ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Слобожанської селищної ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Слобожанська селищна рада Дніпропетровської області
Область Дніпропетровська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.Василя Сухомлинського, 56 – Б,

смт Cлобожанське,

Дніпровський район,

Дніпропетровська область,

52005

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон відділу освіти:

753-83-24, 753-88-24

Адреса електронної пошти ОУО ОМС drvo@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://slobozhanska.gromada.site/

Примітка. Відділ освіти має власний розділ на сайті громади

ПІБ керівника ОМС ОТГ Камінський Іван Миколайович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Шеремет Микола Олександрович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 2 , з них наявні ЗНЗ  – 2
Кількість населення 14423
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 2706, з них учнів –  1529
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 3 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, ІІ-ІІІ ступенів – 1, І-ІІІ ступенів – 1.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 3 ,  ПНЗ – 1
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 451 , з них педагогічних  – 168
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  94942,1 тис.грн., з них  місцевого бюджету – 80267,0 тис.грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 62 , парк шкільних автобусів – 3,  з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

Опис ЗМІСТУ практики

Організація методичної роботи початкової ланки в Слобожанській ОТГ

 Період від початку розробки до впровадження практики

 грудень  2015 – травень 2016

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Сьогодні методисти ОТГ руйнують стереотипи. Своєю роботою вони демонструють, що методист – це партнер педагога. Його головне завдання сприяти підвищенню педагогічної майстерності вчителів та вихователів, допомагати їм у реалізації власних ідей. Кожна громада самостійно обирає формат організації методичної роботи враховуючи особливості освітньої мережі, потреби та кадровий потенціал. Приклад Слобожанської ОТГ демонструє, що для ефективної роботи в їхній структурі створення методичного кабінету є недоцільним.

Слобожанська ОТГ налічує 8 закладів освіти, з яких 4 – ДНЗ, 3 – школи та 1 заклад позашкільної освіти. В громаді є спільне розуміння того, що особливої уваги, в частині методичної роботи потребує початкова ланка. Це пояснюється і зростанням навантаження на педагогів, і швидким розвитком технологій, і бажанням створити фундамент якісної освіти в початковій школі. Враховуючи різноманітні фактори було прийняте рішення прийняти в штат відділу освіти методиста, а не делегувати повноваження із надання методичних послуг у районний МК.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації.

Цільовою групою є учасники навчального процесу: учні, батьки. діти

Виконавцями є. відділ світи Слобожанської селищної ради

Партнерами є Слобожанська селищна рада

Підвищення фахового рівня працівників освітніх закладів значною мірою залежить від якості наданих йому методичних послуг. Саме тому організація методичної роботи є одним із важливих завдань та об’єктів управління відділу освіти Слобожанської ОТГ. Визначення організаційної форми надання методичних послуг залежить від різних факторів, саме тому їх аналіз є вихідним елементом в алгоритмі впровадження практики, що схематично зображено на рисунку 1.

Рисунок 1 – основні елементи впровадження праткики

Перший елемент реалізації практики передбачає аналіз потреб, а саме проводиться :

 • Аналіз шкільної мережі: кількість учнів, кадровий потенціал, кількість закладів освіти та їх проектна потужність
 • Аналіз демографічної ситуації в громаді

Згідно отриманих даних розробляється організаційна модель надання методичних послуг. Так, Слобожанська ОТГ об’єднує 4 дошкільних та три шкільних заклади освіти в яких навчаються 765 та 1529 дітей відповідно. Кількість учнів з 1-4 клас у 2016/2017 рр становить 749 дітей, що становить маже 49 % учнів шкільного віку громади. Враховуючи ці фактори, а також кадровий потенціал громади при визначенні структури відділу освіти Слобожанської ОТГ було прийнято рішення організації методичної роботи з педпрацівниками ДНЗ та школи І ступеню закріпити за методистом відділу освіти. Щодо старшої школи, то функції методичної роботи передано у підпорядкування навчальних закладів. Методичну роботу шкіл, на прикладі КЗ Слобожанський НВК схематично представлено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Методична робота шкіл Слобожанської НВК на прикладі КЗ Слобожанський НВК 1

Наступний крок розробка організаційної моделі.

Методична робота є дуже відповідальною. Її ефективність  визначає якість освітніх послуг. Тому вибір працівника на посаду методиста відділу освіти був проведено особливо ретельно, враховувався досвід роботи, стратегічне та креативне бачення напрямків розвитку методичної роботи. І як результат на посаду методиста  було обрано Кужель Наталію Олександрівну, яка працювала в районному відділі освіти. Запропонована нею модель організації методичної роботи, була нею успішно апробована під час роботи в районному методичному кабінеті і дозволила досягти значних результатів за період роботи в Слобожанській ОТГ. Схематично модель представлена на рисунку 3. Із врахуванням результатів аналізу було визначено функціональні обов’язки методиста відділу освіти (додаток 1).

Рисунок 3 – Модель організації методичної роботи з педпрацівниками ДНЗ та школи І ступеня

Методист забезпечує реалізацію наступної складової – розробку та затвердження плану методичної роботи, зокрема, методист відділу освіти Слобожанської ОТГ складає план організації науково – методичної роботи та проводить його погодження з кафедрою дошкільної та початкової освіти ДОІППО, затверджує у начальника відділу освіти і  доводить до відома керівників дошкільних навчальних закладів. При розробці плану враховується думка, потреби та бачення педагогічного колективу. З цією метою проводиться анкетування та обговорення. Також враховується, що з 2015 року розроблена обласна проблема, і створено  Програму обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», розроблені заходи її реалізації. З урахуванням зазначеного  у наказі окреслюються напрямки методичної роботи колективів у наступному навчальному році. Методична робота в громаді проводиться згідно затвердженого плану, що забезпечує реалізацію третього елементу впровадження практики. На протязі навчального року реалізується складений план, вивчаються різнобічні питання, які випливають із  функціональних обов’язків методиста (рисунок 4) Провідне завдання, яке ставить перед собою методист –  знайти в роботі колег щось незвичне, цікаве, продуктивне. При необхідності допомогти розповсюдити чи надати методичну допомогу. До прикладу  –  останній семінар творчої лабораторії. Завдання методиста і завдання проведеного заходу – поглибити знання учасників засідання творчої лабораторії щодо використання Інтернет – та медіаосвітніх  технологій   у навчально-виховному процесі  сучасного дошкільного закладу і спонукати педагогів  до організації такої діяльності у своїх ДНЗ.

В кінці навчального року методист методичної служби відділу освіти аналізує рівень  організації роботи за навчальний рік. Зокрема оцінюється:

– реалізація попередніх напрямків роботи,

 • наскільки плідною була робота методичних об’єднань,
 • як проявили себе педагоги,
 • які проведені конкурси,
 • як реалізовано  план  експериментальної роботи установ, рівень та результативність участі у конкурсах обласного чи всеукраїнського рівня тощо).

Матеріал узагальнюється наказом по відділу  освіти.

На нараді керівників ДНЗ, яка проводиться у червні, до відома завідувачів методист відділу освіти:

 • доводить зміст наказу про підсумки проведеної методичної роботи з кадрами у поточному році,
 • проводиться обговорення наказу,
 • проводиться обговорення проблем з напрямків роботи дошкільної освіти,
 • аналізуються результати анкетування педагогів щодо їх  бачення організації методичної роботи у наступному навчальному році.
 • визначається колектив –лідер
 • проводиться аналіз наявних прогалин.

Матеріали проведеної наради,  рекомендації МОН щодо організації навчального процесу у новому навчальному році стають основою для складання плану організації науково-методичної роботи відділу освіти та  створення наказу про організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Рисунок 3 – Функціональні обов’язки методиста відділу освіти

Розробки, результати аналізу та оцінки проведення методичної роботи були враховані при розробці програми розвитку відділу освіти Слобожанської ОТГ

Досягненні якісні та кількісні результати

 

 • Створено 1 робоче місце
 • Розроблено та затверджено план методичної роботи
 • Розроблено та впроваджено модель організації методичної роботи з педпрацівниками ДНЗ та школи І ступеня
 • Розроблено та включено в програму розвитку освіти заходи: щодо зміцнення навчально методичної бази; щодо сучасного навчально-методичного забезпечення якісної дошкільної освіти
 • Розроблено та затверджено Перспективний план державної атестації дошкільних навчальних закладів Слобожанської селищної ради на 2017-2025 роки
 • Організована співпраця з інститутом післядипломної освіти: 1 ДНЗ є експериментальним майданчиком для роботи кафедри з дошкільного виховання ІПО; На базі школи І ступеня кафедрою дошкільної та початкової освіти, проводиться робота із вихователями груп продовженого дня. Напрацьований досвід на базі освітніх закладів громади поширюється серед громад Дніпропетровської області
 • Початкова школа залучена до відпрацювання нового дидактичного та методичного забезпечення концепції нової української школи
 • Проведено семінар – практикум «Використання інтернет – та медіатехнологій у НВП сучасних освітніх установ;
 • Забезпечується поширення кращих практик: проведено семінар практикум зі створення мультимедійних презентацій; семінар практикум із застосування інноваційних технологій в освітньому процесі

Головні ризики впровадження практики

 Негативні зміни законодавства що регулює діяльність ОТГ

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет витрат на фінансування роботи методиста у 2017 рік складає  – 180,309 тис. грн., джерела фінансування – місцевий бюджет.

Наявнсть презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки