ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Овруцької міської ради об’єднаної територіальної громади
  Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Овруцька міська рада Овруцького району Житомирської області
  Область Житомирська
  Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Тараса Шевченка 43,

м. Овруч, Овруцький район,  Житомирська область 11101

  Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (04148) 42772
  Адреса електронної пошти ОУО ОМС
ovruch_osvita_otg@ukr.net
  Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://ovruch.in.ua/category/osvita/

 

  ПІБ керівника ОМС ОТГ Коруд Іван Ярославович
  ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Рожок Іван Адамович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
  Кількість населених пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 69 , з них наявні ЗНЗ  – 14.
  Кількість населення 36558
  Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 6645, з них учнів –  3579
  Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 17 , з них ЗНЗ І ступенів – 0, І-ІІ ступенів – 2, І-ІІІ ступенів – 15.
  Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 18,  ПНЗ – 2.
  Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 1335, з них педагогічних  – 792
  Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 78942551, з них  місцевого бюджету –20168651 грн.
  Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 997, парк шкільних автобусів – 9, з них 0 резерв.
  Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

  Опис ЗМІСТУ практики

Рада директорів Орвуцької ОТГ –

 Період від початку розробки до впровадження практики

січень 2018 – січень 2018

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Створення ради директорів  в Овруцькій міській ОТГ було ініційовано директором школи. Рада директорів є дорадчим органом і передбачає співпрацю керівників навчальних закладів, голови громади, відділу освіти, сприяє розбудові громадянського суспільства та підняття ролі громадської діяльності. Серед директорів навчальних закладів, що увійшли до складу громади, ідея створення ради директорів вже існувала, але районний відділ не був зацікавлений в цьому, оскільки рада директорів віддаляла б їх від управління і послаблювала б функцію контролю.

 Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення.

Цільвовою групою є директори шкіл.

Виконавцями є.Овруцька  міська рада

Партнерами є відділ освіти, старости

В процесі реалізації даної практики можна виділити три  ключові елементи, які сформують алгоритм її впровадження (рис. 1).

Рисунок 1 – Базові елементи алгоритму впровадження практики

Реалізація першого елементу впровадження практики передбачає обговореня з головою ОТГ пропозиції про створення дорадчого органу. В даному випадку пропозиція надійшла від директора Овруцької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (опорний заклад) Овруцької міської ради. Створення такого органу дозволяє:

 • – сприяти розбудові громадянського суспільства, зростання його залученості до процесів прийняття управлінських рішень;
 • – впровадженню демократичних принципів управління в роботу ОТГ;
 • – максимально ефективно використовувати наявний ресурс, кадровий потенціал;
 • – підвищити рівень співпричетності учасників навчально – виховного процесу до формування якісної системи освіти в ОТГ.

Наступним кроком в реалізації алгоритму практики стало створення ради директорів. З цією метою голова громади видав відповідне розпорядження «Про створення Ради директорів закладів освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади» (додаток 1) та затвердження Положення, що регламентує роботу Ради директорів (додаток 2).

Варто зауважити, що рада створена при виконавчому комітеті Овруцької міської ради і не підпорядковується відділу освіти громади, що сприяє збереженню її незалежності у своїх висновках та судженнях.

Основними завданнями ради є:

 • Проведення громадської експертизи проектів документів, які регламентують діяльність закладів освіти, підготовка рекомендацій щодо вдосконалення нормативно – правової бази з цього питання;
 • Підготовка проектів та прийняття колективних рішень рекомендаційного характеру, спрямованих на підвищення ефективністю управління освітою;
 • Вивчення та узагальнення передового досвіду роботи в організації управління в закладах освіти, внесення пропозицій щодо його покращення;
 • Аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації освітньої політики в міській ОТГ;
 • Розгляд подань начальника відділу освіти міської ради з питань функціонування та розвитку освіти.

Визначені в Положенні завдання фактично сформували механізм співпраці між головою громади, відділом освіти та керівниками навчальних закладів і педагогічними колективами, які вони представляють (рисунок 2)

Рисунок 2 – Взаємодія Ради директорів із суб’єктами прийняття рішень в сфері освіти

Варто зауважити, що склад ради затверджується розпорядженням Орвуцького міського голови, а голова ради та секретар обираються членами ради терміном на 2 роки на першому засіданні шляхом відкритого голосування.

Реалізація радою директорів покладених на неї завдань – третій елемент практики. Рада Директорів розпочала свою роботу досить активно і вже в січні було проведено 2 засідання на яких розглядалися актуальні питання:

 • – надання фінансової автономії загальноосвітнім та позашкільним закладам освіти;
 • – розгляд листа Овруцької міської ради щодо питань фінансування закладів освіти;
 • – питання організації методичної роботи системи освіти Овруцької ОТГ.

За результатами своєї роботи Рада директорів веде протоколи в яких є інформація про хід розгляду питання, результати голосування та ухвалені рішення (додаток 3- 5). Зокрема Радою директорів було рекомендовано, що загальноосвітні  та позашкільні навчальні заклади освіти працюють з централізованою бухгалтерією до кінця навчального року, а відділу освіти рекомендовано розробити проект моделі освіти з урахуванням оптимізації навчальних закладів та визначення опорних; прорахування економічного ефекту та винесення його на обговорення до 01.03.18; провести узгодження кошторисів закладів освіти безпосередньо з їх керівниками; надати можливість керівникам закладів освіти самостійно в межах кошторисних призначень здійснювати рух коштів та надати їм право зекономлені в межах кошторису кошти використовувати на покращення матеріально – технічної бази закладу освіти, визначення надбавок, доплат, премій працівникам. (детальніше з рішеннями Ради директорів можна ознайомитися в додатках 3 – 5)

Варто звернути увагу на те, що засідання Ради директорів є відкритим і в ньому можуть брати участь прийти всі бажаючі в тому числі депутати, і батьки. Про проведення засідання Ради та регламент її роботи повідомляє секретар. Якщо при розгляді відповідних питань членам ради директорів потрібно поспілкуватися з фахівцями відповідних напрямків секретар ради надсилає їм відповідні запрошення, після чого інформація доносилася для батьківської спільноти. Радою директорів розглядалися питання щодо оптимізації мережі навчальних закладів; Положення про призначення директорів; розпорядження Житомирської ОДА щодо стану та перспектив розвитку освітньої галузі в Житомирській області (додаток 5).

 Досягненні якісні та кількісні результати

 • Залучення учасників НВП до процесів управління
 • Сприяння формуванню та розвитку громадянського суспільства
 • Незалежний моніторинг дотримання вимог законодавства
 • Ефективне використання кадрового потенціалу громади
 • Сформовано ефективний механізм взаємодії між головою громади, виконавчим комітетом, начальником відділу освіти та педагогічною спільнотою

 Головні ризики впровадження практики

– тиск на роботу Ради директорів

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики не потребує додаткового фінансування

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики є у електронному видані http://ovruch.com.ua/ovruchinua/rada-direktoriv-navchalnix-zakladiv-ovruczkoyi-otg/

Додатки