ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, молоді та спорту
Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Печеніжинська селищна рада ОТГ
Область Івано-Франківська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Незалежності, 15

смт. Печеніжин

Коломийський район

Івано-Франківська область

78274

Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (03433)64540
Адреса електронної пошти ОУО ОМС Pechenizhyn_otg_osvita@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ http://pnotg.if.ua
ПІБ керівника ОМС ОТГ Довірак Ігор Васильович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Яворський Михайло Тарасович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 9, з них наявні ЗНЗ  -9.
Кількість населення .17657
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 3600, з них учнів – 1806
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  -9 , з них ЗНЗ І ступенів – 0, І-ІІ ступенів – 5, І-ІІІ ступенів – 4.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ -1  ,  ПНЗ –0
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти –  455, з них педагогічних  – 280.
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 40,262 млн.грн., з них  місцевого бюджету –   5,645 млн.грн
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться –  180 , парк шкільних автобусів – 1,  з них  резерв – 0.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Беремо управління у власні руки: процес формування органу управління освітою Печеніженською ОТГ

Період від початку розробки до впровадження практики

червень  2016 року – листопад 2016 року.

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

 Будучи першою ОТГ створеною в Україні в Печеніженській громаді визнавали потребу та виказали готовність до змін. Як наслідок, головою громади та депутатським корпусом з перших днів прийнято рішення про створення органу управління освітою та прийняття на себе відповідальності за делеговані їм повноваження в сфері освіти.

Створена  у 2015 році Печеніженська об’єднана громада налічує 9 ЗНЗ в яких здобувають освіту  1806 учнів. З них 180 потребують підвезення. Вирішення проблем із підвезенням, забезпечення надання якісних освітніх послуг, розробка плану розвитку освіти, надання методичних послуг, організацію позашкільної роботи, створення безпечних умов для навчання всі ці та інші питання потребують координації, яку покликаний здійснювати орган управління освітою. Все зазначене сприяло створенню органу управління освітою.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою групою є учасники навчального процесу: вчителі, батьки, діти.

Виконавцями є. Печеніженська селищна рада

Партнерами є Івано – Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

В процесі реалізації даної практики можна виділити чотири ключових елементів, які сформують алгоритм її впровадження (рис. 1).

Рисунок 1 – Ключові елементи алгоритму впровадження практики

Ідентифікація проблеми є вихідним та одним із найбільш відповідальних етапів реалізації практики. Насамперед громада вирішує чи приймає вона делеговані їй повноваження в сфері освіти. Наступний крок –  визначення організаційної форми, структури ОУО. Щодо Печеніженської громади, то рішення про готовність прийняти на себе відповідальність за управління системою освіти, було одностайним. Як наслідок повстало питання про те яку організаційну структуру обрати, які функції повинні бути закріплені за органом управління освітою, хто і як має забезпечити надання методичних послуг, відповідати за підвезення учнів тощо. Тут варто відзначити, що на момент створення ОТГ і початку її роботи управління системою освіти для громади було абсолютно новим, оскільки раніше всі ці функції були закріплені за районним відділом освіти. На початку своєї роботи громади не мали рекомендацій щодо того якою має бути послідовність дій, як ті чи інші фактори та рішення можуть вплинути на структуру ОУО та результати його роботи. Проте саме це дає нам можливість продемонструвати, що формування органу управління освітою – це процес, а структура органу управління освітою може зазнавати змін і під час його роботи.

Отже, рішення Печеніженської селищної ради «Про добровільне об’єднання» (додаток 1), рішення обласної ради Івано – Франківської області «Про утворення ОТГ» (додаток 2), рішення Печеніженської селищної ради «Про підсумки виборів депутатів»  (додаток 3), рішення про підняття перед Коломийською районною радою питання про передачу майна зі спільної комунальної власності у власність громади (додаток 4) в своїй сукупності сформували проблему (потребу) та стали передумовою для прийняття рішення про формуванні власного органу управління освітою.

Варто зауважити, що рішенням Коломийської районної ради було передано майно зі спільної власності у спільну власність Печеніженської ОТГ. Після цього рішенням сесії селищної ради ОТГ воно прийнято у власність Печеніженської громади та вповноважено директорів навчальних закладів провести перереєстрацію їх статутів та здійснити відповідні записи у трудових книжках працівників навчальних закладів.

Наступна складова в алгоритмі реалізації практики –  процес формування органу управління освітою в ОТГ. Зважаючи на те, що громадам створеним у 2015 році, освітня субвенція надавалась з нового бюджетного року, на думку голови громади та депутатського корпусу створення ОУО – одне було із пріоритетних завдань. В результаті обговорень депутатами запропоновано використати досвід району та розмежувати органи управління освітою та культурою.  Як наслідок, 24 грудня 2015 року створено відділ освіти, молоді та спорту в структурі виконавчих органів селищної ради (додаток 5) зі штатною чисельністю 7 чоловік. Відділ освіти був неюридичною особою. Водночас було створено сектор культури, туризму та зовнішніх зв’язків зі штатною чисельністю 3 чоловіки. Рішенням голови громади 5 січня призначено тимчасово виконуючого обов’язки начальника відділу освіти

Робота у такому форматі перші два місяці 2016 року засвідчила наступне:

 • Як і у відділі освіти, молоді та спорту, так і у секторі культури, туризму та зовнішніх зв’язків не вдалося заповнити вакантні посади.
 • Аналіз завдань, які стоять перед освітою та культурою засвідчив, що вони є як спільні, так і відмінні, а отже об’єднання цих напрямків може виявитися доцільним.
 • Об’єднання відділу освіти та сектору культури дозволить більш ефективно використовувати наявний кадровий ресурс та забезпечить економію 1 ставки керівника сектору культури, туризму та зовнішні зв’язків.

В березні 2016 року прийняте рішення про об’єднання відділу освіти, молоді та спорту із сектором культури, туризму та зовнішніх зв’язків зі штатною чисельністю 10 чоловік (додаток 6). Рішенням цієї ж сесії затверджено Положення про відділ. Розпорядженням голови громади в березні призначено керівника відділу (додаток 7). В березні 2016 року в структуру відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та зовнішніх зв’язків введено додаткову штатну одиницю – інженера по охороні праці (додаток 8). Варто зазначити, що у відділі частина посад були вакантними. На працівників відділу припало нове навантаження. Зріс ризик втрати якості послуг, що надавався як в сфері освіти, так і в сфері культури. Ситуація потребувала змін. З цією метою проведено детальний аналіз функцій відділу освіти та відділу культури, потребу в кадрах та можливість її забезпечити. Отримані результати  обговорено із головою, депутатами та старостами громади. Як наслідок в листопаді 2016 року на черговій сесії селищної ради прийняте рішення про повернення до першочергового варіанту структури відділу і  розмежування відділу освіти, молоді та спорту від культури, туризму та зовнішніх зав’язків (додаток 9). Рішенням цієї ж сесії вповноважено начальника відділу розробити та подати на затвердження на сесію селищної ради положення про Відділ освіти, молоді та спорту. Положення було підготовлене і затверджене цією ж сесією, а також вповноважено начальника відділу освіти, молоді та спорту здійснити реєстрацію  положення в установленому законом порядку (додаток 10, 11) Слід зазначити, що цього разу відділ освіти, молоді та спорту було створено як юридичну особу. Це викликане тим, що до цього всі, документи йшли за підписом голови громади, а це додаткове навантаження для нього та обмеження швидкості, свободи дій та відповідальності відділу освіти. Зокрема до надання відділу статусу юридичної особи організація підвищення кваліфікації здійснювалася за розпорядженням голови громади (додаток 12)

Начальником відділу освіти організовано роботу відділу зокрема видано наказ про затвердження посадових інструкцій  (додатки 13 – 17), розроблено та затверджено план роботи відділу (додаток 18),  затверджено план методичної роботи на 2017/2018 рр (додаток 19), затверджено план графік проведення курсової перепідготовки (додаток 20), організовано методичну роботу,  реалізовано заходи по організації позашкілля.

Досягненні якісні та кількісні результати

 1. Створення відділ освіти, молоді та спорту
 2. Розроблено і затверджено положення та посадові інструкції працівників відділу
 3. Розроблено план роботи відділу на 2017/2018 рр
 4. Сформовано механізм надання методичних послуг, затверджено план методичної роботи
 5. Створено центр дозвілля та юнацтва, що сприяло створенню 14 робочих місць та забезпечено 100% доступність освітніх послуг
 6. Створено 4 робочих місця в відділі освіти, молоді і спорту

 Головні ризики впровадження практики

 •  Нестача фінансових ресурсів
 • Втрата якісних показників за рахунок економії коштів

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Фінансування роботи відділу освіти, молоді та спорту Печеніженської селищної ради  відбувається за рахунок місцевого бюджету. Бюджет практики – 395314,00 грн.

Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

немає

Додатки