ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти  виконавчого комітету Глобинської міської ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Глобинська міська рада Полтавської області
Область Полтавська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Центральна , 285, м.Глобине, Глобинський р-н,  Полтавська обл, 39000
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

0536524107

Адреса електронної пошти ОУО ОМС globino.mr.osvita @gmail.com
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://www.globyne-rada.gov.ua/home.html

Сайт відділу освіти: в процесі створення

ПІБ керівника ОМС ОТГ Джусь Станіслав Васильович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Іванченко Олександр Іванович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 23 , з них наявні ЗНЗ  – 9, ДНЗ – 6
Кількість населення 16265.
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 2923, з них учнів –  1656
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 9, з них ЗНЗ І ступенів – 0, І-ІІ ступенів – 4, І-ІІІ ступенів – 5.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 6 ,
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 519 , з них педагогічних  – 271
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 59 млн.грн., з них  місцевого бюджету – 33,11 млн.грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 225, учителів – 20,  парк шкільних автобусів – 8.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 

Опис ЗМІСТУ практики

Мотивація учнів до навчання – дієва форма розвитку співпраці з учасниками навчально – виховного процесу

 Період від початку розробки до впровадження практики

 грудень 2016 – січень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Пошук дієвих методів мотивації учнів до навчання є особливо актуальним у наші часи. Сьогодні на ринку праці досить висока конкуренція, успіху досягають кваліфіковані, цілеспрямовані, вмотивовані працівники. Внаслідок дії суб’єктивних та об’єктивних факторів ми спостерігаємо низький рівень мотивації до навчання серед молоді. Це в певній мірі знаходить відображення у результатах ЗНО. Так, серед шкіл Глобинської ОТГ лише 7 з 85 учнів, які склали ЗНО отримали бали в діапазоні від 180 – 200. Відсоток учнів, які отримали бали в межах від 120 – 140 коливається від 20 до 80 відсотків. Низька мотивація учнів до навчання, до пізнання нового негативно відображається на їх здатності використовувати можливості до саморозвитку під час навчання у вузах, або профтехосвітніх  закладах. Іншою негативною стороною є те, що учні несвідомо здійснюють вибір майбутніх професій.

Зростання зацікавленості учнів у навчанні, підвищуватиме їх вимоги до якості освітніх послуг, а отже сприятиме розвитку професійної майстерності вчителів. Саме тому, одним із ключових завдань розвитку освіти в Глобинській ОТГ вважають необхідність підвищення мотивації учнів до навчання, саморозвитку та  досліджень. Створення у 2015 об’єднаної громади розширило її можливості у виборі методів заохочення учнів.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації.

Цільовою групою є учасники навчально – виховного процесу: вчителі. Учні, батьки.

Виконавцями є. відділ світи Глобинської міської ради

Партнерами є Глобинська міська рада

Розуміючи, що результат навчання залежить не лише від вчителя, але й від учня, від його бажання вчитися завідувач методичного кабінету спільно з начальником відділу освіти ініціювали розгляд питання про присудження стипендії для обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл. Алгоритм впровадження практики має чотири складові елементи, які схематично представлені на рисунку 1. Першим складовим елементом алгоритму є ідентифікація проблеми. Реалізація цього елементу передбачає збір інформації , вивчення бачення колег, обговорення питання з представниками психологічних служб шкіл, оцінка результатів ЗНО, опитування учнів.

Рисунок 1 – Елементи алгоритму впровадження практики

Другий елемент алгоритму передбачав вибір методів мотивації. Як правило, одним із найбільш поширених є відзнака учнів грамотами. Проте за сучасних умов цей метод є недуже ефективним для низько вмотивованих учнів. Саме тому було запропоновано преміювати обдаровану молодь за досягнення у навчанні. Для того, щоб оцінити можливість матеріального заохочення учнів, було проведено опитування директорів шкіл щодо кількості учнів, які могли б претендувати на отримання стипендії. Підведені підсумки засвідчили той факт, що в громаді є школи в яких такі учні відсутні. Начальником відділу освіти спільно з завідувачем методичного кабінету було проведено попереднє обговорено з головою громади можливість призначення стипендії учням 5-11 класів ЗОШ Глобинської ОТГ. Як наслідок, прийняте рішення про необхідність розробки механізму призначення стипендії. Останній передбачав здійснення наступних кроків:

Рисунок 2 – Основні кроки в розробці механізму призначення стипендії, як матеріальної форми мотивації учнів до навчання

Перший крок. Завідувачем методичного кабінету спільно з начальником відділу освіти було розроблено положення про призначення стипендії (додаток 1). Згідно положення стипендія є щомісячною і призначається щороку учням 5-11 класів ЗОШ Глобинської ОТГ, які за підсумками навчального року претендують на нагородження похвальними листами та грамотами, переможцям міських, районних інтелектуальних конкурсів, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів  протягом навчального року. В положенні визначено порядок призначення стипендії та висування кандидатів на її присудження. Варто зауважити, що на даний момент право висування кандидатів на присудження стипендій закріплено лише за педагогічними радами шкіл. Згідно положення щомісячна стипендія призначена у розмірі 300 гривень.

Наступним кроком було включення призначення стипендії до програми розвитку освіти. Розгляд програми розвитку освіти на депутатських комісіях. Отримання погодження та винесення проекту рішення на розгляд сесії. Рішенням шістнадцятої сесії першого скликання № 965 від 23 грудня 2016 року депутатами Глобинської міської ради було затверджено Програму розвитку освіти громади на 2017 – 2020 роки. Положення про проведення конкурсу затверджено рішенням вісімнадцятої  сесії Глобинської міської ради Полтавської області першого скликання від 6 березня 2017 року № 89.

Третій крок – Оприлюднення положження про проведення конкурсу. Оголошення конкурсу.

Заключним елементом алгоритму є реалізація розробленого механізму на практиці. Це передбачало:

 • Оголошення конкурсу
 • Затвердження експертної комісії (додаток 2)
 • Формування списку претендентів. Кожна школа громади, за рішенням педагогічної ради вносить кандидатури на присвоєння стипендії для обдарованої молоді. Кожна пропозиція супроводжується комплектом документів серед яких:
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • витяг із засідання педагогічної ради навчального закладу (додаток 3);
 • копії дипломів, грамот та інших відзнак, які засвідчують перемогу учня-кандидата в міських, районних турнірах, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних олімпіадах з базових дисциплін та Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах протягом навчального року (додаток 4);
 • з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних» згода батьків претендента на стипендію про обробку персональних даних (додаток 5).
 • Проведення відбору і оголошення переможців.
 • Виплата стипендії

Згідно наказу відділу освіти експертній комісії доручено:

 1. Починаючи з 2018 року щорічно проводити засідання та визначати переможців конкурсу до 10.06.
 2. В 2017 році засідання комісії провести до 20 квітня.
 3. Рішення оформляти протоколом, який підписується всіма присутніми членами комісії.
 4. Голові експертної комісії протягом двох робочих днів після засідання направити  подання міському голові на стипендіатів Глобинської міської ради.

Отже, з 2018 р. переможці визначаються у червні місяці, а виплата стипендії проводиться з вересня нового учбового року (наприклад 2018/2019). Як наслідок випускники 2017 року не можуть претендувати на отримання стипендії.

Для того щоб відзначити досягнення таких учнів, було прийнято рішення провести для них конкурс на призначення стипендії, в якості виключення, раніше. Тому директорів зобов’язали внести кандидатури до кінця грудня 2016 р., а конкурсній комісії відібрати переможців до 10 січня 2017 року. В зв’язку із цим начальником відділу освіти підготовлене звернення до міського голови про виплату стипендії випускникам – переможцям конкурсу (додаток 6). Стипендії випускникам 2017 будуть нараховані за період з січня по травень. Для зарахування стипендій учням відкривають персональний картковий рахунок.

Варто відзначити що метою проведення конкурсу на призначення стипендії голови міської ради є підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін,  участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах з базових дисциплін. Саме тому стипендія призначається переможцям міських, районних інтелектуальних конкурсів, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів. В той же час для відзначення досягнення учнів у спорті та культурі в Глобинській ОТГ призначено окрему стипендію. Її заснування було започатковано відділом  підвищення мотивації учнів до навчання, участі в олімпіадах, малих академіях наук та інших конкурсах для учнів ЗОШ.

Досягненні якісні та кількісні результати

 •  Підвищення мотивації учнів до навчання;
 • Визначено 5 переможців конкурсу серед учнів випускних класів, яким присуджено піврічну стипендію Міської ради для обдарованої молоді загальноосвітніх шкіл громади у розмірі 300 грн щомісяця;
 • Оголошено конкурс на призначення стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2017-2018 рр.;

 Головні ризики впровадження практики

 •  Нестача фінансових ресурсів
 • Негативний вплив особистого відношення вчителя на представлення учня як кандидата на отримання стипендії.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 Бюджет практики на 2017  складає  – 18 тис. грн., джерела фінансування – місцевий бюджет.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки