ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Вербківської сільської ради

 

Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Вербківська сільська рада, Павлоградського району Дніпропетровської області
Область Дніпропетровська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) 1453, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н., с. Вербки, вул. Матросова, 20
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

0669587598

Адреса електронної пошти ОУО ОМС  

Verbky_osvita@ukr.net

Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://verbkivska.gromada.org.ua/
ПІБ керівника ОМС ОТГ Холоденко Любов Пилипівна
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Тетяна Михайлівна Мішуста
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів -12, з них наявні ЗНЗ  -3
Кількість населення . 8441
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  -1306, з них учнів –  638
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  -3 , з них ЗНЗ І ступенів – 0, І-ІІ ступенів – 0, І-ІІІ ступенів – 3.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ -3  ,  ПНЗ –1
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 147, з них педагогічних  – 83
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 43099485 грн., з них  місцевого бюджету – 26498838 грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться –  322, парк шкільних автобусів – 6,  з них  резерв – 0.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

Практика впровадження партисипативного підходу при заснуванні центру позашкільної освіти в Вербківській об’єднаній територіальній громаді

 Період від початку розробки до впровадження практики

червень – серпень 2016

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Позашкільна освіта є невід’ємною складовою безперервної системи освіти. Право на її здобуття гарантується законом. До створення об’єднаних територіальних громад рішення щодо заснування, управління, ліквідації позашкільних закладів освіти знаходилося в компетенції районної державної адміністрації.

На території Вербківської сільської ради Павлоградського району функціонував районний центр позашкільної освіти. Центр розміщувався в приміщенні, що належало сільській раді, більшість його фахівців були місцеві мешканці. Слабким місцем в роботі центру було те, що він охоплював лише один напрямок – художньо – естетичний, а головним недоліком – робота закладу не поширювалася на віддалені населені пункти. В результаті створення Вербківської сільської ОТГ в районі було прийнято рішення про перенесення центру позашкільної освіти в місто. Як наслідок, відсутність позашкілля в громаді підвищувала ризик переходу дітей в навчальні заклади міста та відтоку професійних кадрів.

Підсумовуючи, можна виділити наступні фактори, які сформували потребу у створенні центру позашкільної освіти у Вербківській ОТГ:

 • – Доступність позашкільної освіти
 • – Спектр послуг
 • – Кадровий потенціал

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: анкетування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є учасники навчально – виховного процесу: діти, батьки.

Виконавцями є ініціативна група до складу якої увійшли директори шкіл, представники органу місцевого самоврядування.

Партнерами є голова громади, депутатський корпус, інші представники ОМС, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

В алгоритмі впровадження практики можна виділити шість основних елементів (рис.1).

Вихідним елементом в алгоритмі впровадження практики, що схематично представлений на рисунку 1,  є відповідальний орган, що ініціює розгляд питання. В випадку Вербківської ОТГ розгляд питання було ініційовано головою громади, оскільки відділ освіти на той момент перебував в процесі формування. За результатами обговорення перспектив розвитку позашкільної освіти головою громади і директором Вербківської ЗОШ, було ініційовано створення робочої групи для всебічного аналізу проблеми та пошуку шляхів її вирішення. До її складу увійшли працівники закладів освіти.

Зібрана інформація членами ініціативної групи дозволила зробити наступні висновки:

 • – Відсутність закладів позашкільної освіти в об’єднаній територіальній громаді
 • – Вузький спектр послуг районного центру позашкільної освіти, що не враховував потреби головних споживачів освітніх послуг – учнів
 • – Нездатність районного відділу освіти, в минулому, забезпечити  доступ до позашкільної освіти для дітей двох населених пунктів що увійшли до складу Вербківської ОТГ, загальна кількість яких становить понад 45 % учнів

Таки чином було реалізовано другий складовий елемент алгоритму.  Наступним кроком став вибір методів вирішення проблеми. Головним було не просто створити центр позашкільної освіти, а забезпечити його максимальну відповідність запитам та очікуванням основних споживачів освітніх послуг. В такому випадку використання командно – адміністративних методів чи виключно комерційного підходу при визначенні напрямків роботи центру є малоефективним. Саме тому, робочою групою було ініційовано впровадження партисипативного підходу, що передбачає залучення громадськості, до вирішення проблеми.

Вибір партисипативного підходу передбачав визначення та аналіз громадської думки. Схематично цей процес представлено на рисунку 2.

На першому етапі ініціативна група шляхом розглядає можливі методи визначення громадської думки. Обговоривши їх переваги та недоліки було обрано – анкетування. Головні аргументи його користь: можливість  проведення анкетування як за допомогою Google форм так і друкованих анкет; вільний вибір часу для участі в анкетуванні у визначений період; мінімум витрат людських та фінансових ресурсів для його проведення. Як наслідок учасниками ініціативної групи розроблено анкету (додаток 1) та переведено її у в Google формат. Варто зауважити, що вивчення практики проведення анкетування за допомогою Google форм учасники ініціативної групи вивчали під час курсів підвищення кваліфікації, що проводився обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Наступний крок – вибір партнерів в процесі поширення інформації та проведення анкетування. До складу громади входять 12 населених пунктів і для того щоб охопити більшу кількість населення до співпраці були залучені депутати та старости громади. Депутатський корпус проводив роботу на своїх участках працювали з жителями проводили анкетування за допомогою паперового варіанту анкет, та інформували про можливість участі в опитуванні онлайн (анкети в  Google форматі розміщувалися на сайті шкіл та громади). Також було зроблено оголошення про проведення анкетування, його мету та варіанти участі в ньому. Воно розміщувалося у всіх пунктах скупчення людей: на магазинах, зупинках, будинках культури. Такий підхід дав позитивні результати. В анкетуванні взяло участь понад 50% мешканців громади.

Заключний крок на цьому етапі – узагальнення, аналіз результатів та підведення підсумків. Зокрема було визначено що на даному етапі центр позашкільної освіти буде охоплювати такі напрямки:

 • – Художньо – естетичний та декоративно – прикладний напрямок
 • – Екологічний напрямок
 • – Науково-технічний напрямок
 • – Спортивний напрямок

Також отримані результати були враховані при визначені штатних одиниць і відповідно фахівців, які будуть залучені до роботи в центрі.

Отримані результати стали підґрунтям для реалізації наступного елементу алгоритму  – підготовки нормативних документів необхідних для створення ЦПО. Зокрема розгляд сесії сільської ради винесено питання про створення центру позашкільної освіти. Рішенням сесії (додаток 2) було затверджено:

 • – Створення комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської ради;
 • – Затверджено Статут КЗ«Центр позашкільної освіти» (додаток 3);
 • – Затверджено штатний розпис комунального закладу «Центр позашкільної освіти» в кількості 13 штатних одиниць;
 • – Призначено директора комунального закладу «Центр позашкільної освіти».

Створення центру дало можливість відкрити гуртки, із залученням місцевих фахівців, в віддалених населених пунктах де їх раніше взагалі не було. Зокрема в с. Кочережки діти не були охоплені позашкіллям. Визначення потреб мешканців громади також сприяло перемозі проекту з створення гончарної майстерні в проекті «Місто своїми руками» ДТЕК.

Варто зауважити, що в цей же період відбулося створення відділу освіти , культури, туризму, молоді та спорту Вербківської сільської ради. На методичній раді Центру позашкільної освіти за погодженням відділу освіти , культури, туризму, молоді та спорту Вербківської сільської ради було затверджено  план роботи центру на 2016 – 2017 рр. (додаток 4). Сьогодні відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту ініціюється розширення роботи центру – відкриття музично – естетичного напрямку.

Варто зауважити, що на момент створення громади в с. Вербки функціонував один дитячий садок, а один добудовувався і понад 200 дітей стояло в черзі. Для вирішення цієї проблеми у відділі освіти було запропоновано при центрі позашкільної освіти відкрити три групи для проведення дошкільної підготовки дітей. Такий підхід дозволяє попередити відтік дітей в школи міста у майбутньому.

Досягненні якісні та кількісні результати

 1. 1Створено центр позашкільної освіти, що забезпечує 100 % доступ до позашкілля для всіх дітей громади.
 2. на 50 % збільшилася кількість дітей охоплених позашкільною освітою
 3. відкрито три нових напрямки роботи ЦПО, що визначені за результатами анкетування думки мешканців громади
 4. проведено анонімне анкетування  понад 50 % мешканців громад для визначення напрямків роботи ЦПО
 5. проведено дошкільну підготовку 200 дітей на базі ЦПО
 6. за період роботи  центру підготовлено 30 переможців як обласного, так і всеукраїнського значення
 7. створено 13 робочих місць

 Головні ризики впровадження практики  

 • 1) Відмова основних учасників НВП від участі в анкетуванні
 • 2) Надання неправдивих відповідей на питання в анкеті
 • 3) Низька якість анкет
 • 4) Нестача фінансових ресурсів для забезпечення роботи гуртків згідно запитам основних користувачів освітніх послуг
 • 5) Брак спеціалістів відповідних напрямків

  Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Фінансування центру у 2017 році складає 3904619 грн (в тому числі бюджет розвитку), джерела фінансування – місцевий бюджет

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні