ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області
  Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Новоолександрівська сільська рада Дніпровського району Дніпропетровської області
  Область Дніпропетровська
  Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) Вулиця Сурська, будинок 74 село Новоолександрівка, Дніпровський район, Дніпропетровська обл., 52070
  Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон відділу освіти:

(0562) 712-30-50

  Адреса електронної пошти ОУО ОМС vonovool@gmail.com
  Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://novooleksandrivka.com.ua/

  ПІБ керівника ОМС ОТГ Візір Олександр Олексійович
  ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Комишан Ольга Борисівна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
  Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 12 , з них наявні ЗНЗ  – 4
  Кількість населення 11515
  Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 1096, з них учнів –  600
  Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 4 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, ІІ-ІІІ ступенів – 1, І-ІІІ ступенів – 2.
  Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 2,  ПНЗ – 0
  Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 169 , з них педагогічних  – 95
  Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  13000 тис.грн., з них  місцевого бюджету – 3800 тис.грн. (лише заробітна плата ), 18080тис.грн. – загальний бюджет освіти, з місцевого – 8818 тис.грн.
  Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 170 , парк шкільних автобусів – 2,  з них 0 резерв.
  Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

Опис ЗМІСТУ практики

 Децентралізація в освіті – нові можливості для сільських громад: практика створення відділу освіти Новоолександрівської ОТГ

 Період від початку розробки до впровадження практики

січень 2016 – квітень 2017

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Кожна об’єднана територіальна громада після виборів приступає до формування виконавчого комітету, управлінь, відділів. Головним їх завданням є реалізація прямих та делегованих повноважень ОТГ. Новоолександрівська  ОТГ в 2016 році постала перед вибором підходу щодо реалізації делегованих їй повноважень в сфері освіти. Фактично було два варіанти – передати повноваження районному органу управління освітою чи створювати власний. Варто зазначити, що Дніпропетровським районним відділом освіти, культури, молоді та спорту пропагувалася ідея автономних шкіл, проте вона не знаходила належної підтримки серед директорів. Натомість її реалізація в ОТГ відкривала перед школами нові можливості і створювала умови для максимально ефективної співпраці школи, органу управління освітою та виконавчим комітетом. Також слід враховувати те, що передача повноважень на районний рівень не знімає відповідальності з громади за якість надання освітніх послуг, проте обмежую її здатність впливати на цей процес. Саме тому було прийняте рішення створити в громаді власний орган управління освітою для реалізації делегованих їй повноважень.

 Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є учасники навчально виховного процесу: вчителі, батьки, діти

Виконавцями є Новоолександрівська міська рада

Партнерами є орган управління освітою Новоолександрівської районної адміністрації..

Новоолександрівська ОТГ  в серпні 2015 року прийняла рішення про добровільне обєнання. Це дозволило громаді з січня 2016 року перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, що створило для громади всі передумови для прийняття на себе відповідальності за управління освітньою галузю. Для громади це був новий тип повноважень, проте  керівник громади, директори шкіл були єдині в своєму рішенні –  створення власного органу управління освітою. Останній надає громаді можливості реалізації власних планів, зобовязань перед всіма учасниками навчально – виховного процесу. Повернення повноважень на районний рівень обмежує громаду в можливостях розвитку власної системи освіти, проте не зменшує відповідальності за якість освітніх послуг.

В алгоритмі впровадження практики можна виділити два ключових етапи (рис.1).

Рисунок 1 – Елементи алгоритму впровадження практики

Проведення всебічного аналізу освітньої мережі, кадрового потенціалу та функцій відділу освіти  вплинули на вибір форми та структури  органу управління освітою в Новоолександрівській ОТГ. Зокрема, аналіз вимог чинного в 2016 році законодавства засвідчив, що громада може створити або управління, або відділу освіти. Враховуючи що громада невелика, в ній 4 школи, два дошкільні навчальні заклади, 1096 дітей, з них 600 учнів, загальна кількість працівників у сфері освіти становить 169 людей 56 % з яких це педагоги, було прийнято рішення на користь створення відділу освіти. Зважаючи на те що громада невелка і освіта, культура, спорт – це все гуманітарний напрямок, було прийняте рішення про введення в стуктуру  відділу освіти –  культури, молоді та спорту. Така пропозиція була винесена на розгляд сесії сільської ради, як наслідок 30 березня 2016 року прийняте рішення про створення відділу освіти, культури, молоді та спорту (додаток 2). Рішенням цієї ж сесії було затверджено структуру, штат (додаток 3, 4) та положення відділу освіти, культури, молоді та спорту (положення зі змінами наведено у додатку 11). На формування саме такої структури відділу освіти вплинуло й те, що всім загальноосвітнім закладам громади надано автономію. Наступнй крок – прийняття рішення районної ради про передачу майна зі спільної комунальної власності району в спільну комунальну власність обєднаної громади (додаток 5). Це стало підставою для Новоукраїнської сільської ради для розгляду та затвердження рішення про прийняття цілісних майнових комплексів зі спільної комунальної власності громад району (додаток 6). Цим же рішенням було вчинено наступні дії:

 • Створити комісію з приймання передачі зі спільної комунальної власності громад району цілісних майнових комплексів
 • Внести зміни в найменування закладів освіти в звязку зі зіною власника
 • Затвердити нові редації статутів навчальних закладів
 • Внести зміни до штатного розпису по ЗОШ
 • Визначено балансоутримувачами майна (згідно додатку до рішення сесії) – комунальні заклади Новолександрівської сільської ради
 • Вповноважено балансоутримувачів зарахувати майно на баланс
 • Підготувати документи для оформлення права комунальної власності територіальних громад в особі Новоолександрівської сільської ради на цілісні майнові комплекси зазначені в рішені
 • Внести відповідні зміни до переліку установ комунальної власності громади
 • Вповноважено керівників відповідних навчальних закладів провести їх державну перереєстрацію

На підставі рішення сесії сільської ради про створення відділу освіти та затвердження його структури керівником громади видано розпорядження про призначення начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту шляхом  переведенням з Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (додаток 7). Приступивши до виконання власних обов’язків,   начальником відділу освіти було затверджено посадові інструкції працівників відділу (додаток 8). Посадові інструкції працівників наведено у додатку 9. В липні структура та чисельність Новолександрівської ОТГ зазнала змін, було введено ставку економіста (додатки 10, 11) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новолександівської міської ради не має у своїй структурі бухгалтерії, оскільки школи в ОТГ є автономними і мають власних бухгалтерів. Економіст відділу освіти координує роботу бухгалтерів автономних закладів освіти, а також надає їм допомогу із процедурами тендерних закупівель.

Рішенням сесії від 12 жовтня 2016 року було внесено зміни до рішення сільської ради  від 30 березня в якому затверджено структуру і положення про відділ освіти, де  змінено назву у  документах «Дніпропетровський» на «Дніпровський» (додаток 12). Як наслідок рішенням сесії від 12 жовтня було затверджено «Положення про відділ освіти» зі змінами (додаток 13).

Керівником відділу освіти була ініційована розробка програми розвитку освіти на 2017 – 2020 рр, яка в подальшому затверджена рішенням сесії Новоолександрівської сільської ради (додаток 14). Комплексна програма розвитку освіти представлена у додатку 15.  Як наслідок, до складу відділу освіти, культури, молоді та спорту входять:

 • Начальник відділу
 • Методист дошкільної освіти та культури
 • Методист шкільної освіти
 • Економіст

  Досягненні якісні та кількісні результати

 1. Створено відділ освіти
 2. Призначено керівника відділу, визначено його структуру та особовий склад. Створено 4 робочих місця
 3. Проведено організацію методичної роботи, створено атестаційну комісію другого рівня
 4. Розроблено положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Новолександрівської сільської ради
 5. Розроблено комплексну програму розвитку освіти на 2017 – 2020 роки
 6. Розроблено програму оздоровлення дітей на 2017 рік, згідно якої було оздоровлено 47 дітей, витрати на реалізацію програми склали 200 тис. грн
 7. Забезпечено підготовку та участь дітей в олімпіадах, конкурсах МАН. В олімпіадах що проводив район було представлено 27 учнів 7 з яких стали переможцями. Паралельно з цим 144 учні прийняли участь в олімпіадах ОТГ, з них 32 переможців ІІ етапу з яки 3 стали  переможці обласних олімпіад. В районному етапі МАН представлено 5 учнів переможців не було. Паралельно з цим 2 учні приймали участь в конкурсі МАН ОТГ з них 1 став переможцем всеукраїнського рівня.
 8. 8 Налагоджено співпрацю з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти

Головні ризики впровадження практики 

 • Нестача фінансових ресурсів
 • Втрата якісних показників за рахунок економії коштів

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики на 2017 рік – 570490,00 грн., фінансування витрат здійснюється з місцевого бюджету

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки