ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, культури, молоді та спорту Преображенської сільської ради Оріхівського району Запорізької області
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Преображенська сільська рада Оріхівського району Запорізької області
Область Запорізька
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул.. Преображенська, 3 с. Преображенка Оріхівського району, Запорізької області 70545
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 0951777071
Адреса електронної пошти ОУО ОМС prosvita2016@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:  http://preobrazhenska-gromada.gov.ua/
ПІБ керівника ОМС ОТГ Сідун Володимир Анатотолійович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Дроздова Ірина Іванівна
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 15 , з них наявні ЗНЗ  –  3.
Кількість населення 5902
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 991 , з них учнів – 395
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  –  3, з них ЗНЗ І ступенів – 1,   І-ІІІ ступенів –  2
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ –  4
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти –  133 , з них педагогічних  –  80
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  –  11 550,284 з них  місцевого бюджету – 6 507,835
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться –286   парк шкільних автобусів –  4, з них 1 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл Додаток 1

Опис ЗМІСТУ практики

Вибори директора школи, як вихідна умова підвищення ефективності її функціонування

  Період від початку розробки до впровадження практики

 квітень 2016 – серпень 2016

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Преображенська об’єднана громада налічує 395 дітей шкільного віку, що навчаються в трьох школах.  Якість освітніх послуг, підтримка вчителів та батьками змін і нововведень в системі освіти громади значною мірою залежать від керівника школи. В жовтні 2015 року постановою КМУ №827 затверджено порядок призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, для закладів освіти комунальної форми власності постанова носила рекомендаційний характер. Обрання керівника навчального закладу за конкурсом та укладання з ним контракту сприятиме ряду  позитивних змін:

 • Зростання мотивації директора школи та педагогічного колективу до підвищення якості освітніх послуг;
 • Створення підгрунтя для виявлення реалізації нових ініціатив
 • Залучення батьків до прийняття рішень, руйнування негативних стереотипів та розвиток співпраці з адміністрацією шкіл
 • Активізація громадянського суспільства

На той час (2016 р. до прийняття нового ЗУ Про освіту), призначення директора шляхом конкурсного відбору було обмеженим. Можливість впровадження принципів демократії  в процес призначення керівників навчальних закладів в Преображенській ОТГ з’явилася внаслідок реалізації заходів по створенню освітнього округу та опорного закладу в громаді. В статуті опорної школи, передбачено, що безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор призначений за результатами конкурсного відбору згідно з Порядком призначення директора  (додаток 1). Це вимагало розробки та затвердження сесією сільської ради відповідного документу та проведення конкурсного відбору.

 Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: обговорення, аналізу даних, моделювання, систематизації, узагальнення.

Цільовою групою є учасники навчального процесу: вчителі,  діти, батьки.

Виконавцями є. відділ освіти, культури, молоді та спорту Преображенської сільської ради

Партнерами єПреображенська сільська рада, депутатський корпус,Запоріжський Департамент освіти, ЗОІППО

В алгоритмі впровадження практики нами виділено три ключові етапи (рисунок 1):

 • Ідентифікація проблеми;
 • розробка та реалізація заходів націлених на її вирішення.

Ключові етапи впровадження практики представлені на рисунку 1. Розглянемо їх детальніше

Рисунок 1 – Основні складові елементи алгоритму впровадження практики

Перший етап в алгоритмі впровадження практики – ідентифікація проблеми. Він відображає причини, які спонукали громаду до впровадження практики (див. п.3.3).

Другий етап – розробка та затвердження Порядку призначення директора (далі Порядок) (додаток 1). Даний документ визначає підстави і  вимоги до учасників та порядок проведення конкурсного відбору. Зокрема, підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає директора. Підставами для такого рішення є:

 • створення освітнього округу, визначення опорного закладу;
 • наявність вакантної посади директора опорного навчального закладу;
 • прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з директором опорного навчального закладу.

Варто звернути увагу на те, що реалізація практики була здійснена до прийняття ЗУ Про освіту у новій редакції.

Для проведення конкурсу, орган, що призначає директора,утворює конкурсну комісію. До її складу включаються представники:

 • сільської ради;
 • відділу освіти, культури, молоді та спорту;
 • керівники філій опорного навчального закладу;
 • педагогічного колективу;
 • громадського об’єднання батьків учнів освітнього округу;
 • представники департаменту освіти та науки (за згодою);
 • представники відділу освіти районної державної адміністрації (за згодою)
 • представники інших громадських об’єднань та експерти в сфері загальної та середньої освіти з правом дорадчого голосу.

Склад комісії не повинен перевищувати 15 чоловік. Засідання членів конкурсної комісії вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні не менше 2/3  усіх членів комісії. У разі рівної кількості голосів вирішальним  голос голови конкурсної комісії.

Конкурсний відбір включає:

 • подання претендентами  документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;
 • подання претендентами мотиваційного листа і концепції розвитку освітнього округу;
 • вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і концепції розвитку освітнього округу;
 • проведення співбесіди з претендентами.

Порядок призначення директора на конкурсній основі внесено на розгляд депутатських комісій начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту, після чого прийнято на сесії Преображенської сільської ради (додаток 2).

Третій етап – проведення конкурсу та призначення директора. На підставі рішення сесії головою  громади видано розпорядження від 30.06.17 про оголошення конкурсу на посаду директора опорного навчального закладу (додаток 3) в якому передбачено:

 • оголошення конкурсу на посаду директора комунального навчального закладу;
 • зазначено термін подачі документів;
 • визначено відповідальну особу за забезпечення розміщення оголошення про проведення конкурсу.

В додатку до розпорядження сільського голови, згідно Порядку призначення директора освітнього округу (опорного навчального закладу), зазначено хто має право брати участь у конкурсі і які документи потрібно подати для участі у конкурсі.

Наступним розпорядженням сільського голови від 05.07.16 року (додаток 4) затверджено:

 • – склад конкурсної комісії;
 • – строки проведення конкурсного відбору та оголошення результатів.

За результатами конкурсного відбору рішенням сільської ради призначено директора комунального навчального закладу (додаток 5).

 Досягненні якісні та кількісні результати

 •  Призначено 1 керівника комунального навчального закладу
 • Ініційовано винесення послуги з харчування на аутсорсинг. Звільнено 3 кухарів, заключено угоду про надання послуг з харчування з приватним підприємцем. абезпечено
 • Налагоджено позитивний мікроклімат в колективі, підвищено імідж школи
 • Забезпечено проведення діагностування педпрацівників з метою удосконалення внутрішкільної структури методичної роботи

 Головні ризики впровадження практики 

 1. Нестача фінансових ресурсів;
 2. Скарги щодо суб’єктивності визначення складу конкурсної комісії;
 3. Відсутність бажання у педагогів приймати участь у конкурсному відборі на посаду директора школи;

  Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Реалізація практики не потребувала додаткових витрат.

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики – оголошення в газеті про проведення конкурсу на посаду директора

ZAP0902_Оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ

Додатки