ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Новоукраїнська міська рада, Новоукраїнський район Кіровоградської області
Область Кіровоградська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) 27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Воровського, 70
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

0525150039

Адреса електронної пошти ОУО ОМС  

osvita@nu-rada.gov.ua

Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://nu-rada.gov.ua/
ПІБ керівника ОМС ОТГ Корінний Олександр Олександрович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Стратонова Тетяна Іванівна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів -12, з них наявні ЗНЗ  -3
Кількість населення 20227
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  -3236, з них учнів –  1937
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  -8 , з них ЗНЗ І-ІІ ступенів – 3, І-ІІІ ступенів – 5.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ -4  ,  ПНЗ –2
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 555, з них педагогічних  – 303
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 64022261 грн., з них  місцевого бюджету – 38333461 грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться –  179, парк шкільних автобусів – 3,  з них  резерв – 0.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Опорний заклад, як інструмент підвищення якості освітніх послуг. Досвід Новоукраїнської ОТГ

  Період від початку розробки до впровадження практики

серпень 2016 – вересень 2017

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 

Освіта є одним із пріоритетних напрямків розвитку Новоукраїнської ОТГ. В результаті створення громади освітня мережа включала 8 шкіл, з них 6  І – ІІІ ступенів і 2 – І – ІІ ступенів. На території громади проживає 1937 учнів, в той же час загальна проектна потужність шкіл становить 3503 дитини, з них 3284 дитини – це проектна потужність шкіл І – ІІІ ступенів. Найбільша завантаженість проектних потужностей шкіл спостерігалася в Новоукраїнській  ЗОШ І-ІІІ ст. №6 та Новоукраїнській ЗОШ І-ІІІ ст. №8 і становило 70%. Щодо решти навчальних закладів, то проектні потужності використовувалися на рівні від 28 до 64 %, виключення становив Новоукраїнський НВК. Це свідчить, про те, що в громади не має потреби в такій кількості навчальних закладів третього ступеня.

Якість освітніх послуг визначає  як кадровий потенціал, так і матеріально – технічна база. В окремі навчальні заклади громади вчителі доїжджали з Новоукраїнки. Були випадки коли вчитель математики викладав фізкультуру, вчителі початкових класів, української мови викладали іноземну. Аналіз вибору батьками і дітьми навчальних закладів в розрізі територій свідчить про те, що є території з яких 30 %  дітей доїжджають в інші навчальні заклади. Всі перелічені фактори сформували потребу у реформування шкільної системи освіти в Новоукраїнській ОТГ.

 Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: анкетування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є вчителі, батьки, діти

Виконавцями є відділ освіти

Партнерами є голова громади, депутатський корпус.

Елементи алгоритму впровадження практики можна згрупувати в розрізі трьох фаз: підготовка, розробка та реалізація. Схематично алгоритм впровадження практики представлено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Елементи алгоритму впровадження практики

Перша фаза алгоритму практики передбачає ідентифікацію проблеми. З цією метою було проведено аналіз шкільної мережі. Виявленні проблеми:

 • неукомплектованість шкіл педагогічними кадрами,
 • якість освітніх послуг,
 • не рівний доступ дітей до позашкільних послуг,
 • часткове використання потужностей шкіл.

В Новоукраїнській ОТГ сформувалася ідея і необхідність створення опорних закладів. Проте специфіка ситуації полягала в тому, що громада лише з січня 2016 року перейшла на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Як наслідок освітню субвенцію та управління закладами освіти здійснював у 2016 році районний відділ освіти. Цей фактор потрібно було враховувати при визначені подальших кроків націлених на формування ефективної системи управління освітою в ОТГ. Районний відділ освіти вирішив в серпні 2016 році проводити  конкурс на створення опорних закладів. Співпраця Новоукраїнської ОТГ з районною радою дозволила досягти згоди, що при проведенні районним відділом освіти конкурсу на визначення опорних закладів будуть враховуватися межі ОТГ.

Друга фаза «Розробка» – також включала дві складові одна з яких реалізовувалася районним відділом освіти, а інша відділом освіти ОТГ. Районним відділом освіти були здійсненні наступні заходи:

 • Прийнято рішення про проведення конкурсу і визначення опорних шкіл району (додаток 1);
 • Затверджено умови проведення конкурсу (додаток 2);
 • Затверджено заходи забезпечення проведення конкурсу щодо визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району (додаток 3)
 • Затверджено Склад комісії для проведення конкурсу (додаток 4)

Також, варто звернути увагу на те, що голова громади та потенційний керівник відділу освіти входили до складу комісії, яка готувала та проводила конкурс щодо визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів району. За результатами проведеного конкурсу Новоукраїнською районною радою було визначено опорні навчальні заклади (додаток 5).

