ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 

 

Повна назва органу управління освітою ОТГ Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради
  Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Дунаєвецька міська рада Дунаєвецького району, Хмельницької області
  Область Хмельницька
 

 

Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.. Шевченка,50

м.Дунаєвці, Дунаєвецький район

Хмельницька  область

32400

  Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

(0 38 58)  3-12-03

  Адреса електронної пошти ОУО ОМС dunmiskosvita@ukr.net
  Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://dunrada.gov.ua/article/m28/p24

Сайт управління освіти:

http://dunuprosvita.at.ua/

  ПІБ керівника ОМС ОТГ Заяць Веліна Владиславівна
  ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Колісник Володимир Володимирович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
  Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 51 , з них наявні ЗНЗ  – 31.
  Кількість населення 39620.
  Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 6 046, з них учнів –  3645
  Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 25 , з них ЗНЗ І ступенів – 1, І-ІІ ступенів – 9, І-ІІІ ступенів – 15.
  Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 25 ,  ПНЗ – 4.
  Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 1192 , з них педагогічних  – 564
  Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 100млн 751тис.  400 грн., з них  місцевого бюджету – 47млн. 475тис. 300 грн.
  Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 504, парк шкільних автобусів – 15, з них 1 резерв.
  Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Винагороді – бути чи не бути? Бути!

  Період від початку розробки до впровадження практики

 Березень 2016 – січень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Мотивація дітей до навчання є складним процесом. Ми часто спостерігаємо низький рівень мотивації, швидку втрату інтересу до занять, які ще вчора викликали неабияку зацікавленість. Така ситуація негативно відображається на результатах навчання і особливо гостро відчутна у малокомплектних школах.

Дітям з низьким рівнем мотивації важче віднайти шлях свого подальшого розвитку, в них низька здатність досягати поставлених цілей, вибір майбутньої професії здійснюється несвідомо. Такі учні повільно реагують на зміни, їм важко навчатися упродовж життя, що робить їх низько конкурентними на ринку праці

Негативні наслідки це має і для рівня мотивації вчителів, розвитку професійної майстерності, а отже, зростає ризик зниження якості надання освітніх послуг.

Водночас можна побачити зростання потреби учнів у визнанні. Це дає можливість правильно обрати, скомбінувати різні методи мотивації. Прагнення підвищити зацікавленість учнів у процесі здобуття знань до самовдосконалення, сформувати у них звичку досягати поставлених цілей сприяли започаткуванню нагородженню обдарованих учнів у Дунаєвецькій міській ОТГ. Винагорода за досягнення у навчанні подібна медалі на спортивних змаганнях – вона стимулює кожного до покращення власних результатів

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: спостереження, аналізу даних, систематизації, обговорення.

Цільовою групою є учні дошкільних, шкільних та позашкільних закладів освіти.

Виконавцями є. управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

Партнерами є управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької районної державної адміністрації

В процесі реалізації даної практики можна виділити три ключові елементи, які сформують алгоритм її впровадження (рис. 1).

Рисунок 1 – Ключові елементи алгоритму впровадження практики

Кожен із зображених на рисунку елементів є рівнозначно важливим, розглянемо їх детальніше.

Процес ідентифікації проблеми був нами описаний вище, тому лише зазначимо, що правильне визначення проблеми складає 50 % її успішного вирішення у майбутньому.

В процесі реалізації другого елементу алгоритму було проаналізовано можливості громади у використанні матеріальних та нематеріальних методів заохочення. Кожен із них має переваги. Матеріальні методи дозволяють зрозуміти, що знання можуть приносити дохід. Разом із нематеріальними методами вони для переможців є визнанням та формують здорове конкурентне середовище серед учнів та вчителів. Зважаючи на кількість операційних завдань, які має вирішувати міська рада та які потребують фінансових витрат, а також зважаючи на співпрацю районної ради із ОТГ щодо надання стипендій кращим учням було прийнято рішення про проведення щорічного нагородження обдарованих учнів дипломами та грамотами управління освіти, молоді та спорту. Як наслідок, наступним елементом стала процедура організації конкурсу. Це передбачало вчинення наступних дій:

  • розробка положення про нагородження обдарованих учнів та його затвердження
  • оголошення про проведення конкурсу

Розроблене положення про нагородження обдарованих учнів (додаток 1) регламентує процедуру нагородження преміями, дипломами, грамотами переможців ІІ, ІІІ(обласного) та ІV етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів ІІ, ІІІ(обласного) та ІІІ(Всеукраїнського) конкурсу – захисту науково – дослідних робіт учнів – членів МАН України, учасників міжнародних, переможців всеукраїнських, обласних конкурсів та змагань. Також положення передбачає нагородження учнів та вихованців закладів позашкільної освіти за підсумками конкурсів, змагань та інших заходів. Положення про нагородження обдарованих учнів затверджується керівником управління освіти, молоді та спорту (додаток 2).

Особливістю і перевагою запропонованого підходу є залучення учнів до процесу визначення переможців конкурсу. Тому першою ланкою у визначенні претендентів на нагородження є учнівська рада школи. Нею проводиться засідання на якому розглядаються питання висунення кандидатів на нагородження як управлінням освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, так і преміями районної ради (додаток 3). Наступним є розгляд внесених пропозицій педагогічною радою школи (додаток 4), прийняття рішення і подання директором закладу комплекту документів в управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради. Документи подаються до 1 травня та 1 листопада поточного року. Комісія не пізніше 15 травня та 15 листопада затверджує списки учнів, які будуть нагородженні управлінням освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради та список учнів, які рекомендовані  на присудження іменних стипендій районної ради (додаток  5). В свою чергу районна рада видає розпорядження про призначення іменних стипендій (додаток 6)

Таким чином схематично взаємодію головних учасників реалізації механізму підвищення мотивації учнів до навчання представлено на рисунку 2

Рисунок 2 – Головні учасників реалізації механізму підвищення мотивації учнів до навчання

Досягненні якісні та кількісні результати

  •  Присуджено нагородження дипломами та грамотами управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради 6 учням
  • Посилено розвиток співпраці з учнівським самоврядуванням та адміністрацією шкіл
  • Рекомендовано двох кандидатів на присудження іменних стипендій районної

 Головні ризики впровадження практики

  • Відміна районною радою присудження іменних стипендій районною радою

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики – 10200 грн., в тому числі 3000 грн – місцевий бюджет, 7200 грн – з районного бюджету.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки