ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади
Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Полонська міська рада Полонського району Хмельницької області
Область Хмельницька
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Лесі Українки, буд. 114

м. Полонне Полонського району

Хмельницької області,

30500

 

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (03843) 2-07-05

Телефон відділу освіти:

(03843) 3–25–51

Адреса електронної пошти ОУО ОМС vokms.pl.otg@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://polonne.km.ua/

Сайт управління освіти:

http://osvita.polonne.km.ua/

 

ПІБ керівника ОМС ОТГ Скримський Франц Францович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Сітарський Віталій Володимирович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 30 , з них наявні ЗНЗ  – 14.
Кількість населення 32793
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 3642, з них учнів –  3719
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 15 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 6, І-ІІІ ступенів – 8.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 17 (в т.ч. 8 у складі НВК),  ПНЗ – 4.
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 1065, з них педагогічних  – 667
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 102635000, з них  місцевого бюджету –51524800.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 167, парк шкільних автобусів – 8, з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Ставлю ціль, досягаю цілі!

Період від початку розробки до впровадження практики

жовтень 2016 – грудень 2016

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Як сформувати, розвивати та зберегти у школяра бажання вчитися? Хто за це відповідальний?  Ці та багато інших питань дедалі частіше обговорюються батьками та педагогами. Полонський район за рейтингами завжди входив в п’ятірку кращих по якості освіти. Це вплинуло на формування високої відповідальності  та очікувань батьків щодо підвищення якості освіти, яку отримуватимуть діти в об’єднаній громаді.

До складу Полонського відділу освіти, молоді та спорту увійшли працівники районного відділу освіти. Це дозволило продовжити та вдосконалити механізм реалізації ряду раніше  започаткованих заходів. Одним із них є преміювання обдарованої молоді.

В громаді в ЗНЗ навчається 6558 дітей, кожен із яких має здібності і таланти. Забезпечення умов для їх розвитку одне із завдань відділу освіти громади. В Полонській громаді функціонує розширена мережа навчальних закладів: 1 гімназія, 4 школи з поглибленим вивченням предметів, 4 позашкільні навчальні заклади та ряд шкіл з допрофільним та профільним навчанням. Також діє 2 школи естетичного виховання, а саме: 1 дитяча музична школа, 1 дитяча художня школа, в яких навчаються  479   учнів.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів з допрофільним, профільним та поглибленим навчанням дає можливість створити умови для задоволення потреб та запитів обдарованої учнівської молоді. У 37 класах 815 учнів  поглиблено вивчаються окремі предмети з іноземної мови, української мови, історії, математики та у 29 класах з кількістю 556 учнів здійснюється допрофільна підготовка. У 15 класах, в яких навчається 152 учні,  реалізується система профільного  навчання. Діти мають широкий вибір різних видів занять не лише в школі, а й в позашкільних навчальних закладах. Функціонує 4 позашкільні заклади: БТШ, СЮТур «Обрій», дитяча спортивна школа та культурно-освітній цент польської національної меншини .

Вся мережа загальноосвітніх закладів націлена на всебічний розвиток дітей, розкриття їх здібностей. Важливу роль у підтримці дітей відіграє отримання винагороди, як моральної так і матеріальної. Саме з цією метою відділом освіти, молоді та спорту реалізується програма «Обдарованість».

 Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: аналізу даних, систематизації, обговорення.

Цільвовою групою є учасники навчального процесу: вчителі, батьки, діти.

Виконавцями є. відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради

Партнерами є Полонська міська рада, депутати

І педагогами і батьками здійснюється пошук дієвих механізмів, методів підвищення мотивації учнів до навчання, формування у них навичок системної роботи та  досягнення поставлених цілей. З цією метою, а також з метою підтримки обдарованих дітей, створення умов для становлення їх особистості, розвитку творчого потенціалу, Полонським відділом освіти, молоді та спорту впроваджена практика винагородження учнів за досягнення у навчанні. Схематично етапи впровадження практики можна зобразити наступним чином:

Рисунок 1 –  Етапи  реалізації практики

Також механізм реалізації практики може бути представлено через призму його суб’єктів (рисунок 2).

Рисунок 2 – Складові елементи механізму реалізації практики через призму її суб’єктів

В процесі реалізації даної практики можна виділити п’ять ключових суб’єктів, які визначають складові елементи механізму її впровадження (рис. 2). Вони взаємодіють між собою на різних етапах впровадження практики. Розглянемо їх детальніше.

 1. Перший етап. Ініціатором реалізації цієї практики в Полонській ОТГ став начальник відділу освіти, молоді та спорту. Ним на розгляд голові громади була винесена пропозиція про призначення матеріальної винагороди учням та вчителям за досягнення в навчанні та роботі. За результатами обговорення було прийняте рішення про розробку цільової програми роботи з обдарованою молоддю.
 2. Другий етап передбачав підготовку проекту програми
 3. Третій етап – її затвердження на черговій сесії Полонської міської ради (додаток 1).
 4. Четвертий етап передбачав ознайомлення педагогічного колективу із положеннями програми. Підтримку її реалізації. Програма роботи з обдарованою молоддю (додаток 2) затверджена на період з 2017 по 2020 рр. Вона націлена на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення. Працівниками відділу освіти та педагогами громади ведеться наступна робота:
 • 1) педагогічні працівники постійно працюють над поліпшенням науково-методичного забезпечення діяльності;
 • 2) діє система виявлення обдарованої молоді і створюються умови для її розвитку, забезпечується доступність позашкільної освіти:
 • 3) створено та постійно поновлюється банк даних «Обдарованість»;
 • 4) розроблено систему раннього і поетапного виявлення обдарованих дітей в дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.
 1. П’ятий етап передбачає підведення підсумків співпраці учнів та вчителів за рік та нагородження переможців. З цією метою начальником відділу освіти, молоді та спорту видається наказ про вшанування обдарованих учнів та їх вчителів-наставників (додаток 3).

Варто зазначити, що батьки підключаються до процесу реалізації практики на двох заключних етапах опосередковано, адже вони створюють для власних дітей сприятливу атмосферу для навчання, приймають участь у заході пов’язаному із їх вшанування.

 Досягненні якісні та кількісні результати

 •  Розроблено та затверджено цільову комплексну програму «Обдарованість» на 2017 – 2020 рр.
 • Зросла якість та кількість переможців всеукраїнських конкурсів та олімпіад. За кількістю зайнятих призових місць громада посіла 3 в Хмельницькій області, а за якістю – 2
 • У 2016 -2017 навчальному році було нагороджено грошовими преміями 47 учнів, 34 вчителя. Оголошено подяка 12 керівникам ЗНЗ за створення належних умов для навчання

 Головні ризики впровадження практики

можливе недофінансування

  Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики склав 36735, в тому числі 12000 – з місцевого бюджету; 24735 – премії вчителям за рахунок субвенції

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні
Додатки