ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Баранівської міської ради
  Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Баранівська міська рада Житомирської області
  Область Житомирська
  Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Соборна, буд. 20, м. Баранівка,Баранівський р-нЖитомирська обл.,12700,
  Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

0975303585

  Адреса електронної пошти ОУО ОМС baranivkaosvita@ukr.net
  Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://mrada-baranivka.gov.ua/

Сайт управління освіти: http://osvita.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/uk/

  ПІБ керівника ОМС ОТГ Душко Анатолій Олександрович
  ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Николишин Ростислав Зіновійович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖІ ОТГ
  Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 34 , з них наявні ЗНЗ  – 17
  Кількість населення 23189
  Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 3853, з них учнів –  2374
  Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 13 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 6, І-ІІІ ступенів – 6.
  Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 16 ,  ПНЗ – 4
  Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 638 , з них педагогічних  – 354
  Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 48846,6тис.грн., з них  місцевого бюджету – 11770,5тис.грн.
  Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 316, парк шкільних автобусів –7, з них 0 резерв.
(також пыдвозяться 131 вчитель, 12 вихователів та 22 дошкільників).
  Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Опорна школа як інструмент підвищення якості освітніх послуг. Досвід Баранівської ОТГ

 Період від початку розробки до впровадження практики

 лютий 2017 – жовтень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Створення опорного закладу є одним із інструментів підвищення якості освітніх послуг. Держава стимулює створення опорних шкіл надаючи їм фінансову підтримку.  Рішення про створення опорного закладу в Баранівській ОТГ мало на меті і залучення додаткових коштів, і підвищення якості освітніх послуг.

Варто зазначити, що для забезпечення якості освітніх послуг пріоритетним є ліквідація індивідуальної форми навчання та надання педагогам якісної методичної допомоги. Посилення матеріальної бази є також важливим, але саме по собі воно не здатне забезпечити рівний доступ до якісних освітніх послуг для всіх школярів в ОТГ

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 • При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації, індукції, дедукції.
 • Цільовою групою є учасники навчально –  виховного процесу: вчителі, батьки, діти.
 • Виконавцями є. відділ світи Баранівської міської ради, директор опорної школи
 • Партнерами є Баранівська міська рада, депутатський корпус громади,

Практика створення опорної школи в Баранівській громаді є результатом реалізації прагнень громади підвищити якість та рівність доступу до освітніх послуг. Механізм впровадження практики містить три складових елементи (рисунок 1).

Рисунок 1 – Елементи механізму впровадження практики

 Реалізація першого елементу механізму впровадження практики в Баранівській ОТГ передбачає:

 • Аналіз мережі закладів освіти для визначення опорних шкіл та філій;
 • Оцінка проектної потужності навчальних закладів;
 • Забезпечення кадровим потенціалом;
 • Можливість забезпечити профільне навчання;
 • Функціонування та наявність паралельних класів;
 • Матеріально – технічне забезпечення потенційних опорних шкіл;
 • Визначення кількості дітей, які будуть підвозитись;
 • Стан індивідуального навчання;
 • Якість доріг та відстань до опорного закладу.

Другий елемент механізму реалізації практики  передбачає прийняття рішення сесії міської ради про створення опорного закладу (додаток 1). Для цього насамперед необхідно визначити формат опорного закладу. Керуючись нормативними документами щодо створення опорних шкіл  та аналізом мережі закладів освіти в Баранівській ОТГ було прийнято рішення створити опорний заклад з філіями.

В якості опорного закладу обрано Бранівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія,  яка є лідером освітнього процесу в громаді. Так у 2015-2016 навчальному році випускники гімназії забезпечили їй перше місце в Житомирській області за результатами ЗНО по трьом основним предметам (українськшенняа мова, математика, фізика).

Рішенням сесії Баранівської ради від 17 липня 2017 року затверджено статут опорного закладу зі змінами (додаток 2) та його штатний розпис, а також вповноважено начальника відділу освіти провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в державному реєстрі.

Паралельно із створенням опорної школи та її філій проводилася оптимізація мережі навчальних закладів. Як результат одна із філій припинила свою діяльність і опорний заклад Бранівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія став налічувати 4 філії.

 12 жовтня затверджено положення про філії опорного навчального закладу (додаток 3) , а також положення про опорний навчальний заклад (додаток 4).

Заключним елементом в механізмі реалізації практики є надання послуг опорним навчальним закладам.

Педагоги шкіл філій І ступеня стали учасниками педагогічних рад, членами гімназійних методичних об’єднань, долучилися до гімназійної позакласної роботи. Також ці школи отримали адміністративний супровід, оскільки раніше обов’язки завідувача виконував один із вчителів з  відповідною доплатою 0,25 %. Сьогодні заступник директора опорної школи з початкової класів відвідує та аналізує заняття, які проводять вчителі у філіях, що сприяє вдосконаленню методики викладання предметів в початкових класах філій. Все зазначене, в своїй сукупності, сприяє підвищенню якості освітніх послуг. По суті педагогічні колективи увійшли в режим роботи повноцінного закладу освіти. Вони отримали можливість професійного зростання, сформувалося конкурентне середовище.

Варто зазначити, що після створення опорного закладу зросла кількість першокласників (таблиця 1)

Таблиця 1 – Навчальні заклади в яких спостерігалося різке коливання кількості заяв в перший клас

Навчальні заклади в яких спостерігалося різке коливання кількості заяв в перший клас Планова кількість заяв в перший клас Фактична кількість заяв в перший клас
Гімназія 106 84
Баранівська ЗОШ І-ІІІ № 2 51 64
Баранівська ЗОШ І-ІІІ ступеня 3 11

 Досягненні якісні та кількісні результати

 • Підвищення якості освітніх послуг за рахунок:
  1. Забезпечення повноцінного адміністративного та методичного супроводу в філіях опорного закладу;
  2. Участь всіх вчителів навчальних закладів в педагогічних радах (якість педагогічних нарад в філіях де працювало 3 вчителя нижча);
  3. Включення вчителів з філій до якісного атестаційного процесу;
  4. Формування єдиного конкурентного середовища серед вчителів, що стимулює їх професійний розвиток.
 • Зросла кількість дітей охоплених позакласною шкільною роботою (учні філій опорного закладу);
 • 14 дітей після закриття 1 філії перейшли на навчання до опорного закладу;
 • Створено 2 робочих місця (введено дві посади (2 ставки)): заступник директора з початкової освіти та вчитель дефектолог;
 • Посилено матеріально – технічну базу опорного закладу:
  1. Придбано 3 кабінети (лінгафонний, хімічний, фізичний);
  2. Придбано інтерактивний комплекс за рахунок субвенції соціально – економічного розвитку вартістю 45455 грн;
  3. Збудовано футбольний майданчик з міні футболу з штучним покриттям загальною вартістю1,5 млн. грн. з яких 50% освоєно у 2017, а інші 50% буде освоєно у 2018 р.
  4. Отримано кредит NEVKO (північна екологічна фінансова корпорація) – призначення – капітальний ремонт будівлі Баранівської гімназії, термомодернізація. Загальна вартість проекту 6,8 млн грн в том числі 1946715 грн з місцевого бюджету
 • На 26% порівняно з плановим показником зросла кількість першокласників гімназії після присвоєння їй статусу опорного закладу.

 Головні ризики впровадження практики 

 • Порушення часових рамок в процесі створення опорного закладу. Процес слід розпочинати в квітні, це пов’язане із необхідністю попередити вчителів про можливі зміни умов праці. Також порушення часових рамок може призвести до зриву навчального процесу.
 • Зміни в законодавстві що регулює питання створення опорних закладів.
 • Нестача автобусів та / або відсутність перевізників, які забезпечать підвезення учнів
 • Створення опорного закладу без позитивних змін для якості освітніх послуг

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 Бюджет витратповязаних зі створенням опорної школи склав  – 9342,26 тис.грн, в тому числі 1946,805 тис.грн з місцевого бюджету

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Додатки