ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади
Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Полонська міська рада Полонського району Хмельницької області
Область Хмельницька
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Лесі Українки, буд. 114

м. Полонне Полонського району

Хмельницької області,

30500

 

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (03843) 2-07-05

Телефон відділу освіти:

(03843) 3–25–51

Адреса електронної пошти ОУО ОМС vokms.pl.otg@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://polonne.km.ua/

Сайт управління освіти:

http://osvita.polonne.km.ua/

ПІБ керівника ОМС ОТГ Скримський Франц Францович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Сітарський Віталій Володимирович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 30 , з них наявні ЗНЗ  – 14.
Кількість населення 32793
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 7361, з них учнів –  3719
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 15 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 6, І-ІІІ ступенів – 8.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 17 (в т.ч. 8 у складі НВК),  ПНЗ – 4.
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 1065, з них педагогічних  – 667
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 102635000, з них  місцевого бюджету –51524800.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 167, парк шкільних автобусів – 8, з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

  Опис ЗМІСТУ практики

Процес формування органу управління освітою Полонської міської ради

Період від початку розробки до впровадження практики

грудень 2015 – грудень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Забезпечення надання якісних освітніх послуг є одним із головних завдань що виникли в ОТГ створених у 2015 р.. Загална чисельність мешканців громади становить 32793 людини з них 3206 дітей дошкільного віку та 3726 – шкільного.

Створені в 2015 році в громади були перед вибором – створювати власний орган управління освітою, чи делегувати ці повноваження на районний рівень. В Полонській ОТГ при прийнятті такого рішення важливу роль відіграли наступні фактори як:

 • громада охопила понад 60% площі райнону;
 • на її території розміщено 15 шкіл, 17 садочків, 4 позашкільн інавчальні заклади;
 • наявний кадровий потенціал;
 • у випадку, якщо повноваження будуть делеговані на рівень району, відповідальність за ефективність управління системою освіти лежатиме на депутатах та голові ОТГ. В той же час вони втрачають важелі впливу на розвиток системи освіти і громада залишається лише джерелом фінансування.

Прийнявши рішення про реалізацію права на формування власної системи забезпечення освітніми послугами потрібно було вибрати організаційну структуру органу управління освітою, здійснити підбір працівників. Це досить складний процес на який мають вплив як об’єктивні так і суб’єктивні фактори. До останніх слід віднести політичну складову, прагнення скопіювати організаційну структуру районних відділів, управлінь освіти, тощо. Серед об’єктивних факторів варто виділити результати аналізу: функцій органу управління освітою, шкільної мережі, позашкільних закладів освіти та бібліотек, кадрового потенціалу.

Практика Полонської міської ОТГ свідчить, що формування органу управління освітою – це динамічний процес в якому важливе значення має об’єктивна оцінка функціональних обов’язків органу управління освітою, оцінка шкільної мережі та ризиків, тощо.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, аналізу даних, візуального аналізу об’єктів, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільвовою групою є учасники навчального процесу: вчителі, батьки, діти.

Виконавцями є.Полонська міська рада

Партнерами є відділ освіти РДА

В процесі реалізації даної практики можна виділити п’ять  ключових елементів, які сформують алгоритм її впровадження (рис. 1).

Кожен із зображених на рисунку елементів є рівнозначно важливим, розглянемо їх детальніше.

Рисунок 1 – Базові елементи алгоритму впровадження практики

Вихідним елементом в механізмі  впровадження практики є ідентифікація проблеми. Новостворена громада визначаючи структуру виконкому виходить із повноважень, які покладаються на неї чинним законодавством. Освіта – відноситься до групи делегованих повноважень об’єднаних громад. Для депутатів та голови Полонської ОТГ необхідність створення органу управління освітою була очевидною. Громада об’єднала 68 % населення Полонського району. Загальна кількість дітей дошкільного та шкільного віку складає 6932 чоловік. Важливу роль у надані якісних освітніх послуг відіграє методичний супровід. Реалізація нових підходів до управління освітою надає можливості зруйнувати сприйняття методистів як контролерів, не відривати їх від практичної роботи вчителя. Сучасні методисти – це партнери вчителів в процесі забезпечення ними якісного освітнього процесу. Освіта є соціально чутливою сферою, ефективне управління нею можливе за умови створення системи, яка забезпечить якісну реалізацію властивих їй функцій. Як наслідок другим складовим елементом алгоритму впровадження практики є проведення вхідного аналізу галузі.

Цей етап має розпочатися з аналізу функціональних обов’язків органу управління освіти. Враховуючи досвід громади рекомендуємо скористатися «Методичними рекомендаціями щодо створення системи управління освітою об’єднаних територіальних громад» за авторством А.Сеїтосманова, О.Фасолі, В.Мархлєвского. Ця методична розробка здатна суттєво спростити роботу та забезпечити якісний результат. Варто погодитися з експертами у тому, що одним з основних питань на яке потрібно дати відповідь – Чим відрізняється управління освітою органом місцевого самоврядування об’єднаної громади від адміністрування мережею освітніх закладів з боку РДА?

Аналіз стану освітньої галузі та галузі культури, що перебував створенню відділу освіти, культури, молоді та спорту в Полонській ОТГ здійснювався за такими напрямками (додаток 1):

 • мережа навчальних закладів та закладів культури;
 • наявний учнівський контингент, кількість дітей охоплених дошкільною та позашкільною освітою;
 • кількість населення (в розрізі населених пунктів ОТГ), якому необхідно забезпечити надання культурно-дозвільних послуг;
 • стан матеріально-технічної бази закладів освіти та культури;
 • кадрове забезпечення та наявний фінансовий ресурс;
 • перспективи розвитку мережі навчальних закладів та закладів культури.

Зауважимо, що для аналізу використовувалися дані, що характеризують освітню мережу затверджені районом на 2015/2016 навчальний рік. За результатами проведеного аналізу, було визначено необхідність об’єднання публічних та шкільних бібліотек (данні були зібрані в результаті візуальної оцінки стану публічних бібліотек, а також зібрано інформацію про наявність придатних у навчальних закладах приміщень для розміщення публічних бібліотек). На даному етапі, об’єднання бібліотечних фондів не передбачається враховуючи різні джерела їх фінансування, а також відмінності у цільовій аудиторії. Аналіз демографічної ситуації, фактичної наповненості шкіл засвідчив необхідність оптимізації мережі закладів освіти. Остання, є одним із інструментів підвищення якості освітніх послуг та створення безпечних умов для навчання всім учням Полонської ОТГ.

Наступним елементом – є створення органу управління освіти. Схематично цей процес можна зобразити наступним чином:

Рисунок 2 – Складові елементи процесу створення органу управління освітою

Вибір організаційної структури здійснюється на підставі результатів проведеного аналізу. Вони формують групу об’єктивних чинників. Проте, на цей процес часто мають вплив і суб’єктивні фактори. До останніх слід віднести вплив політичної складової, стовідсоткове дублювання громадою  структури управління освітою райдержадміністрації, нечітке розуміння депутатами обсягу функцій що покладаються на орган управління освітою. При створенні органу управління освітою Полонської ОТГ мали вплив обидві групи чинників. Зокрема, керуючись тим, що Полонський район вже тривалий час входить у трійку найкращих районів Хмельницької області за результатами ЗНО депутати наполягали на дублюванні структури районного відділу освіти. Фахівцями робочої групи, а також окремими представниками ОМС Полонської ОТГ, проводилося роз’яснення ризиків такого підходу. Зокрема зазначалося, що об’єднання напрямків освіти і культури потягне за собою велике навантаження на працівників, а це призведе до зниження ефективності їх роботи. Виходом з такої ситуації могло б стати створення управління освіти, культури, молоді та спорту. Такий підхід дозволив би організувати роботу максимально ефективної як за напрямком освіти, так і за напрямком культури. Проте, вплив політичного фактору, пересторога надмірного роздуття штатів збоку не дозволили переконати депутатів в раціональності такого підходу. Як результат, сесією міської ради Полонської ОТГ прийнято рішення про створення «Відділу освіти, культури, молоді та спорту Полонської міської ради» (додаток 2). Також, цим же рішенням затверджено положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту (додаток 3). На підставі рішення сесії головаи громади видати розпорядження про призначення керівника відділу освіти, культури, молоді та спорту (додаток 4). Паралельно із цим відбулася безоплатна передача об’єктів зі спільної власності територіальних громад в спільну власність ОТГ (додаток 5).

Наступним елементом механізму з формування органу управління освітою є організація його роботи. З цією метою керівник відділу, на підставі рішення сесії, видає Наказ Про організацію роботи відділу освіти, культури, молоді і спорту виконавчого комітету Полонської міської ради (додаток 6). Зокрема наказом визначена структура відділу та штатна чисельність структурних одиниць. Працівники відділу зараховані на роботу по переведенню з районного відділу освіти. Цим же наказом вповноважено керівників структурних підрозділів розробити та подати затвердження посадові інструкції працівників.

Після подання, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, наказом (додаток 7) затверджує посадові інструкції (посадові інструкції методистів подані в окремому додатку в новій редакції ) (додаток 8, 9, 10).

В цей же період на черговій сесії Полонської міської ради  приймається рішення про прийняття майна з комунальної власності громад районної ради (додаток 11).

Всі ці заходи створили основу для реалізації органом управління освітою ОТГ власних функцій. В період першого року своєї роботи відділом освіти, культури молоді та спорту, зокрема, розроблено чотири цільові комплексні програми, що мають на меті підвищення якості освіти:

 • програма роботи з обдарованою молоддю Полонської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки «Обдарованість»
 • програма розвитку настільного тенісу у Полонській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2021 роки
 • програма відпочинку та оздоровлення дітей загальноосвітніх навчальних закладів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки
 • програма розвитку футболу у Полонській міській об’єднаній територіальній громаді на 2016-2018 роки

Розроблено та подано пропозиції до програми соціально – економічного розвитку громади в частині. Їх реалізація сприятиме формуванню безпечного середовища для навчання дітей в загальноосвітніх закладах громади. Таким чином відділом освіти, культури, молоді та спорту реалізовувалися функції та повноваження як на стратегічному, так і на операційному рівнях.

Наступним елементом механізму є аналіз результатів роботи відділу, визначення потреби у вдосконаленні організаційної структури.

Проведений аналіз, засвідчив доцільність розмежування напрямків освіти та культури. Серед головних аргументів:

 • висока завантаженість працівників відділу
 • нестача професійних кадрів за напрямком «культура;
 • дублювання функцій відділу освіти, культури , молоді та спорту та «Центру Культури та дозвілля Полонської ради об’єднаної територіальної громади».

В зв’язку з цим начальник відділу освіти зробив подання голові громади в якому обгрунтував доцільність розмежування галузей «освіти» та «культури» (додаток 12). Як наслідок на черговій сесії прийняте рішення про реорганізацію відділу освіти, культури, молоді та спорту (додаток 13). Цим же рішенням затверджено нове положення про відділ (додаток 14). Прийняте рішення стало передумовою видання начальником відділу освіти наказу про організацію роботи відділу(додаток 15) та затвердив нові посадові обовязки (додаток 16). 30 травня рішенням сесії затверджено структуру виконкому (додаток 17). На підставі цього керівник відділу освіти видав наказ про впорядкування штатів та структурних підрозділів відділу освіти, молоді та спорту (додаток 19). Цим рішенням було створено господарську групу в структурі відділу, функціональні обов’язки працівників визначені в посадових інструкціях (додаток 20). Колегією відділу освіти, молоді та спорту схвалено нову редакцію плану роботи відділу (додаток 18).  Як наслідок відділ освіти складається з таких структурних підрозділів:

 • Методичний кабінет
 • Бухгалтерія
 • Господарська група

 

Досягненні якісні та кількісні результати

 • створено 25 робочих місць
 • Розроблено положення та план роботи відділу, посадові інструкції працівників відділу
 • Розроблено 4 цільові комплексні програми
 • Налагоджена співпраця з шкільними адміністраціями сприяла підготовці і отримано фінансування 6 проектів націлених на підвищення якості освіти загальною вартістю 84301 грн, а також додатковому залученню 240 тис.грн із державної субвенції на розвиток окремих територій.
 • В результаті реорганізації відділу створено господарську групу в межах раніше затвердженої штатної чисельності працівників
 • Впроваджено щорічний моніторинг потреб у сфері позашкільної освіти
 • Налагоджено співпрацю з територіальним відділенням Хмельницької філії малої академії наук

 

Головні ризики впровадження практики

можливе недофінансування

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики на початок 2017 року 104 млн грн, в тому числі з місцевого бюджету 52 млн. Реорганізація відділу освіти зменшила його бюджет на 10250700 грн.

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні