ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Веселівської селищної ради
  Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Веселівська селищна рада
  Область Запорізька
  Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Центральна,162, смт. Веселе, Веселівський район, Запорізька область, 72202
  Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (06136 ) 21376
  Адреса електронної пошти ОУО ОМС vesvogromada@ukr.net
  Офіційний сайт ОМС ОТГ veselivska-gromada.gov.ua
  ПІБ керівника ОМС ОТГ Кіяшко Петро Миколайович
  ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Дундук Оксана Сергіївна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
  Кількість населених пунктів, з них наявні ЗНЗ 9 населених пунктів;

6 загальноосвітніх навчальних закладів

  Кількість населення 12888  осіб.
  Кількість дітей, з них учнів 2187 дітей, з них учнів -1287
  Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів 6 загальноосвітніх навчальних закладів, з них:

ІІ ступеня – 1; ІІІ ступеня – 4; Гімназія – 1

  Кількість ДНЗ, ПНЗ ДНЗ – 6, ПНЗ – 2
  Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них педагогічних працівників 359 працівники,

з них 218 педагогічних працівників

  Загальний бюджет освіти громади, з них місцевого бюджету 37521,548 тис грн;

в тому числі: освітня субвенція-14928.4 т. грн.

місцевий бюджет-20702, 874 т. грн.

освітні потреби-22,284 т.грн.

  Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі підвіз – 74 дітей , 2 шкільних автобуси
  Мапа громади з зазначенням шкіл Додаток 1

  Опис ЗМІСТУ практики

 Диво – дитина. Досвід створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей та педагогів Веселівської ОТГ

 Період від початку розробки до впровадження практики

 січень   2017 – лютий 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

В управлінні відділу освіти, молоді та спорту Веселівської ОТГ знаходиться 6 дошкільних навчальних заклади та 6 шкіл. Освітній простір громади в основному задовольняє потреби всіх категорій населення в навчанні та вихованні. В 2016 – 2017 навчальному році усіма ланками освіти було охоплено 2259 дітей, з них дошкільною освітою – 460 вихованців, загальною середньою освітою 1243 учня, позашкільною освітою – 556 вихованців, що на 10 % більше ніж у минулому навчальному році. Дошкільна освіта є первинною складовою частиною безперервної освіти та займає пріоритетне місце. Діяльність педагогічних колективів ДНЗ спрямована на всебічний гармонійний розвиток дітей та своєчасне виявлення здібностей маленьких вихованців. Для роботи з обдарованими дітьми у ДНЗ організовано гурткову та індивідуальну роботу. Проте робота із обдарованими дітьми в середній школі потребувала змін. В закладах освіти, де предмети викладалися поглиблено – учні не взяли участь в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, або не підтвердили той рівень знань, який мали на районному  етапі. Іншою проблемою є те, що участь приймає обмежене коло учнів, зокрема, це свідчить про наступне:

 • не системність роботи, відсутність ранньої і поетапної діагностики та своєчасного виявлення обдарованих дітей і молоді різних вікових категорій;
 • низький рівень мотивації вчителів, не системність у виборі та супроводі здібних та обдарованих учнів при підготовці контрольних робіт з базових дисциплін МАН і, як наслідок, відсутність вагомих результатів чи позитивної динаміки з природничо – математичних дисциплін: фізики, математики, хімії, географії, інформатики;
 • низький рівень мотивації учнів у розкритті та реалізації власного потенціалу.

Аналіз якісного складу педагогічних працівників засвідчив, що 95% мають вищу освіту. Досвід роботи педагогів великий: 51% працюють в освіті 20 років і більше, ще майже 23 % мають стаж від 10 до 20 років і лише 6 % – працюють менше 3х років. Це свідчить про спроможність вчителів підвищити, активізувати свою роботу в напрямку пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально обдарованих дітей. З метою підтримки та заохочення дітей та вчителів у цьому процесі Веселівською селищною радою було започатковано вручення премії обдарованим учням та їх наставникам «Диво-дитина»

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації, узагальнення.

Цільовою групою є учасники навчального процесу: вчителі,  діти, батьки.

Виконавцями є. відділ освіти молоді та спорту Веселівської селищної ради

Партнерами є Веселівська селищна  рада, депутатський корпус

В алгоритмі впровадження практики нами виділено два ключові етапи (рисунок 1):

 • ідентифікація проблеми;
 • розробка та реалізація заходів націлених на її вирішення.

Ключові етапи впровадження практики представлені на рисунку 1. Розглянемо їх детальніше

Рисунок 1 – Основні складові елементи алгоритму впровадження практики

Ідентифікація проблеми – відображає причини, які спонукали громаду до впровадження практики. Варто звернути увагу на те, що при ідентифікації проблеми здійснено наступні заходи:
– проаналізовано результати участі учнів у конкурсах різного рівня, їх результативність та динаміку;

 • проаналізовано кадровий потенціал;
 • проведено узагальнення можливих причин відхилення фактичних результатів залучення учнів до участі в конкурсах та олімпіадах від фактичного (основні причини зазначено в описі проблеми на вирішення якої націлена практика)

Основні завдання програми передбачають:

 • – Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей та педагогів;
 • – Підвищення рівня обдарованих учнів;
 • – Стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей і педагогів.

З метою реалізації поставлених завдань було затверджено наступні номінації:

 • найрозумніша дитина;
 • найспортивніша дитина;
 • найтворчіша дитина;
 • найдивовижніша дитина;
 • найгероїчніша дитина.

Варто зауважити, що остання номінація націлена на розвиток соціальної свідомості дітей. Проект рішення Про затвердження Положення про премію Веселівської селищної територіальної громади «Диво-Дитина» було внесено на розгляд комісій та селищної ради начальником відділу освіти молоді та спорту громади (додаток 1). Номінації, терміни подачі документів, умови участі в конкурсі, порядок його проведення, премії та призи зазначені в Положенні про премію Веселівської селищної територіальної громади «Диво дитина» (додаток 2). Положення – затверджене рішенням сесії Веселівської селищної ради (додаток 3).

Фактично проведення конкурсу передбачає такі кроки:

 • оголошення конкурсу оргкомітетом;
 • заповнення та подання учасниками документів, для участі в конкурсі, у встановлені терміни. Кожен із учасників має надіслати такі матеріали: правильно заповнену анкету (додаток 4); копію свідоцтва про народження із підписом батьків; документи, які підтверджують досягнення (дипломи, свідоцтва, грамоти)
 • проведення комісією конкурсного відбору;
 • оголошення та нагородження переможців

До участі в конкурсі запрошуються діти від 6 до 17 рр. включно. Премія охоплює всіх дітей. Номінація обирається самим учасником, або батьками за власним розсудом.

Досягненні якісні та кількісні результати

 •  В 2016 – 2017 рр. на 13,64 % зросла кількість учасників обласних олімпіад, а кількість переможців – зросла на 40%. Шестеро дітей стали переможцями в МАН
 • Проведено конкурс «Диво – дитина» та нагородження переможців за чотирма номінаціями серед учнів, а також нагороджено вчителів, що допомагали у їх підготовці.
 • Підвищено мотивацію вчителів у виявлені, розвитку обдарованих дітей, а учнів у розкриття власного потенціалу
 • Підвищено імідж школи

Головні ризики впровадження практики 

 1. Нестача фінансових ресурсів.

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

 

Витрати фінансуються з місцевого бюджету, загальні витрати передбачені програмою «Диво  дитина» становлять 50000 гривень.

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

 

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики – сайт Веселівської ОТГ https://veselivska-gromada.gov.ua/more_news/09-13-44-24-05-2017/

Додатки