Використовуючи результати конкурсного відбору начальником відділу освіти Новоукраїнська ОТГ було видано наказ Про проведення роботи по створенню освітнього округу шляхом реорганізації ЗНЗ (додаток 6). Цим же наказом:

 • затверджено склад робочої групи відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради для проведення роботи по створенню освітнього округу Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади шляхом об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів, створення опорних шкіл та їх філій (додаток 7)
 • вповноважено директорів шкіл взяти участь у співбесідах, провести роз’яснювальну роботу щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» і сприяти участі батьківської та педагогічної громадськості у зустрічах з представниками органів місцевого самоврядування та відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради (додаток 8) .

Необхідність таких заходів викликана тим, що під час районного конкурсного відбору в навчальних закладах, які повинні були стати філіями, для педагогічних колективів та батьків не проведено достатньої роз’яснювальної роботи щодо причин, потреби та наслідків створення опорних шкіл в громаді. Крім того одна із шкіл, яку було визнано як філію також подавала заявку як опорна школа. Це означало, що утворення освітнього округу та реорганізація навчальних закладів на сесії міської ради могла викликати супротив з боку громадськості. З метою уникнення таких ризиків було заплановано та реалізовано заходи під час яких учасникам зустрічі обґрунтовано чому серед чотирьох навчальних закладів, які претендували на звання опорного було обрано два.

Третя фаза – «Реалізація» передбачала:

 • проведення роз’яснювальної роботи
 • розгляд питання на сесії міської ради.

Збори проводилися в навчальних закладах, які повинні були стати філіями. На першому етапі, згідно наказу відділу освіти роз’яснювальну роботу із педагогічним колективом та батьками проводили директори шкіл. Після цього в кожній з шкіл, які планово мали стати філіями, проведені зустрічі за участі голови громади, профільного заступника, керівника відділу освіти та його заступника. Зустрічі проводилися згідно розробленого плану. Особливість цих зустрічей полягала у наступному:

 • підготовлена презентація, яка розкривала ідею освітнього округу Новоукраїнської ОТГ та концепцію Нової Української школи. Це давало розуміння присутнім чому створення опорних шкіл є актуальним питанням саме сьогодні;
 • представлено данні що характеризують сильні та слабкі сторони шкіл: кадровий потенціал; демографічну ситуацію, планову потужність школи та її наповнення, проведено аналіз території, який демонстрував, скільки дітей з території, що прилягає до школи вже довозяться в інші школи. Наприклад, на території закріпленої за Новоукраїнською ЗОШ І- ІІІ ступенів № 3, проживає 239 дітей шкільного віку з них 160 відвідують навчальний заклад, а 79 дітей довозяться в інші навчальні заклади громади, з них 30 – відвідують навчальний заклад який визнано опорним.
 • Проведено порівняльний аналіз результатів ДПА у формі ЗНО із річною оцінкою в розрізі шкіл.
 • Проведено порівняльний аналіз результатів участі учнів в олімпіадах.

Варто зазначити, що найбільше батьків хвилювало питання безпеки дітей, їх доїзду до школи, а якість освіти залишалася на другому місці. Поширеним був стереотип «Немає школи – немає села». Його руйнування цього проводилося шляхом роз’яснень, що школу не закривають відбудеться пониження її ступеня, вона буде функціонувати як філія. На зустрічах із  батьками намагалися роз’яснити, що школа в якій навчається більше учнів – відкриває більші перспективи їх дітям.

Для вчителів найбільш болючим питання – ризик скорочення штатної чисельності. Вчителі наполягали, що чим менше учнів в класі, тим краще навчання і більша можливість приділити увагу одному учневі. Натомість ми хотіли знайти відповідь на питання як в класі де є 5 учнів вони можуть пограти у футбол, баскетбол чи естафету? Обговорювали фактори, що необхідні для формування у випускника ключових компетенцій, значення соціальних навиків, умов їх розвитку, значення конкурентного середовища.

І адміністрація шкіл, і педагогічна спільнота, батьки залучалися до процесу визначення профілю навчальних закладів шляхом анкетування. Батькам гарантувалося, що діти самостійно зможуть обрати школу за тим профілем, що їм до вподоби.

Також особливістю реалізації цієї практики є те, що за участі голови громади проведено зустрічі з учнями шкіл на засіданнях районного парламенту дітей та в Центрі розвитку ініціатив молоді. Мета – визначити відношення учнів до створення опорних шкіл і потреби переходити в іншу школу. Як виявилося готовність дітей до змін та розуміння потреби у змінах в дітей були значно кращі ніж в їх батьків та педагогів.

Варто зауважити, що інформація про проведення зборів оприлюднювалася на сайті міської ради.

Окрема зустріч проводилася із депутатами міської ради для яких надано інформацію щодо:

 • Основних положень реформи системи освіти, графік впровадження реформи та особливостей Нової Української школи;
 • Характеристику та структуру освітнього округу громади;
 • Аналіз діючої шкільної мережі
 • Витрати на одного учня
 • Результати навчання, якісні та кількісні показники.

Проведена робота сприяла тому, що  14 березня 2017 року сесією міської ради прийнято рішення про утворення освітнього округу та реорганізацію навчальних закладів міської ради (додаток 7). Як наслідок, проведено реорганізацію навчальних закладів шляхом приєднання до Новоукраїнської загальнооствітньої школи І – ІІІ ступенів №6 Новоукраїнських загальнооствітніх шкіл І – ІІІ ступенів №1 та № 3, а також реорганізувати шляхом приєднання до Новоукраїнської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Вороніську ЗОШ І – ІІ ступенів та Марянопільський НВК І – ІІ ступенів.

Цим же рішенням відділ освіти вповноважено затвердити в новій редакції та подати для реєстрації статути навчальних закладів, а також затверджено перелік навчальних закладів освітнього округу Новоукраїнської ОТГ (додаток 8). 24 травня 2017 року  начальником відділу освіти видано наказ про внесення змін в штатну чисельність начальних закладів (додаток 9). Шкільна мережа навчальних закладів Новоукраїнської ОТГ наведена у додатку 10.

Як видно із додатків 7 та 8 ступінь філій опорних закладів не було понижено. Причини щодо кожного із опорних закладів різні. Зокрема в Новоукраїнській загальнооствітній школі І – ІІІ ступенів №6  була досягнута домовленість з батьками про те, що діти, які навчалися в 10 класі з 1 вересня 2017 року йдуть в 11 клас в своїх навчальних закладах, а 10 класи в філіях вже набиратися не будуть. Як наслідок пониження ступеня з третього на другий у філіях  Новоукраїнської ЗОШ № 6 відбудеться на  1 вересня 2018 року. Щодо Новоукраїнської загальнооствітньої школи І – ІІІ ступенів №8, то пониження ступеня її філій планувалося здійснити у 2018 році, проте не вдалося вирішити питання ремонту доріг. Дорога по якій учні 5 – 9 класів мали б підвозитися до опорного закладу знаходиться в обласному підпорядкуванні, як наслідок громада не має права виділяти кошти на її ремонт. Дорога в край поганому стані, при перевезені дітей на змагання їх сильно захитує і діти почуваються погано. Громада неодноразово від імені мешканців надсилала листи з проханням відремонтувати дорогу, оскільки по ній їздить шкільний автобус, але належного ремонту облавтодором не було проведено. Як наслідок питання про пониження ступеня шкіл, за зверненнями батьків, довелося відкласти.

  Досягненні якісні та кількісні результати

 1.  Створено 2 опорних заклади.
 2. Покращився мікроклімат в педагогічних колективах, проводяться спільні заходи та наради.
 3. Опорні школи проводили ранки та інтелектуальні ігри і в самій опорній школі в на базі філій, що сприяє єдності учнівських та педагогічних колективів (провдедено 5 заходів для учнів та 5 заходів для педагогів)
 4. У сільських філіях опорного закладу усунуто суміщення предметів.
 5. Покращено умови доїзду вчителів до філій. Оскільки філії є частиною опорної школи, то їх підвозиться автобусом, раніше вчителі працювали за сумісництвом і доїжджали електричкою від якої до навчального закладу до 2 км.
 6. В 6 та 8 опорних школах в яких є профілі вивчення української мови виділено додатково по 2 години на вивчення української мови. З’явилася можливість поділу класів на групи при вивченні англійської мови в трьох школах.
 7. Введено 5 додаткових ставок сторожа, як наслідок працевлаштовано 6 чоловік

 Головні ризики впровадження практики 

 •  Нерозуміння, супротив з боку батьків
 • Супротив з боку адміністрації шкіл та педагогічних колективів
 • Нестача кваліфікованих педагогічних кадрів
 • Аварійний стан доріг.

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Впровадження практики не потребувало додаткових фінансових витрат

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки