ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Новоукраїнська міська рада, Новоукраїнський район Кіровоградської області
Область Кіровоградська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) 27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

0525150039

Адреса електронної пошти ОУО ОМС  

osvita@nu-rada.gov.ua

Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://nu-rada.gov.ua/
ПІБ керівника ОМС ОТГ Корінний Олександр Олександрович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Стратонова Тетяна Іванівна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів -12, з них наявні ЗНЗ  -3
Кількість населення 20227
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  -3236, з них учнів –  1937
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  -8 , з них ЗНЗ І-ІІ ступенів – 2, І-ІІІ ступенів – 5, гімназія – 1
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ -4  ,  ПНЗ –2
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 555, з них педагогічних  – 303
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 64022261 грн., з них  місцевого бюджету – 38333461 грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться –  179, парк шкільних автобусів – 3,  з них  резерв – 0.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Делегувати повноваження, чи прийняти відповідальність: практика формування органу управління освітою в Новоукраїнській ОТГ

 Період від початку розробки до впровадження практики

червень 2016 – травень 2017

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Новоукраїнська ОТГ була створена у 2015 році. Рішення про добровільне об’єднання територіальних громад (додаток 1) було прийняте 13 жовтня 2015 року. Положення п.4 ст.67 Бюджетного кодексу та ст. 8 ЗУ «Про добровільне об’єднання» відповідним чином вплинули на рішення ЦВК і призначення виборів в Новоукраїнській ОТГ на березень 2016 року.  Як наслідок громада лише з січня 2017 року отримала можливість перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом і отримати освітню субвенцію. Саме тому, після виборів в ОТГ у 2016 році, всі заклади освіти залишалися на балансі та в підпорядкуванні районного відділу освіти. Водночас в голови громади та депутатів було чітке розуміння того, що система освіти є невід’ємною складовою розвитку Новоукраїнської ОТГ. Такий підхід визначив в подальшому прийняття повноважень та відповідальності за розвиток галузі освіти в громаді та потребу у формуванні власної ефективної системи управління освітою.

 Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є учасники навчально виховного процесу: вчителі, батьки, діти

Виконавцями є Новоукраїнська міська рада

Партнерами є міське управління освітою, відділ освіти, молоді та спорту Новоукраїнської районної адміністрації..

В алгоритмі впровадження практики можна виділити два ключових етапи (рис.1).

Рисунок 1 – Елементи алгоритму впровадження практики

Освіта відноситься до делегованих повноважень ОТГ. Новоукраїнська ОТГ перейшла на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2017 року. Це означало, що громада лише з 2017 року зможе отримати освітню субвенцію для реалізації делегованих їй повноважень у галузі освіти. Проте ще у 2016 році було прийнято рішення при прийняття відповідальності за надання якісних світніх послуг у об’єднаній громаді. І, як вже було вищезазначено, визначило потребу у формуванні власного органу управління освітою. Таким чином було реалізовано перший елемент алгоритму впровадження практики.

Другий елемент – створення та організація роботи відділу. Схематично його ключові елементи представлені на рисунку 2

Рисунок 2 – Складові елементи етапу створення та організації роботи відділу освіти

Як видно із рисунку 2 вихідним елементом є аналіз дошкільної та шкільної мережі навчальних закладів, позашкілля, кадрового потенціалу, аланіз функцій органу управління освітою. Все це здійснюється з метою вибору його структури. Варто зазначити, що фахівцями обласного управління освіти, молоді та спорту ОДА було рекомендовано створити «відділ освіти, культури, молоді та спорту». Проте ця ідея не знайшла підтримки в голови громади. В такій стуації, в такій громаді як Новоукраїнска ОТГ існує високий ризик втрати якості послуг та рівноцінного розвитку усіх галузей: освіти, культури, молоді та спорту. Також слід враховувати, що молоді люди – вік до 35,а учні – до 17. В цих груп різні потреби, тому враховуючи їх специфіку та функціональні обов’язки фахівців, їх навантаженість, з метою забезпечення рівноцінного розвитку усіх галузей було прийняте рішення про створення саме відділу освіти.

14 черня 2016 року на черговій сесії Новоукраїнської міської ради було прийняте рішення про створення в структурі виконкому віділу освіти зі складом 4 штатні одиниці: начальник відділу; бухгалтер – економіст; інспектор; методист. Варто зазначити, що така структура відділу була попередньою. Частково це пояснюється тим, що створення відділу освіти в структурі виконкому мало формальний характер, було розпочато пошук майбутніх працівників, намагалися уникнути «роздуття» штатів, очікувалося зменшення кількості запитів від обласних та районних органів управління освітою, потребували додаткової оцінки функції відділу освіти. Необхідно зазначити, що на момент створення відділу жодних методичних рекомендацій не було. Як наслідок, чисельність та кінцева структура відділу освіти сформована станом на вересень 2017 року зазнавала змін сім разів:

 • 07.16 – рішенням міської ради №132 виключено посаду інспектора та введено посаду спеціаліста (додаток 2)
 • 09.16 – рішенням міської ради №178 до складу відділу освіти введено посаду водія (додаток 3). До цього посада водія була закріплена за одним із ДНЗ, які перейшли в сферу управління громади. Введення посади водія до структури відділу освіти в результаті сприяло забезпеченню надання послуг доставки для всіх навчальних закладів громади.
 • 10.16 – рішенням міської ради № 209 внесені зміни до структури відділу освіти – створено методичний кабінет та централізовану бухгалтерію, до складу останньої було включено посади юриста та водія. Потреба у створені цих структурних одиниць була пов’язана із підготовкою до прийняття закладів освіти зі спільної комунальної власності району у власність об’єднаної громади.
 • 10.16 – рішенням міської ради №248 вивести з відділу освіти виконавчого комітету міської ради посаду спеціаліста І категорії (додаток 5).
 • 12.16 – рішенням міської ради № 277 введено додаткову посаду методиста (додаток 6). Аналіз шкільної мережі, функціональних обов’язків методистів та їх розподіл засвідчив потребу у введені додаткової ставки методиста
 • 12.16 – рішенням міської ради № 315 введено до складу централізованої бухгалтерії 0,5 ставки прибиральника (додаток 7).
 • 05.17 – рішенням міської ради № 500 в структурі відділу освіти створено господарську групу (додаток 8). Створена господарська група в структурі виконкому була неспроможна в повному обсязі своєчасно надавати послуги закладам освіти, що з 2017 року знаходилися в оперативному управлінні відділу освіти. Як наслідок начальником відділу була внесена пропозиція про створення господарської групи в структурі відділу освіти.

Прийняті рішення призвели до зміни структури відділу освіти, як наслідок, схематично структура відділу освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради матиме вигляд (рисунок 3):

Рисунок 3 – Структура відділу освіти Новоукраїнської ОТГ

Такі зміни в складі та структурі відділу освіти Новоукраїнської ОТГ чітко показують те, що формування органу управління освітою – це процес. Структура може зазнавати змін як на етапі формування органу управління освітою, так і в процесі його функціонування під впливом змін в освітній мережі, кадровому потенціалі, впровадженню нових підходів до організації методичної роботи, тощо. В той же час, формування робочої групи для проведення всебічного аналізу освітньої мережі, функцій органу управління освітою сприятимуть об’єктивному вибору його структури та правильній оцінці потреби у фахівцях. Як наслідок, відпаде потреба в частому коригуванню складу та структури відділу освіти. Для Новоукраїнської ОТГ така тривалість процесу не складала проблем оскільки до реалізації своїх функцій в повному обсягу відділ освіти  розпочинав лише з січня 2017 року. Для новостворених громад доцільним буде використання  методичних рекомендацій щодо створення системи управління освітою в ОТГ  розроблених. колективом авторів А.Сеїтосманов, В.Мархлєвским, О.Фасолею в 2016 році. Варто відзначити, що начальником відділу освіти Новоукраїнської міської ради було ініційовано проведення аналізу освітньої галузі громади. Його окремі результати представлені в додатку 9.

Створення відділу освіти та перехід на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом створили для громади передумови для звернення до районної ради із клопотанням про передачу щодо передачі бюджетних установ та майна із спільної власності територіальних громад міста і сіл Новоукраїнського району у комунальну власність Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади (додаток 10). Розглянувши клопотання районна рада прийняла рішення про передачу майна Новоукраїнській ОТГ зі спільної комунальної власності територіальних громад (додаток 11). Це рішення лягло в основу  рішення Новоукраїнської міської ради про прийняти  із спільної власності територіальних громад міста і сіл Новоукраїнського району у комунальну власність Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади бюджетних установ та майна, що розташовані на її території (додаток 12).

Наступним кроком на цьому етапі стало прийняття сесією Новоукраїнської міської ради 13.09.16 р. рішення «Про затвердження положення про відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради» (додаток 13). Згодом, 5.12.16 розпорядженням міського голови було призначено начальника відділу освіти (додаток 14).

Варто зауважити, що зважаючи на об’єктивні обставини до рішень районної ради від 10.08.16 р. № 104 та міської ради ОТГ від 13.09.16 №185, були внесені зміни від 21 грудня (додаток 15) та 22 грудня (додаток 16) відповідно. Необхідно зазначити, що Рішенням сесії Новоукраїнської міської ради від 22 грудня  2016 року №326 передано відділу освіти в оперативне управління заклади освіти (додаток 16). На його підставі голова громади видав розпорядження про передачу ДНЗ відділу освіти в оперативне управління та затвердив склад комісії, який буде залучено до складання акту приймання передачі (додаток 17).

Отримавши заклади в оперативне управління начальником відділу освіти було видано наказ про затвердження статутів шкіл та вповноважено керівників навчальних закладів провести державну реєстрацію статутів, їх зареєстровані копії передати до відділу освіти та внести відповідні зміни до номенклатури закладів та трудових книжок (додаток 18). За пропозицією начальника відділу освіти були внесені зміни і затверджено нове положення про відділ освіти (додаток 19). Також розроблено і затверджено план роботи відділу (додаток 20), затверджені посадові інструкції працівників відділу приклади яких наведено в додатках 21,22. Відділом освіти проведено організацію надання методичних послуг, впроваджуються нові, демократичні підходи до організації педагогічних конференцій. Зокрема за ініціативи методиста відділу освіти проведено організацію онлайн реєстрації на участь у серпневій (не) конференції та анкетування учасників за допомогою гугл форм з метою визначення спікерів. Такий підхід сприяв розповсюдженню кращих практик методичної роботи, поширення інноваційних форм роботи, підняттю іміджу сільської школи.

  Досягненні якісні та кількісні результати

 1. Створено відділ освіти
 2. Призначено керівника відділу, визначено його структуру та особовий склад. Створено 18 робочих місць
 3. Проведено організацію роботи методичного кабінету
 4. Розроблено план роботи відділу на 2017 рік
 5. Розроблено порядок призначення на посаду керівника навчальних закладів Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області.
 6. Забезпечено проведення серпневої педагогічної (не) конференції в новому форматі, що сприяло підвищенню іміджу сільської школи, згуртованості педагогічного колективу громади; забезпечено поширення інноваційних форм роботи в навчально – виховному процесі
 7. Ініційовано створення господарської групи в структурі відділу освіти
 8. Затверджено положення підрозділів відділу освіти
 9. Згідно загального рейтингу територій в Кіровоградській області Новоукраїнська ОТГ: за показниками галузі «освіта» зайняла 14 місце з 28; по олімпіадам – 5 місце; 4 – нагородження медалями; 5 – по предметним олімпіадам; 8 – по МАН; 6 – ЗНО; по кількості випускників нагороджених медалями – 4.
 10. Ініційовано створення опорних закладів, частка опорних шкіл та філій від загальної кількості ЗНЗ становить 75%

Головні ризики впровадження практики 

 •  Нестача фінансових ресурсів
 • Втрата якісних показників за рахунок економії коштів

  Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет відділу освіти на 2017 рік складає  – 1601,5 тис. грн., джерела фінансування – місцевий бюджет.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки