ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району, Хмельницької області
Область Хмельницька
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.. Шевченка,50

м.Дунаєвці, Дунаєвецький район

Хмельницька  область

32400

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

(0 38 58)  3-12-03

Адреса електронної пошти ОУО ОМС dunmiskosvita@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://dunrada.gov.ua/article/m28/p24

 

Сайт управління освіти:

http://dunuprosvita.at.ua/

ПІБ керівника ОМС ОТГ Заяць Веліна Владиславівна
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Колісник Володимир Володимирович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 51 , з них наявні ЗНЗ  – 31.
Кількість населення 39620.
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 6 046, з них учнів –  3645
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 25 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 9, І-ІІІ ступенів – 15.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 25 ,  ПНЗ – 4.
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 1192 , з них педагогічних  – 564
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 100млн 751тис.  400 грн., з них  місцевого бюджету – 47млн. 475тис. 300 грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 504, парк шкільних автобусів – 15, з них 1 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

Організація підвезення учнів до навчальних закладів в Дунаєвецькій міській ОТГ

Період від початку розробки до впровадження практики

Березень 2016 – серпень 2016

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Одним із результатів створення Дунаєвецької ОТГ  стало розширення повноважень громади  в сфері освіти. Зокрема, якщо раніше організація підвезення дітей до навчальних закладів покладалася на районні відділи освіти, то тепер це повноваження та відповідальність об’єднаної територіальної громади.

Дунаєвецька міська ОТГ є однією з найбільших громад в Україні і налічує 51 населений пункт, в зв’язку з цим гостро постало питання організації безпечного, своєчасного підвозу дітей до навчальних закладів.  У 31 з 51 населеного пункту ОТГ знаходяться навчальні заклади. Кількість учнів, які підвозяться до навчальних закладів в Дунаєвецькій міській ОТГ становить 504 учня.

Одним із результатів створення ОТГ має стати підвищення якості надання освітніх послуг, яка в тому числі буде визначатися тим, наскільки позашкільні послуги стануть доступні для дітей в населених пунктах віддалених від адміністративного центру громади. Тому, прагнучи підтримувати високі стандарти освіти та сприяти всебічному розвитку учнів в Дунаєвецькій міській ОТГ створена та розвивається мережа позашкільних освітніх закладів. Одним із результатів їх роботи є підготовка та участь школярів у місцевих, районних, обласних загальноукраїнських освітніх та спортивних змаганнях що також передбачає забезпечення безпечного перевезення учнів. Наприклад у 2017 році планом підвозу учнів на позашкільні заходи Дунаєвецької  ОТГ передбачено  участь школярів у 16 різноманітних заходах.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, анкетування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є учасники навчального процесу: батьки, діти, вчителі.

Виконавцями є представники ОМС.

Партнерами є представники правоохоронних органів, мешканці громади.

В процесі реалізації даної практики можна виділити сім ключових елементів, які сформують алгоритм впровадження практики (рис. 1).

Кожен із зображених на рисунку елементів є рівнозначно важливим, розглянемо їх детальніше.

Процес ідентифікації проблеми був нами описаний вище, тому лише зазначимо, що правильне визначення проблеми складає 50 % її успішного вирішення у майбутньому.

Рисунок 1 – Ключові елементи алгоритму впровадження практики

В процесі реалізації другого елементу алгоритму, нами було здійснено оцінку потреби в організації перевезення школярів шляхом аналізу відповідних документів, проведення опитування, анкетування, обговорень з жителями громади, старостами сіл, дирекцією навчальних закладів. Зокрема було проаналізовано рішення  Виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради «Про закріплення за загально-освітніми школами міста відповідних територій обслуговування дітей шкільного віку» (додаток 1). Проведено збір кількісних даних щодо потреби перевезення (довідки керівників ЗОШ) та узагальнено в інформаційній довідці управління освіти Дунаєвецької міської ОТГ (додаток 2). Проведено обговорення проблеми та потреби підвезення учнів до навчального закладу, що підтверджується протоколом проведення батьківських зборів в якому зазначається порядок денний, виступи присутніх та прийняті рішення за результатами обговорення (додаток 3). Проведено огляд стану доріг по маршруту слідування автобусів, результати огляду узагальнено у довідці в якій зокрема зазначено маршрут перевезень, його протяжність, результати оцінки стану доріг, а також, у разі потреби, заходи по усуненню недоліків щодо стану доріг (додаток 4). Варто зауважити що інформація зазначена у цьому документі також була врахована при формуванні плану соціально – економічного громади.

Важливе значення у розвитку учнів відіграє позашкільна освіта, можливість участі учнів громади в районних, обласних та всеукраїнських олімпіадах і  змаганнях позитивно впливає на мотивацію до навчання та розвитку підростаючого покоління. Як наслідок це потребує вирішення питання підвезення учнів громади на відповідні заходи. Тому, необхідно скласти план підвезення учнів на позашкільні заходи (додаток 5).

Третій  елемент алгоритму – Формування мережі руху шкільних автобусів, передбачає затвердження паспорту маршруту перевезення в якому зокрема зазначається довжина маршруту, тривалість рейсу, експлуатаційна швидкість та кількість зупинок (додаток 6).

Одним із основних критеріїв оцінки організації навчального процесу є безпека учнів, тому невід’ємним елементом нашого алгоритму став такий елемент як «Забезпечення безпечного перевезення учнів». З цією метою наказом управлінням освіти молоді та спорту Дунаєвецької міської ради було призначено відповідальних осіб за експлуатацію автотранспорту під час перевезень та покладено відповідальність за забезпечення організації та безпеки перевезень учнів, на директорів шкіл (додаток 7).

Впровадження практики також дозволило зберегти по 1 ставці медичної сестри у Гутояцьковецькому НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ», Вихрівській ЗОШ І-ІІ ст., Січинецькому НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ», Зеленченській ЗОШ І-ІІ ст., Малокужелівській ЗОШ І-ІІ ст., Рахнівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ». Згідно типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 06.12.2010 року №1205) при наявності в закладі 100 учнів і менше вводиться 0,5 ставки медичної сестри. В зв’язку із наявністю в зазначених ЗОШ шкільних автобусів та збільшенням обсягу робіт  було збережено1 ставку медичної сестри (додаток 8), що також знаходить своє відображення в штатному розписі шкіл.

З метою забезпечення належного рівня безпеки перевезень булиреалізовані такі заходи:

– введено посаду вихователя по супроводу дітей шкільного автобуса (0,5 ставки). Наприклад у Миньковецької ЗОНІ 1-ІЙ ст., на таку посаду було затверджено соціального педагога школи (додаток 9);

– забезпечено проведення водіям шкільних автобусів цільових  інструктажів з правил перевезення дітей, про що робляться відповідні записи у «Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП в ____ЗОШ 1-3 ступенів №_» та «Журнал обліку щоквартальних інструктажів водія з безпеки руху в ____ЗОШ 1-3 ступенів №_» (додаток 10);

– сформовано у водіїв необхідної документації при перевезенні, зокрема до її складу входить список учнів які підвозяться, зупинки автобуса під час перевезень, протокол перевірки транспортного засобу (додаток 11);

– виготовлено проїздні квитки для тих хто супроводжує дітей під час перевезень (додаток 12).

Наступним складовим елементом алгоритму є контроль за безпекою дорожнього руху. Реалізація цього лементу передбачає здійснення технічних оглядів шкільних автобусів, що підтверджується Протокол обстеження (додаток 13) та їх страхування, що підтверджує поліс обов’язкового страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (додаток 14, 15).

Належне технічне забезпечення також є однією з умов забезпечення безпеки підвезення учнів. Це передбачає придбання паливно – мастильних матеріалів, запасних частин придбаних з дотриманням тендерних процедур, проведення розрахунків  на технічне обслуговування та поточний ремонт  шкільних автобусів. Такі витрати передбачені в кошторисі та включаються до бюджету загальноосвітніх шкіл, знаходять своє відображення в відповідних аналітичних довідках (додаток 16).

В результаті проведеного аналізу було визначено автотранспорт управління освіти який потребує оновленню та заміні у 2017 році (додаток 17). Варто зауважити що ця інформація також включається до плану соціально – економічного розвитку громади, що дозволяє в перспективі отримати фінансування, з різних джерел: місцевого бюджету; субвенції на формування та розвиток інфраструктури згідно постанови КМУ №200; співфінансування в рамках реалізації відповідних державних програм. Зокрема в Дунаєвецькій ОТГ у 2016 році було придбано 1 новий автобус, проведено капітальний та поточний ремонт 3 та 11 автобусів відповідно.

Належне облаштування місць зберігання шкільних автобусів є невід’ємною умовою їх збереження у належному технічному стані. Забезпеченість такими місцями підтверджується аналітичною довідкою (додаток 18).

Заключною складовою алгоритму реалізації практики  стала розробка та затвердження програми  «Шкільний автобус» (додаток 19). Головними завданнями цієї програми є:

– забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

– оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

– створення парку автобусів для забезпечення регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей дошкільного віку і педагогічних працівників.

Досягненні якісні та кількісні результати

 • Організовано стовідсоткове підвезення школярів
 • Сформовано мережу  руху шкільних автобусів
 • Організовано безпечне перевезення школярів, налагоджено контроль за безпекою дорожнього руху, організовано технічне забезпечення шкільних автобусів.
 • На 10 % зросла кількість заходів (олімпіад, змагань) в яких приймають участь учні дунаєвецької отг
 • Придбано 1 новий автобус; проведено капітальний ремонт 3 автобусів та поточний ремонт 11 автобусів
 • Вперше було організовано 3 виїзди в карпати для учнів громади
 • Збережено по 1 ставці медичної сестри у 6 навчальних закладах громади
 • Залучено спонсорів до спів фінансування заходів націлених на реалізацію план підвозу учнів на позашкільні заходи, що складатиме у 2017 році 35 700 грн.

Головні ризики впровадження практики 

 • Порушення графіку підвезення дітей в результаті поломки автобуса на маршруті та за відсутності резервного автобуса
 • Порушення графіку підвезення дітей в результаті несвоєчасного придбання  паливно – мастильних матеріалів через тендерні процедури або підвищення ціни .
 • Порушення графіку підвезення дітей в результаті частих поломок транспорту через високий ступінь зношеності дорожньо – транспортного полотна.
 • Порушення графіку підвезення дітей в результаті форс-мажорних обставин (наприклад ожеледиця)

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет управління освіти на організацію підвезення на 2017 рік складає  – 1 372 485  грн., джерела фінансування – місцевий бюджет.

Співфінансування  на організацію підвезення  на  у 2017 році складає –   35 700 грн. , джерела фінансування – спонсори, меценати

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки