ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Байковецької сільської ради
Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області
Область Тернопільська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Джерельна,1,

с.Шляхтинці,  Тернопільського району,

Тернопільської області,  47710

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон відділу освіти:

(0352)  297141

Адреса електронної пошти ОУО ОМС gromada.osvita@bsr1653.gov.ua
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http:// bsr1653.gov.ua

Блог відділу освіти:

http:// http://vobsr.blogspot.com

Cайт відділу освіти:

http://osvita-bsr.at.ua/

ПІБ керівника ОМС ОТГ Кулик Анатолій Романович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Коршняк Віра Василівна
 ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖІ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 7, з них наявні ЗНЗ  – 5.
Кількість населення 6418
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 1321, з них учнів шкіл громади –  345
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 5 , з них ЗНЗ І-ІІ ступенів – 4, НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» – 1.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 3 ,  ПНЗ – 0.
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 221, з них педагогічних працівників  – 107.
Загальний бюджет освіти громади, з них місцевого бюджету. Загальний бюджет освіти  – 20 млн. 310тис.  755 грн., з них  місцевого бюджету – 11 млн. 649 тис. 555 грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусів Кількість учнів, що підвозяться – 63, парк шкільних автобусів – 2, з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

Створення методичного кабінету відділом освіти Байковецької сільської ради

Період від початку розробки до впровадження практики

липень 2016 – вересень 2016

Опис проблем, для вирішення яких впроваджено практику

Байковецька ОТГ утворена 21.08.2015 року внаслідок об’єднання 5 сільських рад. Серед основних причин створення громади було прагнення ОМС підвищити якість життя населення за рахунок реалізації можливостей, які надає реформа децентралізації.

Однією з основних умов підвищення якості життя на сільських територіях є надання якісних освітніх послуг. Останнє можливе лише у випадку створення ефективної системи менеджменту закладів освіти, що передбачало створення органу управління освітою Байковецької сільської ради. Якість освітніх послуг залежить від рівня педагогічної майстерності вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів. Її розвиток  є одним із важливих завдань, які ставить перед собою відділ освіти Байковецької сільської ради. Його вирішення можливе за умови надання якісної методичної допомоги вчителям та вихователям закладів освіти.

До створення ОТГ методична допомога надавалася районним відділом освіти. Проте, стереотипне сприйняття педагогами районних методистів, як контролерів, підвищення вимог до якості методичних послуг, оцінка власного потенціалу та перспектив розвитку, в своїй сукупності сприяли прийняттю рішення про створення власного методичного кабінету, як центру з надання методичних послуг.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналіз даних, моделювання, систематизації.

Цільовою групою є адміністрація, вчителі, вихователі загальноосвітніх навчальних закладів

Виконавцями є відділ світи Байковецької сільської ради

Партнерами є Байковецька сільська рада, ТКІППО

Схематично алгоритм впровадження практики три основні складових елементів, які схематично можуть бути представлені наступним чином:

                              

Першим складовим елементом є ідентифікація проблеми та визначення варіантів її вирішення. Зокрема, аналіз основних завдань відділу освіти свідчить про необхідність надання методичного супроводу, який  передбачає сприяння розвитку професійних компетенцій педагогів, розкриття їх творчого потенціалу. До створення ОТГ реалізація цього завдання здійснювалася методистами районного відділу освіти. Проте, внаслідок як обєктивних, так і субєктивних факторів послуги районної методичної служби не відповідають запитам, потребам органів управління освіти ОТГ. Зокрема, тривалий час методисти здійснювали контролюючу функцію, поширювали методики, інструкції, розпорядження, директиви та забезпечували обов’язковість їх впровадження. Такий підхід не дозволяє їм швидко реагувати на мінливу ситуацію в освіті і відповідати вимогам часу. Враховуючи ці факти керівництвом громади спільно з відділом освіти Байковецької сільської ради було ініційовано створення власного методичного кабінету.

Наступним кроком в алгоритмі реалізації практики став вибір варіанту забезпечення методичної допомоги вчителям ЗНЗ.

Відділом освіти та керівництвом громади розглядалися три потенційних варіанти:

 • Використання послуг методичного кабінету районної ради
 • Заключення договору про співпрацю та отримання відповідних послуг від фахівців методичного кабінету суміжної ОТГ.
 • Створення власного методичного кабінету, або закріплення відповідних компетенцій за працівниками відділу освіти

Перший варіант не знайшов підтримки. Вчителі – практики в громаді, а також фахівці, які здійснюють оцінку якості освіти відзначають неефективність роботи методичних кабінетів районного рівня. Останні зосереджують свою роботу на контролюючому компоненті. Суттєвим недоліком є відірваність методистів районного рівня від практичної роботи та вимушене поєднання різнопрофільних навчальних дисциплін, що суттєво знижує якість послуг які ним надаються. Також, оцінюючи цей варіант здійснено  порівняльний аналіз  витрати на оплату послуг методистів районного методичного кабінету із витратами на утримання власного.

Вибір між другим та третім варіантом можна здійснити за умови об’єктивної оцінки кадрового та фінансового потенціалу громади, а також перспектив її подальшого розвитку. Аналізуючи  стан методичної роботи та навчально-виховного процесу в навчальних закладах Байковецької ОТГ, який здійснювався шляхом проведення моніторингових досліджень, організованих на початку навчального року, кількісного та якісного складу педагогічних працівників (додаток 1), діагностики напрямків самоосвіти та методичного доробку кожного учителя – предметника. Також було враховано, що трьом сільським радам було надіслано запрошення щодо приєднання до Байковецької ОТГ (додаток 2). Згідно отриманих результатів, було прийняте рішення про створення власного методичного кабінету.

Другий складовий елемент реалізації практики передбачав вчинення наступних дій:

 1. Затвердження Положення про відділ освіти Байковецької сільської ради в новій редакції, якою передбачається, що методичний кабінет – допоміжна структура відділу освіти, яка не є окремою юридичною особою (додаток 3)
 2. Ухвалення рішення про створення методичного кабінету при відділі освіти Байковецької сільської ради в кількості 3 штатні одиниці (додаток 4). Цим же рішенням вповноважено начальника відділу освіти Байковецької сільської ради подати на затвердження штатний розпис відділу освіти з урахуванням проведених змін.
 3. Внесення змін до наказу начальника відділу освіти про створення методичного кабінету в структурі відділу освіти (додаток 5)
 4. Наказом відділу освіти затверджено Положення про методичний кабінет (додаток 6)

Положення про методичний кабінет (додаток 7) регулює його діяльність. Зокрема розділ 4 положення визначає структуру методичного кабінету (додаток 7). До складу методичного кабінету входять три працівники: завідувач методичним кабінетом – 1 ставка, методисти з навчальних дисциплін  – 2 ставки. Також, здійснення методичної роботи передбачено посадовими інструкціями головних спеціалістів та заступника начальника відділу освіти. Посадові інструкції (додаток 8) були розроблені завідувачем методичного кабінету та затверджені наказом начальника відділу освіти від 04.08. 2016 №8-од. Усі працівники методичної служби ознайомлені з посадовими інструкціями та діють у межах повноважень що ними передбачені. Отже, кадрове забезпечення методичного кабінету складає 5 чоловік (3 методисти та 2 працівники відділу освіти в чиїх посадових обов’язках передбачене надання методичних послуг) (додаток 9).

Відповідно до наказу начальника відділу освіти, від 07 вересня 2016 р. № 39-од (додаток 10), було визначено, що керівництво і координація методичної роботи здійснюється радою методичного кабінету (науково – методична рада) до складу якої входить сім чоловік (додаток 11). Цим же наказом затверджено план роботи методичної ради (додаток 12), затверджено Структуру методичної роботи з педагогічними працівниками (додаток 13) Методична рада схвалює план роботи методичного кабінету (додаток 14) перед його затвердженням начальником відділу освіти.

Уся методична робота  сконцентрована навколо реалізації науково-методичної проблеми «Створення умов для підвищення рівня професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти в навчальних закладах Байковецької сільської ради» (додаток 15).

У відповідності до Типового положення про атестацію педпрацівників у відділі освіти складено перспективний плани атестації педпрацівників на 5 років (додаток 16). Протягом атестаційного періоду методисти знайомляться з досягненнями педагогів, які атестуються, та роблять висновок про результати діяльності педагогічного працівника.

Реалізація третього складового елементу передбачає безпосереднє здійснення методичної роботи. Остання спрямована на реалізацію вимог сьогодення, відповідає потребам педагогів, динамічно розвивається. Схематично структурно-логічна модель мето­дичної роботи з педагогічними кадрами наведено у додатку 17. При методичному кабінеті створено 16 міжшкільних методичних об’єднань , погоджено та затверджено плани їхньої роботи. При методичному кабінеті діють  встановлені єдині дні організації методичної роботи з педагогічними працівниками – консультативні пункти, в рамках роботи яких методисти в індивідуальному порядку узгоджують з учителями виробничі питання. Враховуючи кількісний склад молодих учителів із певного фаху, створено «Школу молодого вчителя» з  інформатики,  трудового навчання та заступників директорів шкіл.      Підвищенню управлінської культури, упро­вадженню в закладах освіти наукових основ управління сприяє система науково-методич­ної роботи з керівниками загальноосвітніх на­вчальних закладів. З метою реалізації підготовки керівників, підвищення їхнього професіоналізму, національної свідомості, готовності до творчої діяльності структурою методичної роботи передбачено функціонування семінарів-практикумів для директорів і заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Створюючи умови для безперервного, системного підвищення кваліфікації та професійно -особистісного росту педагогічних працівників  громади, розроблено систему діяльності методичних об’єднань учителів – предметників (додаток 10). На засіданнях роз­глядають як традиційні, так і актуальні інноваційні питання.

Методисти відділу освіти Байковецької сільської ради залучаються до вивчення окремих питань діяльності навчальних закладів громади згідно затвердженого перспективного плану (додаток 18).

Відділ освіти Байковецької сільської ради, педагоги громади  співпрацюють із  адміністрацією, методистами та педагогами Великогаївської громади, Тернопільського району та ТКІППО. Така діяльність здійснюється та регулюється на  основі спільних наказів (додаток 19).

Учитель фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.  – ДНЗ» на базі школи  організував спільні методичні заходи: зимовий етап  обласного фестивалю фізичного експерименту,  День вчителя фізики «Фізика FEST- 2017».  Методисти відділу освіти брали участь у роботі журі ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. Крім того, відповідно до листа управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації від 05.10.2016 №01/3310-08 «Про проведення масових заходів з педагогами та учнями»   методисти та спеціалісти відділу освіти входили до складу оргкомітетів ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів з виховної роботи, педагоги громади активно брали участь у роботі журі цих заходів. У рамках XXІ Спортивних ігор школярів Тернопільського району у 2016/2017 навчальному році учні та педагогічні працівники громади брали участь у таких заходах:

 • зональні змагання з футболу «Шкіряний м’яч»;
 • зональні змагання з міні-футболу;
 • зональні змагання з баскетболу (юнаки);
 • зональні змагання з баскетболу (дівчата);
 • зональні змагання з волейболу (юнаки);
 • зональні змагання з волейболу (дівчата);
 • зональні змагання з спортивного туризму;
 • зональні змагання з шахів «Біла тура».

Педагогічні працівники громади взяли участь у ХXІ Спортивних іграх працівників освіти Тернопільського району; в обласних змаганнях зі спортивного туризму. У кожному виді спорту учні та педагогічні працівники громади вибороли дипломи, медалі, кубки та інші відзнаки.

Досягненні якісні та кількісні результати

 1. створено методичний кабінет в структурі відділу освіти Байковецької сільської ради, здійснено планування його роботи:
 • визначено працівників МК, які будуть проходити підвищення кваліфікації в університеті менеджменту освіти України у 2017 р.;
 • визначено заходи щодо організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розроблено та затверджено програму розвитку методичного кабінету на 2017-2021 роки.
 • Розроблено перспективний план реалізації науково методичної проблеми
 • Затверджено перспективний план атестації педагогічних працівників
 • запроваджено механізм стимулювання вчителів до підвищення професійної майстерності та якісних показників.
 1. Налагоджена співпраця в сфері проведення методичної роботи з Великогаївською громадою Тернопільської області та ТКІППО
 2. Забезпечено участь учнів в олімпіадах, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах
 • на районних олімпіадах учні вибороли 18 призових місць: 6 – І, 3 – ІІ, 9 – ІІІ;
 • ІІ місце у Х Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11кл. загальноосвітніх навчальних закладів;
 • призові місця ІІ етапу ХYІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаємося ж, брати мої!»;
 • призові місця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроку «Права дитини»;
 • гран-прі обласного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» та два дипломи ІІ ступеня;
 • дипломи ІІІ ступеня переможців обласної-виставки конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет»;
 • диплом І ступеня обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україна».

Головні ризики впровадження практики

 •    Неякісне виконання своїх функціональних обов’язків методистами МК.
 •    Формування кадрового складу не за фахом.
 •     Втрата якісних показників за рахунок економії коштів

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 Бюджет витрат методичного кабінету на 2017 рік складає  – 416  тис. грн., джерела фінансування – місцевий бюджет.

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки