 100 тис на 2017 рік.

Головні ризики впровадження практики

 •  Нестача фінансових ресурсів
 • Зниження рівень мотивації у методистів та керівників методичних обєднань

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 Бюджет витрат методичного кабінету на 2017 рік складає  –634 тис. грн., джерела фінансування – місцевий бюджет.

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки