ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Слобожанської селищної ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Слобожанська селищна рада Дніпропетровської області
Область Дніпропетровська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.Василя Сухомлинського, 56 – Б,

смт. Cлобожанське,

Дніпровський район,

Дніпропетровська область,

52005

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон відділу освіти:

753-83-24, 753-88-24

Адреса електронної пошти ОУО ОМС drvo@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://slobozhanska.gromada.site/

Примітка. Відділ освіти має власний розділ на сайті громади

ПІБ керівника ОМС ОТГ Камінський Іван Миколайович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Шеремет Микола Олександрович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 2 , з них наявні ЗНЗ  – 2
Кількість населення 14423
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 2706, з них учнів –  1529
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 3 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, ІІ-ІІІ ступенів – 1, І-ІІІ ступенів – 1.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 3 ,  ПНЗ – 1
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 451 , з них педагогічних  – 168
Загальний бюджет освіти громади, з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  94942,1 тис.грн., з них  місцевого бюджету – 80267,0 тис.грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 62 , парк шкільних автобусів – 3,  з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Створення відділу освіти Слобожанської ОТГ

Період від початку розробки до впровадження практики

грудень  2015 – травень 2016

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Управління освіти є структурним підрозділом об’єднаної  територіальної  громади, яка делегувала їй повноваження в галузі освіти.

Освітня діяльність  є сферою взаємодії дітей, батьків, вчителів, органу управління освітою та керівництва громади. Це робить її одним із складних та важливих об’єктів управління. Надання якісних освітніх послуг та створення безпечного середовища для навчання є одним із пріоритетних завдань громади. Для його вирішення було прийняте рішення про створення власного відділу освіти.

В Слобожанській ОТГ Дніпропетровської області проживає 14423 осіб, з них 2706 – діти в тому числі 1529 – діти шкільного віку. На сьогодні в громаді функціонує  3 школи та 3 дошкільних навчальних закладів.

Перед Слобожанською ОТГ  стояв  вибір взяти на себе відповідальність за реалізацію делегованих їм повноважень в сфері освіти, чи передати їх виконання на районний рівень. Проте передача повноважень обмежувала  можливості впливу громади на освіту, як об’єкта  управління, не зменшуючи при цьому її відповідальність перед головними користувачами освітніх послуг. Тому створення відділу освіти Слобожанської ОТГ надало громаді можливість реалізувати власні плани та заходи спрямовані  на підвищення якості освіти.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації.

Цільовою аудиторією є учасники навчального процесу: учні, батьки, діти

Виконавцями є  відділ світи Слобожанської селищної ради

Партнерами є Слобожанська селищна рада

Варто зазначити, що управління освітою це процес, як і будь якому процесу йому характерні зміни. Це означає, що структура органу управління може змінюватися з часом під впливом різних факторів, зокрема: зміни демографічної ситуації, зміни кадрового потенціалу; зміна механізму співпраці зі школами громади (надання автономії); зміни в складі громади.

Слобожанська  ОТГ розпочала свою роботу у 2015 році.  Паралельно з формуванням  ОТГ вивчалось питання створення відділу освіти, проводився пошук фахівців. На початку впровадження практики знайти фахівців, які б відповідали вимогам було досить складно. На період, коли управління освіти ще не було створено заклади освіти (школи) були підпорядковані району. Саме тому, освітня субвенція поверталася в район. Всі фінансові операції здійснювалися відділом освіти РДА.

Водночас бажання самостійно управляти системою освіти громади, спричинили прийняття рішення про формування власного відділу освіти, подібно до районного. Як наслідок,  04 лютого 2016 року на сесії селищної ради Слобожанської ОТГ було внесено  пропозицію про створення  відділу освіти (додаток 1), затверджено його положення та структуру, що налічувала 8 штатних одиниць.

Проте залишалась проблема фахового забезпечення. За допомогою та консультацією  голова громади звернувся до в.о начальника районного відділу освіти, молоді та спорту Шеремета М.О. В результаті перемовин він обґрунтував, що дублювання структури районного відділу освіти було помилковим. Серед основних аргументів на користь необхідності вдосконалення структури відділу освіти Слобожанської ОТГ були наступні:

 • Структура органу управління освітою має враховувати специфіку існуючої освітньої інфраструктури громади.
 • Дублювання структури районного відділу освіти нівелює ідеї децентралізації і не відповідає її завданням.

Також, реалізація одного із стратегічних завдань відділу освіти передбачала надання фінансово-господарської автономії навчальним закладам. Кожен заклад  має власну бухгалтерію. Як наслідок –  створення  централізованої бухгалтерії в структурі відділу освіти є недоцільним, оскільки призведе до зниження та дублювання проведення фінансових операцій і до зайвого документообігу.

Враховуючи ряд об’єктивних факторів, зокрема прогресивний і професійний підхід до питань управління системою освіти Шеремету М.О. запропоновано очолити відділ освіти ОТГ.

 • 03.16 розпорядженням селищного голови, після стажування, прийнято керівника відділу освіти за переведенням з районного відділу освіти (додаток 2).
 • Ініційовано передачу закладів освіти комунальної власності. Як наслідок, 24.03.16 Дніпропетровською районною радою прийнято рішення про передачу комунального майна зі спільної власності району, у власність ОТГ (додаток 3, 4) (в рішенні районної ради вказано, що майно передається для Ювілейної ОТГ, яка згодом (додоток 5), була перейменована у Слобожанську ОТГ).
 • На черговій сесії селищної ради 7.04.16 ОТГ були прийняті наступні рішення:
  • сесія селищної ради ОТГ прийняла рішення про прийняття закладів комунальної власності (додаток 6). З цією метою було затверджено перелік об’єктів що приймаються (додаток 7) та склад комісії для їх прийняття (додаток 8). Варто акцентувати увагу на тому, що перелік об’єктів які прийняті громадою відрізняється від того який хотів передати районний відділ освіти.
  • Відмінено рішення сесії 4.02.16 про створення відділу освіти, затвердження положення про відділ освіти та його структуру
  • Прийнято рішення про створення нового відділу освіти (додаток 9) Цим же рішенням затверджено нову структуру та положення про відділ освіти (додаток 10) і покладено обов’язки реєстрації відділу освіти на його керівника.
  • Розпорядженням голови громади переведено начальника відділу освіти виконавчого комітету селищної ради на посаду начальника освіти селищної ради (додаток 11)
 • 04.16 Розпорядженням керівника відділу освіти були затверджені Посадові інструкції працівників відділу (додаток 12)
 • 08.16 прийнято рішення про внесення змін до рішення 9 сесії 7 скликання від 7.04. 2016 про зміну в назві відділу освіти (додаток 5) та покладено відповідальність за перереєстрацію відділу на її керівника.

Як наслідок, механізм формування ефективної системи управління освітою ОТГ схематично можна представити так (рисунок 1):

Рисунок 1 – Механізм формування ефективної системи управління освітою ОТГ

Досягненні якісні та кількісні результати

 •  1) Розроблено та затверджено програму розвитку освіти на 16 –20 р.р.
 • 2) Розроблено та впроваджено механізм надання методичних послуг
 • 3) Ініційовано та надано автономію 3 школам та 4 дошкільним навчальним закладам
 • 4) Організовано центр позашкільної освіти, який надає послуги для  1320  вихованцям , за  напрямками: художньо-естетичний; туристсько – краєзнавчий;
 • еколого – натуралістичний;  науково-технічний;  дослідно-експериментальний; фізкультурно-спортивний; військово-патріотичний; бібліотечно – бібліографічний; соціально-реабілітаційний; оздоровчий;  гуманітарний.
 • 5) Заключено договори про співпрацю з Дніпропетровським національним університетом, Українським державним хіміко-технологічним університетом,  Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом , Дніпропетровським обласним еколого-натуралістичним центром, Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної освіти. Такий підхід сприяв тому, що 16 дітей взяли участь в олімпіадах із 14 предметів. Результати: 1-х місць – 1 ; 3-х – 4 .    Конкурсах- захистах  МАН  ІІ етап (обласний)  також вперше взяли участь 8 учасників;  (коли заклади освіти знаходилися в підпорядкуванні району учасник був лише 1). Результати:  3-х місць- 3  ( в підпорядкуванні району – 1).
 • 6) За ініціативи відділу освіти Слобожанської селищної ради розпочата співпраця з ДОІППО над проектом «Психолого-педагогічна підготовка керівників ‎сучасних навчальних закладів територіальної громади».  (Наказ ДОН Дніпропетровської ОДА від 22.12.2016 №879/0/2012-16)
 • 7) Відділом освіти  забезпечено участь громади у двох Всеукраїнських проектах:
 • – Проект Новий всеукраїнський науково-педагогічним проект «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти » (Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 року №733)
 • – Дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2016 року №834)

Головні ризики впровадження практики

зміни в законодавстві, що регулює діяльність ОТГ

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Затверджено кошторисом на  2017 рік видатки в сумі  552970,00 грн.., джерела фінансування – місцевий бюджет.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки