1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, культури, спорту і туризму Гуменецької сільської ради  Кам’янець-Подільського району Хмельницької області
1.2 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Гуменецька сільська рада Кам’янець-Подільського району Хмельницької області
1.3 Область Хмельницька область
1.4 Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Першотравнева,68,  с. Гуменці,  Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область

32325

1.5 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (03849) 75910
1.6 Адреса електронної пошти ОУО ОМС osvitagumentsyotg@ukr.net
1.7 Офіційний сайт ОМС ОТГ http://gumenetska.gromada.org.ua/
1.8 ПІБ керівника ОМС ОТГ Абдулкадирова Інна Григорівна
1.9 ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Срібняк Лілія Олексіївна
2. ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
2.1 Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ 11
2.2 Кількість населення 14168
2.3 Кількість дітей, з них учнів 1680 дітей прописано , з них – у ЗНЗ громади навчається  928 учнів;

– у ДНЗ громади виховується    414дошкільнят

2.4 Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Усього 11 ЗОШ, з них:

– ЗОШ І ступеня – 1;

– НВК у складі ЗОШ І ст. – ДНЗ – 2;

– ЗОШ І-ІІ ступенів – 3;

– НВК у складі ЗОШ І-ІІ ст.  – ДНЗ – 1;

– ЗОШ І-ІІІ ступенів – 2;

– НВК у складі ЗОШ І-ІІІ ст.  – ДНЗ – 1;

– НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія – 1.

2.5 Кількість ДНЗ, ПНЗ ДНЗ 13, з них:

–                      9 самостійних;

–                      4 у складі НВК.

ПНЗ – 2, з них:

–                      Центр дитячої та юнацької творчості;

–                      Дитячо-юнацька спортивна школа „Лідер”

2.6 Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників 403 працівники, з них 238 педагогічних працівників
2.7 Загальний бюджет освіти громади, з них місцевого бюджету Зальний бюджет – 28 026 398,14 грн.

Місцевий бюджет – 13 058 398,14 грн.

2.8 Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі 147 учнів підвозиться,

4 шкільних автобуси

 Організація позашкільної освіти у Гуменецькій сільській об’єднаній територіальній громаді

 Період від початку розробки до впровадження практики

Лютий  2016 року – 24 червня 2016 року.

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 У лютому 2016 року Кам’янець-Подільська районна державна адміністрація  повідомила, що не буде фінансувати  гурткову роботу, яка діє на базі навчальних закладів, що відійшли до об’єднаних територіальних громад. Проте кожен із нас розумів, що позашкільна освіта є важливою складовою розвитку дітей, сприяє формуванню у них відповідальності, організованості, лідерського потенціалу, поглиблює вміння працювати у команді та формує індивідуальність.

До Гуменецької ОТГ відійшло 11 загальноосвітніх шкіл та 13 дошкільних навчальних закладів  у яких навчалося і виховувалося 1342 дітей, з них у гуртках при  районному Будинку школяра займалося майже 80 діток і у секціях при  районній ДЮСШ тренувалось майже 60 діток. Така ситуація свідчить, що стара система організації позашкільної освіти робила її малодоступною для більшості дітей громади, порушувало їх права, які регулюються Закон України „Про освіту”, зокрема в частині що гарантує право дітей та молоді на здобуття позашкільної освіти. Крім того, створивши свої заклади позашкільної освіти ми розуміли, що зможемо відкривати гурти і при дошкільних навчальних закладах та секції з фізичного виховання де зможуть займатися і діти, які уже закінчили школу.

З метою збільшення відсотку охоплення дітей позашкільною освітою в Гуменецькій ОТГ було прийняте рішення не просто фінансувати гуртки, якими раніше опікувалася райдержадміністрація, а використання їх як основи для розбудови позашкілля в ОТГ. Позашкільна освіта є невід’ємною складовою системи освіти Гуменецької ОТГ, і складовим елементом її стратегічного розвитку.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільвовою групою є учасники навчального процесу: вчителі, батьки, діти.

Виконавцями є. відділ освіти, культури, спорту і туризму Гуменецької сільської ради

Партнерами є Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

В процесі реалізації даної практики можна виділити вісім ключових елементів, які сформують алгоритм її впровадження (рис. 1).

Рисунок 1 – Ключові елементи алгоритму впровадження практики

Кожен із зображених на рисунку елементів є рівнозначно важливим, розглянемо їх детальніше.

Процес ідентифікації проблеми був нами описаний вище, тому лише зазначимо, що правильне визначення проблеми складає 50 % . Саме тому щоб відкрити заклади позашкільної освіти при відділі освіти, культури, спорту і туризму Гуменецької сільської ради першочергово було  проаналізовано функціонування  уже діючих гуртків від районних закладів позашкільної освіти, наявність необхідної матеріально-технічної бази та відповідність  кадрового забезпечення. Як з’ясувалося  функціонувало  6 гуртків від районного будинку школяра ( 30 годин) та 3 відділення від районної ДЮСШ (24 години)  на базі загальноосвітніх шкіл громади.  Усі керівники гуртків і тренери-викладачі – це вчителі загальноосвітніх шкіл. Таким чином додаткових витрат на створення необхідної матеріально-технічної бази не потрібно затрат і кадри також є.

Другим кроком  було аргументоване переконання голови сільської ради та виконкому сільської ради  у необхідності створення своїх закладів позашкільної освіти. З цією метою на їх розгляд були представлені результати аналізу, а також заплановано проведення своєрідної інформаційної кампанії проведення якої, на нашу думку слід виділити окремим елементом, оскільки такі заходи є прикладом м’якої сили що може бути використана в процесі лобіювання різних суспільно важливих питань.

Отже, третім складовим елементом в цьому випадку є проведення інформаційної кампанії під час якої було реалізовано ряд заходів. Зокрема, для того щоб заручитися підтримкою громадськості та депутатів громади  ми, за погодженням із Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості, у квітні місяці 2016 р. провели на рівні громади огляд художньої самодіяльності. На даний захід були запрошені батьки учнів, старости сіл та депутати сільської ради.  Як наслідок ми не лише показали таланти і здібності діток –  вміння танцювати, співати, грати на музичних інструментах, а й зробили виставку декоративно-ужиткового мистецтва, виробів із соломки, ляльки – мотанки, випалення на дереві та ін. Такий комплексний підхід дозволив нам за підсумками обласного конкурсу-огляду художньої самодіяльності зайняти почесне ІІІ місце.

Учні шкіл залучалися до проведення свят та концертів у селах громади, зокрема було гарно організовано та проведено на рівні громади свята Івана-Купала.  Також   проводилися  спортивні змагання – кубок з міні-футболу.

За допомогою реалізованих заходів нам вдалося зацікавити актив громади та депутатів ради, в результаті чого вони  підтримали ідею створення у громаді позашкільних закладів освіти   на сесії сільської ради 24.06.2016 року. Рішенням 9 сесії 7 скликання було затверджено структуру та статут Дитячо – юнацької спортивної школи (додаток 1) та Центру дитячої та юнацької творчості (додаток 2). Таким чином було реалізовано четвертий елемент алгоритму.

Реалізація наступного складового елементу передбачала видання наказів Гуменецьким відділом освіти, культури, спорту і туризму про початок роботи ЦДЮТ та ДЮСШ (додаток 3). Маючи рішення сесії сільської ради працівниками відділу освіти, культури, спорту і туризму було проведено засідання атестаційної комісії і призначено керівників ЦДЮТ і ДЮСШ – шостий елемент алгоритму впровадження практики.

Реалізація сьомого елементу передбачала реєстрацію установ, яка була проведена їх керівниками.

Відділом освіти, КСіТ видано накази про початок роботи ЦДЮТ та ДЮСШ „Лідер” . Враховуючи те, що  ми встигли зробити необхідну процедуру  у серпні місяці то  далі розпочалась  звичайна робота по організації навчало-виховного процесу у закладах позашкільної освіти: приймались на роботу керівники гуртків, тренери-викладачі, затверджувалася мережа, набиралися діти до гуртків.

Досягненні якісні та кількісні результати

 1. Створенно Центр дитячої та юнацької творчості
 2. Створенно Дитячо-юнацьку спортивну школи
 3. Розширено мережу гуртків позашкільної освіти та збільшено відсоток охоплення дітей громади позашкільною освітою:

3.1 ДЮСШ  При  шести загальноосвітніх  навчальних закладах громади діє чотири  відділення  з волейболу, легкої  атлетики, настільного тенісу та футболу. Виділено 90 годин, сформовано 15 груп, працює 7 тренерів-викладачів,  займається 224  учнів.

 • Досягнуті успіхи з вересня 2016 року по січень 2017 року:
 • – Футбольна команда ДЮСШ   “Лідер”  на Всеукраїнському  турнірі з фут залу у місті Хмельницькому  посіла III місце.
 • –   Командний чемпіонат Хмельницького з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 1999 року народження. Кліновський Віталій 2 місце (висота), Пукас Тетяна 3 місце (висота), Луптович Анна 3місце (спис).
 • – Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних стрибків пам’яті ЗТУ О.Семираза м. Тернопіль. Біла Маргарита 2місце (висота), Розумяк Дмитро 2місце (висота), та 3 (стрибок у довжину), Моргуш Олександр 1 місце (висота), та 2 (довжина), Костовська Яна 3 місце (висота), Петренко Михайло 3 місце (висота).
 • –  Міжобласний турнір з легкої атлетики присвячений  Козацтву Запорізькому, який проходив у  м. Кам’янець-Подільський. Совяк Павло 1місце (висота), Моргуш Олександр 1 місце (висота), Розумяк Дмитро 2місце (висота), Козак Петро 2 місце (висота).
 • – Відкрита першість ДЮСШ м. Дунаївці.  Кшемінський Андрій 3місце (довжина), Стороженко Денис 2 місце (довжина), Козак Петро 1місце (висота) та 1 місце (довжина).
 • – Відкритий  чемпіонат Хмельницького обласного центру фізичного  виховання  учнівської молоді  з легкої атлетики м. Хмельницький.  Розумяк Дмитро 2 місце (довжина) та 3 (довжина) , Моргуш Олександр 1 місце (висота), Козак Петро 3місце (висота).
 • – Відкрита першість ДЮСШ м. Кам’янець-Подільський. Розумяк Дмитро 2 місце (висота),  Мандзюк Денис 3 місце (висота), Моргуш Олександр 2 місце (висота).

3.2 ЦДЮТ На базі 8 загальноосвітніх шкіл та 2 ДНЗ діють гуртки. Виділено 126 годин, сформовано 29 груп, працює 23 керівників гуртків,  займається 375 діток .

Конкурси:

 • обласний конкурс малюнків «Моя улюблена професія» (прийняли участь вихованці таких шкіл: Голосківська ЗОШ І-ІІІ ст, Гуменецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст, гімназія», Нігинська ЗОШ І-ІІІ ст.,Сахкамінська ЗОШ І-ІІ ст, Заліська 2 І-ІІІ ст.);
 • всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україна» ( участь прийняли учні Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст., Заміської- 2 І-ІІІ ст., Сахкамінської ЗОШ І-ІІ ст, Думанівської ЗОШ І-ІІ ст.);
 • – обласний конкурс патріотичної пісні «Україно любий край» – вихованці нашої громади посіли почесне  7 місце серед районів і загальне обласне 27 місце;
 • обласний фестиваль оркестрів ( переможцем першого етапу фестивалю оркестрів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів визнали колектив ансамблю ложкарів та народних інструментів Вербецької ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник Вапничний М.М. У другому обласному етапі наш колектив зайняв почесне 2 місце);
 • обласний фестиваль «Молодь обирає здоров’я» ( переможцем першого етапу фестивалю «Молодь обирає здоров’я» агітбригаду «Смайлик» Сахкамінської ЗОШ І-ІІ ст.).

 

Головні ризики впровадження практики

 Брак коштів для фінансування позашкільних навчальних закладів в повному обсязі

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Фінансування позашкільної освіти у Гуменецькій сільській раді  відбувається за рахунок місцевого бюджету. За 2016 рік використано – 127 459,20 грн.

На 2017 рік заплановано – 570 616,00 грн.

Однак, слід зауважити, що чималу фінансову підтримку при створенні позашкільних установ нам надав Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. У березні  2016 року коли районний  Будинок школяра   перестав фінансувати гуртки, які функціонували на базі шкіл що відійшли до Гуменецької ОТГ ми звернулись із проханням до директора ХОЦНТТУМ Г. М. Гончарука і він сприяв  відриттю на базі навчальних закладів Гуменецької сільської об’єднаної територіальної громади обасних  гуртків з позашкільної освіти, які   фінансував з обласного бюджету з 01.04.2016 року по 31.05.216 року.  І з вересня 2016 року він знову надав нам свою підтримку і погодив функціонування обласних гуртків на базі 4 шкіл Гуменецької ОТГ.

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

немає

Додатки

Додаток 1Рішення створення ДЮСШ структура статут

Додаток 2 Рішення створення ЦДЮТ структура статут

Додаток 3 Наказ_про_початок_ДЮСШ