1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району, Хмельницької області
Область Хмельницька
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.. Шевченка,50

м.Дунаївці, Дунаєвецький район

Хмельницька  область

32400

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

(0 38 58)  3-12-03

Адреса електронної пошти ОУО ОМС dunmiskosvita@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://dunrada.gov.ua/article/m28/p24

Сайт управління освіти:

http://dunuprosvita.at.ua/

ПІБ керівника ОМС ОТГ Заяць Веліна Владиславівна
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Колісник Володимир Володимирович
2. ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 51 , з них наявні ЗНЗ  – 31.
Кількість населення 39620.
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 6 046, з них учнів –  3645
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 25 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 9, І-ІІІ ступенів – 15.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 25 ,  ПНЗ – 4.
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 1192 , з них педагогічних  – 564
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 100млн 751тис.  400 грн., з них  місцевого бюджету – 47млн. 475тис. 300 грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 504, парк шкільних автобусів – 15, з них 1 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

Розробка плану оптимізації мережі ЗНЗ Дунаєвецької ОТГ 

 Період від початку розробки до впровадження практики         

 Березень 2016 – грудень 2020

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Демографічні,  економічні  та  соціальні  чинники  зумовили  виникнення  цілої  низки  проблем  в діяльності  освітніх закладів громади,  однією  з  яких  є  малочисельність  та малокомплектність загальноосвітніх навчальних закладів, що зумовлює необхідність формування  мережі шкіл в умовах зменшення кількості дітей шкільного віку.

Переважання  в  структурі  шкіл  з  малою  чисельністю  учнів  сільських  шкіл пов’язано із  зниженням  рівня народжуваності, зменшенням  зайнятості населення в сільському  господарстві  та  переїзд  сільського  населення  до  міст,  а  також  прорахунки  у формуванні мережі загальноосвітніх навчальних закладів попередніх державних органів.

Вартість навчання одного учня  в  таких  закладах  у  півтора-два  рази  перевищує  фінансовий  норматив,  що відтягує  кошти  з  інших  шкіл  і  приводить  до  зниження  фінансового  забезпечення освіти  громади  в  цілому.  Такі  величезні  затрати  не  забезпечують  якість  освіти,  а спрямовуються на утримання приміщення, оплату праці та комунальних платежів. До прикладу, державою виділяється з розрахунку місто 9 тис. грн.. на учня  , а село 18 тис. на учня. Витрати на за 2016 рік на одного учня складають у школах міста (з наповнюваністю від 350 до 700 учнів) Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» – 8,4 тис. грн.., Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 9,8 тис. грн.., Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 9,2 тис. грн.., Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – 8,1 тис. грн..,  у сільських школах  (з  наповнюваністю понад 100 учнів) Великожванчицька ЗОШ І-ІІІ ст. – 14,7 тис. грн.., Голозубинецька  ЗОШ І-ІІІ ст. – 14,1 тис. грн.. Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст. – 12,4 тис. грн.., у сільських школах  (з  наповнюваністю понад 50 учнів) Рахніський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» – 23,9 тис. грн.., Великокужелівська ЗОШ І-ІІ ст. – 25,9 тис. грн., Воробіївська ЗОШ І-ІІ ст. – 24,9 тис. грн.., Гутояцковецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» – 30,2 тис. грн.., Сокілецький  НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» – 30,9 тис. грн..

Малокомплектні школи не можуть забезпечити всіх учителів необхідним  навчальним навантаженням  (особливо  це  стосується  фізики,  біології, географії, хімії, історії тощо), у зв’язку з чим частина педагогів викладає по декілька предметів, що негативно відображається на якості їх роботи і рівні знань школярів. Наприклад у Великокужелівська ЗОШ І-ІІ ст. – вчитель історії читає предмети – географію,образотворче мистецтво, музику; Гутояцковецький  НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» – вчитель математики читає предмети – інформатику, фізику, біологію; вчитель англ.. мови читає зарубіжну літературу, історію, основи здоров’я, музику. Звісно всі педагоги, що читають предмети не за фахом пройшли курси перепідготовки, проте така ситуація не забезпечує умов як для професійного розвитку самих педагогів, а отже уповільнює досягнення учнів. У  школах  з  малою  наповнюваністю  учнів у класах, де менше 5-ти учнів організовано індивідуальне навчання, відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова,  виховна  робота,  що  не  сприяє  соціалізації  учнівської  молоді.  У  таких навчальних закладах відсутні належні умови для організації системної методичної  роботи, що не сприяє підвищенню кваліфікації вчителя.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільововою групою є учасники навчального процесу: вчителі,  діти.

Виконавцями є. управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

Партнерами є виконавчий комітет, сільська рада Дунаєвецької міської ОТГ

В процесі реалізації даної практики можна виділити п’ять ключових елементів, які сформують алгоритм її впровадження

Кожен із зазначених елементів є рівнозначно важливим, розглянемо їх детальніше.

Процес ідентифікації проблеми був нами описаний вище, тому лише зазначимо, що правильне визначення проблеми складає 50 % її успішного вирішення у майбутньому.

В процесі реалізації другого елементу алгоритму було проведено збір, узагальнення та аналіз даних, що слугували основою для розробки плану оптимізації шкільної мережі на 2016 – 2020 роки.

Аналіз було проведено координаційною  радою з  питань оптимізації створеної згідно наказу управління освітою (додаток 1 Наказ по управлінню освіти)

Координаційною радою було проведено наступну роботу:

 1. збір уточнених даних кількісного складу учнів у ЗНЗ – з метою аналізу діючої мережі навчальних закладів(Додаток 2 – Фактична мережа шкіл.)
 2. Опрацювання уточнених даних для визначення параметрів згідно яких будуть визначатися навчальні заклади, що можуть  підлягати  оптимізації:
 • – Визначення  ЗОШ з малою наповнюваністю (Додаток 3);
 • – Визначення ЗОШ в яких функціонують класи,   кількість учнів в яких менше 5-ти (Додаток 4);
 • – Визначення ЗОШ в яких відсутні один або більше класів (Додаток 5).
 1. Збір даних до формування планової мережі (на 5 років):
 • – Інформація керівників  ДНЗ  про наповнюваність вікових груп на навчальний рік (Додаток 6).
 • – Інформація керівників  ДНЗ  про народжуваність дітей  (за 5 років)  із зазначенням кількості  народжених  та кількості фактично  проживаючих  на території мікрорайону (Додаток 7).
 • – Інформація керівників ЗНЗ про мережу учнів на 5 років  погоджену з керівником ДНЗ по учнях 1-го класу (Додаток 8).

4. Збір додаткових даних щодо прогнозування діяльності шкіл потенційних

претендентів на оптимізацію:

 • – Стан кадрового забезпечення ЗНЗ  та  ДНЗ (Додаток 9);
 • – Якість навчання (результати  ЗНО, олімпіади тощо) (Додаток 10);
 • – Стан ресурсного забезпечення;
 • – Проблеми в організації освітнього процесу;
 • – Регіональні потреби і чинники (природно-географічні, соціально-економічні, демо­графічні, віддаленість населених пунктів);
 • – Матеріально – технічна база   ЗНЗ (перспективи   зміцнення; необхідність здійснення капітальних ремонтів, добудови, реконструкції).
 • – Формування банку даних щодо  можливого працевлаштування   працівників;
 1. Визначення робочою групою навчальних закладів що можуть підлягати оптимізації (Додаток 11 Протокол засідання координаційної групи).
 2. Визначення базових шкіл (Додаток 12 Наказ про визначення критерій базових шкіл; Додаток 13 Рішення виконавчого комітету)
 3. Вивчення регіонального замовлення на освітні послуги в базових ЗОШ (Додаток 8 Інформаційні довідки управління освіти )
 • – забезпечення доступу кожної дитини до якісної освіти;
 • –  організації профільного навчання (Додаток 14);
 • – організації поглибленого вивчення предметів (Додаток 15);
 • –  роботи з обдарованою молоддю;
 • – кадрове забезпечення;

– поліпшення матеріально-технічних,  навально-методичних та санітарно-гігієнічних умов для навчально-виховного процесу.

 1. Проведено заходи щодо організації підвозу школярів:
 • – вивчення стану доріг по яких буде здійснюватися підвіз (Додаток 16);
 • – формування мережі руху шкільних автобусів (Додаток 17);
 • – розробка та затвердження маршрутів для перевезення дітей.
 1. Робочою групою обговорено вибір типу навчального закладу в який буде оптимізується (ЗОШ І-ІІ ступенів, ЗОШ І ступеня, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ»)
 2. Робочою групою обговорено план оптимізації мережі (Додаток 18 -Протокол робочої групи)
 3. Робочою групою представлено план оптимізації старостам, депутатам міської ради    та  затвердження   його на сесії міської ради. (Додаток 19 Рішення сесії міської ради)
 4. Представниками робочої групи проведено зустріч з батьківськими колективами, громадкістю населених пунктів в яких планується оптимізація навчальних закладів.(Додаток 20 Протоколи зборів)
 5. На затвердження міської ради винесено, а міською радою затверджено фактичної сітки шкіл, дошкільних та позашкільних закладів на 2016 – 2017 навчальний рік (Додаток 21 Розпорядження міської ради)

3.5 Досягненні якісні та кількісні результати

 Розроблено план оптимізації шкільної мережі Дунаєвецької ОТГ на 2016 – 2020 роки

 • Включено план оптимізації шкільної мережі до стратегії розвитку ОТГ в частині стратегічних завдань розвитку освіти громади
 • В 2016 році проведено оптимізацію 3 шкіл
 • Узгоджено план оптимізації шкільної мережі на 2017 2018 рр К-ть шкіл, що функціонують – скільки буде після оптимізації (таблиця 1)

Таблиця 1 – План оптимізації шкільної мережі на 2017 -2018 рр.

 У  2016 – 2017 н.р. складає Планується у  2017 – 2018 н.р.
Загальний контингент учнів складав  3645 Загальний контингент учнів складав  3716
НВК «ЗОШ І ст.,   ДНЗ»  – 1  (5 учнів) НВК «ЗОШ І ст.,   ДНЗ»  –3  (33 учні)
НВК  «ЗОШ І-ІІ ст.,  ДНЗ»  – 4 (213 учнів) НВК «ЗОШ І-ІІ ст.,  ДНЗ»  –6  (362 учні)
ЗОШ І-ІІ ст. –  5  (264 учнів) ЗОШ І-ІІ ст. –  3  (191учень)
НВК«ЗОШ І-ІІІ ст.,  ДНЗ»  – 1 (70 учнів) НВК«ЗОШ І-ІІІ ст.,  ДНЗ»  – 1 (70 учнів)
ЗОШ І-ІІІ ст. – 15  (3093 учнів) ЗОШ І-ІІІ ст. – 13  (3054 учнів)

У 2017 році буде понижено ступінь двох шкіл з ІІ до І, та двох  шкіл з ІІІ до ІІ : 1) при  оптимізації  Сокілецького  НВК  «ЗОШ І-ІІ ст.,  ДНЗ» у  Сокілецький       НВК «ЗОШ І ст.,  ДНЗ» – економічний ефект складатиме 422,2 тис. грн..; 2) при  оптимізації  Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. у Ганнівський   НВК  «ЗОШ І-ІІ ст.,  ДНЗ» – економічний ефект складатиме 180,0 тис. грн..

 • Створено належні умови для організації системної методичної роботи, що сприяє підвищенню кваліфікації вчителя
 • Буде забезпечено навантаженням вчителів згідної профілю роботи

 Головні ризики впровадження практики

 Зміна демографічної ситуації в громаді, що неминуче викличе в перспективі відкриття (закриття) навчальних закладів

 • Не забезпечення 100 % вчителів навчальним навантаженням за фахом внаслідок скорочення контингенту учнів.
 • Вплив політичних факторів та неможливість завершення процесу оптимізації

 

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 •  Бюджет Державна субвенція на 2017 рік складає 53 млн. 200 тис.
 • Співфінансування  у 2017 році місцевий бюджет складає  55 млн. 050 тис .
 •  Співфінансування  у 2017 році місцевий бюджет складає – 51524800 грн  .

  Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки