ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Новоукраїнська міська рада, Новоукраїнський район Кіровоградської області
Область Кіровоградська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) 27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Воровського, 70
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

0525150039

Адреса електронної пошти ОУО ОМС  

osvita@nu-rada.gov.ua

Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади: http://nu-rada.gov.ua/
ПІБ керівника ОМС ОТГ Корінний Олександр Олександрович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Стратонова Тетяна Іванівна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів -12, з них наявні ЗНЗ  -3
Кількість населення 20227
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  -3236, з них учнів –  1937
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  -8 , з них ЗНЗ І-ІІ ступенів – 3, І-ІІІ ступенів – 5.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ -4  ,  ПНЗ – 2
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 555, з них педагогічних  – 303
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 64022261 грн., з них  місцевого бюджету – 38333461 грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться –  179, парк шкільних автобусів – 3,  з них  резерв – 0.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Вибір керівника навчального закладу за умов ідеальної конкуренції: виклики та переваги

 Період від початку розробки до впровадження практики

Жовтень 2016 – березень 2017

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Серед закладів, які Новоукраїнська ОТГ отримала зі спільної власності району, був один в якому посада директора школи – вакантна. Директор звільнився за власним бажанням до передачі шкіл з комунальної власності району в комунальну власність об’єднаної громади. Між районною радою та Новоукраїнською ОТГ була досягнена домовленність про те, що районний відділ освіти не призначатиме директора в цьому навчальному закадів, а в обєнаній громаді буде ініційовано його призначеення на конкурсній основі. Така ситуація створювала для громади нові можливості і новий формат розвитку співпраці між органом управління освітою, адміністрацією школи та педагогічним колективом.

Ми звикли до поняття «конкурс», «конкуренція» в різних сферах, здебільшого в культурі та економіці. В той же час це явище є незвичним у системі управління освітою. З набуттям чинності нового ЗУ «Про освіту» директори шкіл призначатимуться посаду тільки за конкурсом і їх перебування на посаді не може тривати довше ніж дві каденції підряд. Таким чином новий закон руйнуватиме систему пожиттєвого найму. Проте в Новоукраїнській ОТГ потреба та можливість у проведені конкурсу на заміщення вакантної посади директора школи з’явилася вже у 2016 році. Розроблений порядок призначення керівників навчальних закладів сприяв залученню педагогічного та батьківського колективу до процесів управління. Забезпечив прозорість та відкритість проведення виборів,  сприяв впровадженню демократичних підходів управління в практику школи.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: анкетування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є  педагоги

Виконавцями є відділ освіти

Партнерами є голова громади, депутатський корпус.

В алгоритмі впровадження практики можна виділити два ключових етапи (рис.1).

Рисунок 1 – Елементи алгоритму впровадження практики

Новоукраїнська ОТГ перейшла на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом у 2017 році. Це дозволило їй повноцінно виконувати делеговані повноваження в сфері освіти. З цією метою в громаді було створено власний відділ освіти якому районна рада передала майно  цілісним  майновим комплексом. Незадовго до цього, в одній із переданих шкіл директор звільнилася за власним бажанням. Між районною радою та Новоукраїнською ОТГ була досягнена домовленність про те, що районний відділ не призначатиме директора в цьому навчальному закадів, а в обєнаній громаді буде ініційовано його призначеення на конкурсній основі.  Саме тому, одним із приорітетних завдань керівника віддлу освіти  було створення робочої групи для розробки порядку призначення керівників навчальних закладів. Результати розробок виносилися на обговорення з головою громадою. Зокрема ним було запропоновано що переможцем голосування є той кандидат, який набрав не менше 5 з 8 голосів. Такий підхід дозволяє врахувати думку представників всіх груп залучених до процесу проведення виборів. Заключним елементом стали підготовка проекту рішення «Про затвердження порядку призначення на посаду керівників навчальних закладів Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області». Використання розробленого положення на етапі реалізації практики засвідчило потребу у внесені ряду змін. Тому воно було доопрацьоване і на чергову сесію міської ради винесено проект рішення «Про затвердження порядку призначення на посаду керівників навчальних закладів Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області у новій редакції». Рішення було прийняте (додаток 1) і нову редакція Порядку про призначення керівників навчальних закладів затверджено сесією ради (додаток 2). Рішенням цієї ж сесії було затверджено кандидатури до складу конкурсної комісі по призначенню на посаду керівників навчальних закладів від виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради за поданням міського голови (додаток 3)

Наступним кроком було оголошення та проведення конкурсу. З цією метою було вчинено наступні дії:

 • тимчасово виконуючому обовязки директора школи було надіслано наступні документи:
  • лист в якому повідомляляється про проведення конкурсного відбору на посаду директора і необхідність проведення, у звязку з цим, зборів педагогічного та загальнобатьківських зборів з метою визначення  кандидатур до складу конкурсної комісії (додаток 4)
  • Інформація про конкурс (додаток 5)
  • Форма заяви для зголошення до участі у конкурсі (додаток 6)
 • У відповідь на отриманого листа в/о директора школи надіслано відділу освіти відповідь щодо визначених дат проведення зборів педагогічного та батьківського колективів (додаток 7)
 • 01.17 – проведено збори педагорігного колективу на яких:
  • Обрано лічильну комісію і проведено розподіл обовязки між її членами (додаток 8)
  • Роздані бюлетні для таємного голосування і проведено таємне голосування (додаток 9)
  • Заслухано голову лічильної комісії про результати голосування та проведено їх затвердження (додаток 10)
  • Підсумки проведених зборів затверджено в протоколі зборів педагогічного колективу (додаток 11). Варто зазначити, що у роботі зборів приймали участь голова громади та головний спеціаліст відділу освіти в якості спостерігачів.
 • 02.17 – проведено збори батьківського колективу
  • Обрано лічильну комісію і проведено розподіл обовязки між її членами (додаток 12)
  • Роздані бюлетні для таємного голосування і проведено таємне голосування
  • Заслухано голову лічильної комісії про результати голосування та проведено їх затвердження (додаток 13)
  • Підсумки проведених зборів затверджено в протоколі зборів педагогічного колективу (додаток 14). Варто зазначити, що у роботі зборів приймали участь начальник та головний спеціаліст відділу освіти в якості спостерігачів.
 • Згідно затвердженого порядку керівником відділу освіти визначено кандидатури до складу конкурсної комісії від відділу освіти.

Одним із важливих завдань в процесі реалізації практики є залучення батьківського колективу до участі в процесі виборів. Для його реалізації вирішено провести вибори членів конкурсної комісії від батьківського колективу під час загальношкільних батьківських зборів. Визначивши дату її повідомили класним керівникам, а вони в свою чергу – через дітей донесли інформацію батькам про дату та мету проведення зборів. Можливість реального вплинути на процес вибору директора школи забежпечила високу явку батьків.  На початку зборів представник відділу освіти розповів присутнім причини зборів, переваги вибору директора в демократичний спосіб. Заперечень з боку батьків не було, але були пропозиції надати право голосу всім хто опікується дітьми у випадку відсутності батьків. Проте, порядок передбачає, що таке право надається виключно особі, яка може документально підтвердити свою опіку над дитиною. Також в школу підвозяться діти з інших населених пунктів, батьками одного із них було запропоновано включити свого представника до складу конкурсної комісії, але це також суперечило порядку призначення керівника навчального закладу і призвело б до штучного поділу батьківського колективу. Щоб уникнути звинувачень у фальсифікації  виборів всі документи, включаючи бюлетені та протоколи зборів, зберігаються протягом 5 років.

Завершальним кроком в процесі формування складу конкурсної комісіє є видання наказу керівником відділу освіти  «Про утворення конкурсної комісії по призначенню на посаду директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Новоураїнської міської ради» (додаток 15).

Згідно законодавства (станом на 22.02.17), кандидати на посаду директора школи повинні пройти атестацію. Остання була проведено відділом освіти молоді та спорту районної державної адміністрації (додаток 16) Результати атестації підтверджуються протоколом засідання атестаційної комісії (додаток 17).

Наступний крок –  проведення засідання конкурсної комісії під час якого обрано голову конкурсної комісії та його заступника, розглянуто матеріали кандидатур на посаду директора  Новоукраїнської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів №4 та затверджено бланки для голосування (додаток 18). Форми бюлетнів таємного обрання голови, його замісника  та бланк для голосування за кандидата на посаду  керівника навчального закладу наведено у додатку 19.

На другому засіданні конкурсної комісії, згідно протоколу, було проведено обрання директора Новоукраїнської загальноосвітньої школи  І – ІІІ ступенів №4 (додаток 20). З цією метою та згідно порядку проведення виборів затверджено порядок денний, заслухано висновок атестаційної комісії та порядок визначення переможці конкурсного відбору. Після цього заслухано кандидатів на посаду директора, які презентували проекти планів розвитку навчального закладу в короткостроковій та довгостроковій перспективах та проведено таємне голосування. Згідно результатів голосування конкурсна комісія надає свій висновок учасникам конкурсу та рекомендує відділу освіти виконавчого комітету клопотати перед сесією Новоукраїнської міської ради про погодження призначення на посаду директора переможця конкурсного відбору (додаток 21). Кожен із кандидатів має право подати заперечення протягом трьох робочих днів з дати отримання висновку конкурсної комісії. В свою чергу відділ освіти має пять робочих днів з дати другого засідання конкурсної комісії для надання  до Новоукраїнської міської ради подання про отримання погодження кандидата з метою призначення на посаду. Після погодження обраний кндидат пише заяву зі зверненням про його призначення на посаду директора школи (додаток 22)

  Досягненні якісні та кількісні результати

 1. 1. Розроблено порядок призначення на посаду керівника навчальних закладів Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області.
 2. У процесі вибору директора школи прийняли участь 88,89% педагогічного колективу та 100% визначених згідно затвердженого порядку представників від батьківського колективу.
 3. Визначено план розвитку навчального закладу в короткостроковій та довгостроковій перспективах
 4. Проведення вибору директора демократичним способом було позитивно оцінено батьками і сприяло збільшенню контингенту учнів на 30 осіб.
 5. Впровадження нових підходів у роботі сприяє розкриттю творчого потенціалу вчителів. Зокрема педагогічним колективом розроблено проект по облаштуванню майданчика для відпочинку з метою участі у конкурсі «Влада і громада разом». Як наслідок отримано фінансування у розмірі 50 тис.грн.
 6. На чергових загальношкільних батьківських зборах було обрано нову раду навчального закладу у демократичний спосіб шляхом таємного голосування. До складу ради увійшли по 4 представники від педагогічного та батьківського колективів, громадськості та учнівського самоврядування
 7. Проведено тренінг для представників батьківського комітету, педагогів, учнів для обговорення та удосконалення стратегії розвитку школи із залучення психолога відділу освіту
 8. Проводиться популяризація неформальної освіти як серед педагогічного колективу, так і серед учнів (участь у семінарах тренінгах)

Головні ризики впровадження практики 

 •  Внутрішній та зовнішній тиск на учасників конкурсу
 • Відсутність заяв для участі в конкурсі
 • Недостатній кваліфікаційний рівень учасників відбору

 Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Впровадження практики не потребувало додаткових фінансових витрат

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки