ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Балтської міської ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Балтська міська рада Одеської області
Область Одеська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Котовського, 193 м. Балта, Балтський р-н, Одеська обл., 66100,
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

04866 23405

Адреса електронної пошти ОУО ОМС balta_miskvo@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://balta-rada.gov.ua/

Сайт управління освіти: http://balta.odessaedu.net/uk/site/administration.html

ПІБ керівника ОМС ОТГ Мазур Сергій Сергійович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Кулик Петро Янкович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 28 , з них наявні ЗНЗ  – 18
Кількість населення 32 943.
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 4039, з них учнів –  2993
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 18 , з них ЗНЗ І ступенів – 3, І-ІІ ступенів – 4, І-ІІІ ступенів – 11.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 18 ,  ПНЗ – 4
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 506 , з них педагогічних  – 381
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 65238,2 тис.грн., з них  місцевого бюджету – 8771,1 тис.грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 207, парк шкільних автобусів – 9,  з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

Опис ЗМІСТУ практики

Створення відділу освіти Балтської міської ради

 Період від початку розробки до впровадження практики

 грудень 2015 – вересень 2016 

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Створення Балтської ОТГ надало громаді нові можливості і водночас призвело до зростання відповідальності голови громади, депутатів перед її мешканцями. Від них очікували ефективних, швидких рішень. Для реалізації власних та делегованих повноважень в громаді було створено виконком, відділи та управління. Одним із таких відділів став відділ освіти Балтської міської ради Одеської області.

До створення ОТГ управління закладами освіти здійснювалося відділом освіти Балтської районної державної адміністрації. Проте з метою максимально ефективного управління освітою громади, підвищення якості, підвищення рівня безпеки середовища в якому перебувають та навчаються діти, ефективного використання матеріальних ресурсів, розкриття, реалізації та розвитку кадрового потенціалу громади було прийнято рішення про створення відділу освіти Балтської міської ради Одеської області.

До проведення реформи децентралізації відділами освіти районної державної адміністрації приймалися рішення щодо оптимізації шкільної мережі, розподілу фінансування закладів освіти, реалізацію заходів націлених на підвищення якості освіти. Проте підходи до управління потребували змін. Відділ освіти Балтської ОТГ, на відміну від районного, бачить ситуацію, проблеми з середини. Він має можливості і ресурси краще оцінити стан системи освіти та на підставі результатів оцінки шкільної мережі, з урахуванням успішності, якості навчання, забезпеченості навчального процесу обрати власний стратегічний підхід до розвитку освіти в громаді

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації.

Цільвовою групою є учасники навчального процесу: вчителі,  діти, батьки.

Виконавцями є. Балтська міська рада

Партнерами є відділ освіти Балтської районної державної адміністрації

Балтська міська ОТГ налічує 28 населених пунктів з 18 у яких наявні загальноосвітні навчальні заклади. В громаді проживає  4039 дітей, 2993 навчаються в школі. Проведення реформи не повинно позначатися на якості освітніх послуг, тому формування органів управління освітою було одним із пріоритетних завдань, що повстали перед керівництвом громади. В процесі реалізації даної практики можна виділити три ключових елементів, які сформують алгоритм її впровадження (рис. 1).

Рисунок 1 – Елементи механізму створення відділу освіти Балтської ОТГ

Фактично передумовою створення відділу освіти Балтської ОТГ стало створення у 2015 році ОТГ. Першим підтвердженням даного факту є прийняття рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад» радою Балтської міської ради (додаток 1) та, після проходження відповідних етапів, рішення Одеської ОДА (додаток 2).

Після проведення виборів перед головою громади та депутатами повстало багато завдань серед яких створення органу управління освітою, було одним із першочергових. Насамперед це пояснюється тим, що освіта є  соціально вагомим сектором, забезпечення якого пов’язано із значними видатками. Також неможна було допустити перерву в навчальному процесі, забезпечення  надання якісних освітніх послуг та комфортні умови для навчання.

Створенню відділу освіти має передувати аналіз функціональних обов’язків які за ним закріплюються та проведення аналізу шкільної мережі. Одними з першочергових  завдань  що виникають в процесі створення органу управління освіти є: визначення його повноважень, напрямків діяльності та  функцій. В свою чергу це дозволить отримати відповідь на такі питання :

 • якою має бути структура управління;
 • яка має бути кількість штатних працівників у структурі управління;
 • як розподілити посадові обов’язки між працівниками управління;
 • яким чином і ким буде здійснюватися методичний супровід;
 • як буде проводитися організація роботи позашкільних установ.

Аналіз шкільної мережі, розрахунок вартості навчання одного учня, аналіз якісних показників в своїй сукупності дозволять визначити потребу у проведенні заходів з оптимізації шкільної мережі.

На сесії Балтської міської ради 18.12.15 було прийнято рішення про створення відділу освіти Балтської міської ради одеської області (додаток 3), а також:

 • Затверджено положення про відділ освіти (додаток 4)
 • Затверджено штатну чисельність працівників відділу у кількості 3 штатних одиниць
 • Доручено начальнику відділу освіти сформувати пакет документи для державної реєстрації закладу
 • Передбачити в міському бюджеті кошти на функціонування відділу.

Початковий етап створення відділу освіти передбачає співпрацю Балтської міської ради та Балтського районного відділу освіти. Останній, згідно закону, має передати заклади освіти та відповідне майно зі спільної власності Балтського району об’єднаній територіальні громаді. Це передбачає прийняття відповідного рішення районним відділом освіти (додаток 5 – 7). В свою чергу Балтська міська рада приймає рішення про прийняття майна (додаток 8). За результатами конкурсу розпорядженням міського голови було призначено начальника відділу освіти Балтської ОТГ (додаток 9). Після чого затверджено структуру відділу освіту (додаток 10). Схематично структура відділу представлена на рисунку 2. Міським головою затверджено посадові інструкції працівників відділу освіти (додаток 11).   Відділом освіти проведено реєстрацію установи,  як юридичної особи.

Створена ОТГ є правонаступником всіх активів, пасивів та зобов’язань громад, які увійшли до її складу. З метою  передачі майна закладами освіти, що розташовані в сільських населених пунктах розпорядженням голови була створена спеціальна комісія. Такий підхід забезпечує достовірне відображення інформації у фінансовій звітності відділу освіти Балтської ОТГ.

Рисунок 2 – Структура відділу освіти Балтської міської ради Одеської області

Відділом освіти було розроблено та затверджено на сесії Балтської міської ради Програми розвитку освіти Балтської Об’єднаної територіальної громади «Освіта 2016 -2020 роки».(додаток 12)

 Досягненні якісні та кількісні результати

 Створено відділ освіти Балтської міської ради Одеської області

 • Призначено керівника відділу, визначено його структуру та особовий склад
 • Проведено організацію роботи методичного кабінету
 • Начальником відділу внесено пропозицію про надання автономії школам ОТГ, проведено обговорення з головою громади, шкільними адміністраціями, педагогічною спільнотою;
 • Проведено контрольний зріз знань за результатами чого: сформовано вихідну базу для оцінки якості надання освітніх послуг, розроблено комплекс заходів по усуненню виявлених недоліків;
 • Спільно з сектором сім’ї молоді та спорту Балтської міської ради проводиться підготовка до проведення у 2017 році «Першої шкільної дитячої ліги»
 • Розроблено план оптимізації шкільної мережі на 2016 – 2017 рр.
 • Розроблено заходи з розвитку дошкільної та позашкільної освіти, зокрема надано розпорядження: організувати гурткову роботу за парціальною програмою Т.М.Шкваріною «Англійська мова з п’яти»; розробити цикл заходів щодо формування культурно – гігієнічних навичок; посилити пропаганду читання, інтересу до книг, необхідності та вміння користуватися бібліотекою вихованцями ДНЗ. Розпорядження успішно реалізовано в ДНЗ громади.

 Головні ризики впровадження практики

 •  Нестача фінансових ресурсів
 • Втрата якісних показників за рахунок економії коштів

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 Бюджет відділу освіти на 2017 рік складає  –2059 тис. грн., джерела фінансування – місцевий бюджет.

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки