ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, молоді та спорту
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Печеніжинська селищна рада ОТГ
Область Івано-Франківська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Незалежності, 15

смт. Печеніжин

Коломийський район

Івано-Франківська область

78274

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (03433)64540
Адреса електронної пошти ОУО ОМС Pechenizhyn_otg_osvita@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ http://pnotg.if.ua
ПІБ керівника ОМС ОТГ Довірак Ігор Васильович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Яворський Михайло Тарасович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів -9, з них наявні ЗНЗ  -9.
Кількість населення .17657
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 3600, з них учнів – 1806
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  -9 , з них ЗНЗ І ступенів – 0, І-ІІ ступенів – 5, І-ІІІ ступенів – 4.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ -1  ,  ПНЗ –0
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти –  455, з них педагогічних  – 280.
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 40,262 млн.грн., з них  місцевого бюджету –   5,645 млн.грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться –  180 , парк шкільних автобусів – 1,  з них  резерв – 0.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Партнерство, як основа надання методичних послуг: досвід Печеніженської ОТГ

 Період від початку розробки до впровадження практики

січень  2016 року – березень 2016 року.

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Створена у 2015 році Печеніженська ОТГ об’єднала 9 населених пунктів із загальною чисельністю 17657 людей з яких 3600 – це діти шкільного та дошкільного віку. Ці дані опосередковано свідчать про великі очікування мешканців громади від представників ОМС щодо забезпечення якісних освітніх послуг. Останні значною мірою залежать від кваліфікації педагогів. Саме тому, в умовах динамічного розвитку суспільства, поява нових технологій, формування нових підходів, щодо методики викладання дисциплін різного профілю потребує постійного удосконалення вмінь та навиків вчителів. Раніше, до створення ОТГ, відповідальність за це була покладена на районні методичні кабінети. Печеніженська ОТГ повстала перед вибором використовувати послуги районного МК, чи створювати власну методичну службу.

Фактично, три чинники спонукали до створення власної методичної служби:

 • Прагнення педагогічних колективів до самостійності, свободи та незалежності, готовність прийняти на себе відповідальність;
 • Готовність голови громади, депутатського корпусу та органу управління освітою підтримати рішення освітян громади;
 • Неготовність представників районного МК до співпраці в нових умовах

Також слід відзначити, що досить часто контролююча функція переважала в методистів районного МК, були й випадки коли вчителі не відчували ні методичної підтримки, ні контролю. Крім того для вчителів громади організація власної методичної служби суттєво спрощувала логістику. Район великий, школи знаходяться на значній відстані одна від одної і щоб відвідувати заходи організовані районним МК потрібно витратити чимало часу. Натомість в ОТГ школи розташовані близько і вчителям зручно приїжджати для участі в роботі методичних об’єднань.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою групою є учасники навчального процесу: вчителі, батьки, діти.

Виконавцями є. відділ освіти, молоді та спорту Печеніженської селищної ради

Партнерами є Івано – Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

В процесі реалізації даної практики можна виділити чотири ключові елементи, які сформують алгоритм її впровадження (рис. 1).

Рисунок 1 – Складові елементи алгоритму впровадження практики

Частково виникнення проблеми та необхідність її вирішення були вже описані. Також варто зазначити, ідентифікація проблеми була здійснена на початку організації роботи виконавчого комітету в структурі якого створено відділ освіти, молоді та спорту. Саме тоді визначено потребу педагогів в якісних методичних послугах, а також визначено роль методиста в процесі надання якісних освітніх послуг. З цією метою проаналізовано забезпечення педагогічними кадрами, співпрацю з методистами районного методичного кабінету. Щодо останнього то в районному МК лише частина методистів є вчителями – практиками, а це впливає на якість надання методичних послуг. І, як правило такі фахівці не отримують визнання серед педагогів – практиків.

Наступним елементом алгоритму у впроваджені практики став вибір шляхів вирішення проблеми. Враховуючи суб’єктів, що взаємодіяли в цьому процесі його схематично можна зобразити наступним чином (рисунок 2):

Рисунок 2 – Взаємодія ключових суб’єктів в процесі вибору шляхів вирішення проблеми

В цілому для Печеніженської ОТГ існувало два варіантів вирішення проблеми:

 • Продовження співпраці з районним МК;
 • Забезпечення надання методичних послуг власними силами

Районним управлінням освіти та Департаментом освіти проводилися зустрічі з представниками Печеніженської ОТГ. Зокрема, ними обґрунтовувалося, що два методисти відділу не зможуть на належному рівні забезпечити надання методичних послуг.  В січні департаментом освіти Івано – Франківської області запропоновано, щоб до кінця навчального року 2015/2016 методичні послуги надавалися районним методичним кабінетом. Проте, така співпраця, з точки зору району, передбачала, що вчитель надаватиме відповідні звіти і методисту ОТГ і методистам районного відділу освіти. На думку, відділу освіти Печеніженської ОТГ, це додаткове подвійне підпорядкування вчителів не дасть для них жодної користі. Це стало додатковою причиною того, що начальник та методист відділу освіти Печеніженської ОТГ виступили з ідеєю створення власної системи надання методичних послуг.  Пропозиція винесена на розгляд голови громади. Голова – підтримав ідею. Розроблено модель методичного супроводу та проведено її обговорення із Івано – Франківським інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Після цього начальник відділу освіти провів нараду з директорами навчальних на якій обговорено варіанти надання методичного супроводу та організацію методичної роботи. За результатами зустрічі директорам шкіл запропонував провести обговорення з педагогічними колективами питання щодо вибору варіанту організації надання методичних послуг. Після проведення обговорень в школах, директори повідомили, що педагоги громади не хочуть працювати по старій системі, прагнуть незалежності від районного методичного кабінету і готові до роботи в новій організаційній структурі. За результатами даних зустрічей було прийнято рішення до обов’язків методиста долучити функції інспектора

Як наслідок модель методичного супроводу в Печеніженській ОТГ має вигляд (рисунок 3).

Рисунок 3 – Модель методичного супроводу

Реалізація обраної моделі передбачала:

 • Підписання угоди з ІФОІППО
 • Затвердження посадової інструкції інспектора – методиста з методичної роботи відділу освіти, молоді та спорту
 • Вибір керівників методичних об’єднань
 • Надання методичних послуг

Таким чином, підписання угоди з ІФОІППО стало першим кроком в реалізації обраної моделі надання методичних послуг. Наступним було внесення змін та затвердження посадової інструкції інспектора з методичної роботи відділу освіти, молоді та спорту Печеніженської селищної ради (додаток 1). Вибір керівників міжшкільних методичних об’єднань проводився на демократичних засадах, з цією метою було проведено збори всіх вчителів по предметно (згідно графіка) і вони самостійно, між собою, шляхом відкритого голосування визначали кого хочуть бачити в ролі голови методичного об’єднання. Потреби у проведені закритого голосування не виникало. Розроблено посадові обов’язки для голів ММО. Наказом начальника відділу освіти затверджено план методичної роботи на 2017/2018 рр. (додаток 2, 3). З метою надання якісних методичних послуг організовано роботу 11 міжшкільних методичних об’єднань:

 • Вчителів початкових класів
 • Вчителів словесників
 • Вчителів іноземної мови
 • Вчителів суспільно – гуманітарного циклу
 • Вчителів фізичної культури і Захисту Вітчизни
 • Вчителів фізико – математичного циклу
 • Педагогів організаторів
 • Вчителів образотворчого мистецтва і трудового навчання
 • Вчителів музичного мистецтва
 • Вчителів природничого циклу
 • Практичних психологів та соціальних педагогів.

Згідно обраного підходу методист відділу освіти, молоді і спорту (інспектор) здійснює керівництво та координацію роботи голів міжшкільних методичних об’єднань та заступників директорів з навчально виховної роботи. Керівники методичних об’єднань проводять свою роботу згідно плану, організовують круглі столи, семінари, тренінги, майстер класи, виїзні екскурсії. У випадку надходження нових нормативно правових документів проводять їх вивчення та визначають дату коли буде проведено його обговорення.  Також вони співпрацюють із заступниками директорів з навчально – виховної роботи та головами міжшкільних методичних об’єднань. Якщо ММО об’єднує декілька предметів (наприклад ММО фізико – математичного циклу), то в його рамках діють творчі групи, до складу яких входять найбільш досвідчені вчителі громади. Керівник методичного об’єднання звертається до колеги і вузькопрофільний вчитель практик допомагає в опрацювання відповідних питань. Творчі групи вчителів проводять підготовку до олімпіад, також ними проводяться опрацювання нової інформації по кожному із предметів і на семінарах, між засіданнями, йде обмін накопиченим досвідом. В творчу групу входять 5 вчителів. Відділ освіти забезпечує участь голів міжшкільних методичних об’єднань у серпневих діалогах, після чого збираються вчителі громади і проводиться обмін досвідом. Сформовані методичні рекомендації розсилаються в електронному вигляді всім вчителям громади.

Однією з особливостей організації методичної роботи є зняття функції контролю з методистів. Їх робота сконцентрована на наданні методичних послуг. Контроль здійснюють директори шкіл та їх заступники з навчально – виховної роботи.

Проведення атестацій здійснюється за загальними правилами згідно вимог законодавства.

 Моніторинг роботи керівників ММО, що є заключним елементом алгоритму впровадження практики, проводиться методистом відділу освіти, його результати передаються начальнику відділу освіти, молоді та спорту.

  Досягненні якісні та кількісні результати

 1. Сформовано сучасну систему надання методичних послуг
 2. Максимально делеговано контролюючу функцію керівникам навчальних закладів
 3. Громада не несе витрат на оплату роботи працівників методичної служби, оскільки робота голів методичних об’єднань оплачується за рахунок доплати в розмірі 10% відсотків за інтенсивність, а такий вид доплат фінансується за рахунок освітньої субвенції
 4. Розроблено та затверджено план методичної роботи на 17/18 рр
 5. Розроблено посадові обов’язки голів ММО
 6. Створено міжшкільну методичну раду

  Головні ризики впровадження практики

 •  Неякісне виконання своїх функціональних обов’язків методистами, менторами.
 • Втрата якісних показників за рахунок економії коштів
 • Зміни в законодавстві, що регулюють діяльність ОТГ

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики –  55280,64 грн

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

немає

Додатки