ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Баранівської міської ради
  Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Баранівська міська рада Житомирської області
  Область Житомирська
  Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Соборна, буд. 20, м. Баранівка, Баранівський р-н Житомирська обл., 12700,
  Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

0975303585

  Адреса електронної пошти ОУО ОМС baranivkaosvita@ukr.net
  Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://mrada-baranivka.gov.ua/

Сайт управління освіти: http://osvita.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/uk/

  ПІБ керівника ОМС ОТГ Душко Анатолій Олександрович
  ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Николишин Ростислав Зіновійович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖІ ОТГ
  Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 34 , з них наявні ЗНЗ  – 17
  Кількість населення 23189
  Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 3853, з них учнів –  2374
  Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 13 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 6, І-ІІІ ступенів – 6.
  Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 16 ,  ПНЗ – 4
  Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 638 , з них педагогічних  – 354
  Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 48846,6тис.грн., з них  місцевого бюджету – 11770,5тис.грн.
  Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 316, парк шкільних автобусів –7, з них 0 резерв.
(також пыдвозяться 131 вчитель, 12 вихователів та 22 дошкільників).
  Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

Оптимізація – перші кроки новостворених громад в боротьбі за якість освітніх послуг. Досвід Баранівської ОТГ

Період від початку розробки до впровадження практики

 лютий 2017 – серпень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 2017 рік став першим роком існування Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. Вона отримала в управління 20 закладів середньої освіти, 19 дошкільних навчальних закладів та 1 позашкільний навчальний заклад. Перед громадою постало складне завдання – забезпечення якості освітніх послуг та їх доступності для всіх мешканців йгромади. Складність реалізації завдання викликана наявністю малокомплектних навчальних закладів. Так з 19 ДНЗ лише 8 були закладами повного дня з режимом роботи 9-10,5 годин, а 11 – малокомплектні на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 години. Також з 7 шкіл 1 ступеня в 6 відсутній 1-й клас, в 3 – другий, в 4 – треті та четверті класи. Витрати на 1 учня в таких закладах сягають 43 тис.грн. на рік, найбільшу питому вагу в таких витратах становлять витрати пов’язані з утриманням будівель. Як наслідок замість того щоб кошти вкладалися в освіту дітей вони вкладаються в утримання будівель.

Серед причин, які призвели до необхідності оптимізації мережі закладів освіти можна виділити:

 • Наявність малокомплектних закладів освіти, які громада отримала від району;
 • Спад народжуваності;
 • Низька якість освітніх послуг в малокомплектних закладах;
 • Високі витрати на утримання малокомплектних закладів освіти.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення  аналізу даних, моделювання, систематизація, індукція, дедукція.

Цільовою групою є учасники навчально виховного процесу: вчителі, батьки, діти.

Виконавцями є. відділ світи Баранівської міської ради

Партнерами є Баранівська міська рада, депутатський корпус громади, старости

Перша практика оптимізації шкільної мережі в Баранівській громаді реалізована в перший же рік її існування. Це перший крок, є розуміння того, що будівлі самі по собі не здатні забезпечити належних умов виховання, навчання дітей, нездатні навчити спілкуватися та дати можливість розкритися їх талантам. Діти повинні мати можливість спілкуватися з однолітками, а в малокомплектних школах можливості розвитку комунікабельності обмежені, відсутнє здорове конкурентне середовище між учнями. Внаслідок необхідності утримувати малокомплектні навчальні заклади, отримані в спадок від районного відділу освіти, в громаді виникли ризики не лише погіршення якості освітніх послуг, але й ризики недофінансування потреб освіти, виник дефіцит. Так у 2017 році у видатках місцевого бюджету на освіту не вистачало 9 млн. До кінця року цю проблему  вдалося зменшити до 1,2 млн в тому числі і за рахунок проведення оптимізації.

В цілому механізм впровадження практики містить шість складових елементів (рисунок 1).

Рисунок 1 – Елементи механізму впровадження практики

 Ідентифікація проблеми – перший елемент в механізмі впровадження практики. На практиці він реалізується коли ОТГ приймає в своє управління заклади освіти. Громада проводить попередню оцінку витрат на утримання цих закладів та можливість реалізації ними покладених на них функцій. Як уже зазначалося, в Баранівській ОТГ у 2017 році у видатках місцевого бюджету на освіту не вистачало 9 млн, що стало головною на той момент передумовою реалізації другого елементу – визначення лідерів оптимізації. Це означало прийняття рішення головою громади та начальником відділу провести всебічний аналіз та обрати інструменти підвищення ефективності управління мережею закладів освіти з метою забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг для всіх мешканців громади. Як наслідок в Баранівській ОТГ аналіз проводився за такими напрямками:

 • Приріст населення за 6 років
 • Вартість утримання 1 учня за рік
 • Територіальна віддаленість шкіл
 • Якість проведення освітньої діяльності, фаховий рівень педагогічного персоналу
 • Потужність закладів освіти
 • Потребу у підвезені
 • Технічний стан доріг

Проведений аналіз показав, що у 2017 році громада може оптимізувати шкільну мережу шляхом створення опорного закладу та призупинення діяльності  1 школи та 3 ДНЗ. Економія коштів за 4 місяці 2017 року буде незначною (додаток 1), але вдасться покращити якість освітніх школах І ступеня  та позитивно вплинути на покращення умов в яких навчаються діти. Таким чином в громаді був розроблений однорічний план оптимізації шкільної мережі – четвертий елемент в алгоритмі реалізації практики.

Наступним кроком було визначення партнерів в процесі оптимізації та проведення громадських слухань. До партнерів в даному випадку належать депутати та старости громади. Проте з кожною із цих груп також проводилися зустрічі та обговорення проблем та причин оптимізації.

В кожному із населених пунктів де заклади підлягає оптимізації проводилися громадські слухання, що підтверджується протоколами зборів. Серед питань, які найчастіше задавали учасники громадських слухань, можна виділити наступні:

 • Не буде школи – небуде села. Зазвичай це турбувало людей пенсійного віку чиї діти не ходили до малокомплектної школи;
 • Дітям рано вставати і вони будуть зморені і неуважні на уроках
 • Погані дороги для підвезення дітей

В практиці Баранівської ОТГ за ініціативи старости громади були внесені корективи в перший варіант плану оптимізації. Так, староста с. Йосипівка зауважив, шо більшість дітей 1-4 класів батьки з Йосипівки відвозять на навчання в Баранівку. Проте частина батьків були негативно налаштовані проти закриття школи. Староста після зустрічей з батьками сказав, що вони погодяться на закриття школи за умови що автобусна зупинка буде облаштована в іншому місці і їх дітям не доведеться далеко до неї йти. Як наслідок 14 учнів з с. Йосипівка отримали можливість навчатися в школі з кращими умовами та якістю освітніх послуг. Дві дитини перейшли з індивідуальної форми навчання перейти на звичайну.

Складним були громадські слухання в с. Жарі, де призупиненню підлягала і школа і дитячий садочок. Демографічна ситуація складна і доцільності залишати ці заклади не було. В школі навчалося 9 дітей, а в садочку 2. В перспективі всі діти дошкільного віку мусили б навчатися на індивідуальній формі навчання, а це обмежує їх доступ до якісних освітніх послуг, сумнівним є формування у них ключових компетенцій передбачених Концепцією Нова українська школа. Головна вимога батьків – ремонт дороги по якій діти доїжджатимуть до навчальних закладів.

В с. Таборі підлягав оптимізації садочок. В закладі існувала проблема дотримання теплового режиму в холодну пору року. Вихователі стверджували що садочок відвідує 13 дітей (по списку), проте декілька виїзних перевірок засвідчили що максимально ДНЗ відвідує 6 дітей, але в холодну пору в садочку було 2-3 дитини. Показавши батькам в яких умовах можуть перебувати їх діти – отримали згоду батьків гарантувавши підвезення. Батьки обрали Баранівський ДНЗ.

Також проведені громадські слухання в с. Гриньки, за результатами якого 8 дітей підвозиться в ДНЗ с.Кашперівка.

Підсумовуючи, слід зазначити, що проведення роз’яснювальної роботи, громадських слухань з мешканцями громади, старостами, депутатами забезпечили підтримку пропозиції оптимізації навчальних закладів під час розгляду на комісіях та сесії міської ради (додаток 2-6). Варто зауважити, що в кожному з рішень робиться акцент на тому, що воно прийнято з врахуванням думки мешканців, яка зафіксована у протоколі громадських слухань.

 Досягненні якісні та кількісні результати 

 • Призупинено роботу 2 шкіл та 3 ДНЗ
 • В результаті призупинення роботи 2 шкіл 6 дітей перейшли з індивідуальної форми навчання на загальну, зокрема в Жарівській школі І ступеня – це 44% від усього контингенту учнів, а 17 дітей отримали можливість навчатися в класах з кількістю дітей більше 5.
 • 23 дитини шкільного віку отримали рівний доступ до якісних позашкільних послуг;
 • Забезпечено підвезення 42 дитини до шкіл та садочків;
 • 90 % контингенту педагогічних працівників працевлаштовано, 10 % – прийняли рішення не продовжувати роботу в інших навчальних закладах (пенсіонери за віком та вислугою років ;
 • За 4 місяці 2017 року отримано економію у розмірі 261,2 тис. грн.

  Головні ризики впровадження практики 

 • Зміна демографічної ситуації в громаді, що викличе в перспективі відкриття (закриття) навчальних закладів
 • Не забезпечення 100 % вчителів навчальним навантаженням за фахом внаслідок скорочення контингенту учнів.
 • Вплив політичних факторів та неможливість завершення процесу оптимізації
 • Неможливість забезпечити підвезення через поганий стан доріг, нестачу автобусів та / або відсутність перевізників, які забезпечать підвезення учнів
 • Проведення оптимізації без позитивних змін для якості освітніх послуг

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 В результаті реалізації практики було досягнуто економію у розмірі 261,2 тис.грн

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

електронний ресурс

У Баранівському районі закриють школу у якій вчаться 8 дітей

Додатки