ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти Балтської міської ради
Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Балтська міська рада Одеської області
Область Одеська
Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс) вул. Котовського, 193 м. Балта, Балтський р-н, Одеська обл., 66100,
Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Телефон управління освіти:

04866 23405

Адреса електронної пошти ОУО ОМС balta_miskvo@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ Сайт громади:

http://balta-rada.gov.ua/

Сайт управління освіти: http://balta.odessaedu.net/uk/site/administration.html

ПІБ керівника ОМС ОТГ Мазур Сергій Сергійович
ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді) Кулик Петро Янкович
ПАСПОРТ ОСВІТНОЇ МЕРЕЖИ ОТГ
Кількість населених  пунктів, з них наявні ЗНЗ Кількість населених пунктів – 28 , з них наявні ЗНЗ  – 18
Кількість населення 32 943.
Кількість дітей, з них учнів Кількість дітей  – 4039, з них учнів –  2993
Кількість шкіл, з них ЗНЗ І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів Кількість шкіл  – 18 , з них ЗНЗ І ступенів – 3, І-ІІ ступенів – 4, І-ІІІ ступенів – 11.
Кількість ДНЗ, ПНЗ Кількість ДНЗ – 18 ,  ПНЗ – 4
Загальна кількість працівників у сфері освіти, з них  педагогічних працівників Загальна кількість працівників у сфері освіти – 506 , з них педагогічних  – 381
Загальний бюджет освіти громади,з них місцевого бюджету Загальний бюджет освіти  – 65238,2 тис.грн., з них  місцевого бюджету – 8771,1 тис.грн.
Кількість учнів що підвозяться, парк шкільних автобусі Кількість учнів, що підвозяться – 207, парк шкільних автобусів – 9,  з них 0 резерв.
Мапа громади з зазначенням шкіл (додаток) Мапа громади з зазначенням шкіл (додається)

 Опис ЗМІСТУ практики

 Автономізація шкіл Балтської ОТГ як один із інструментів підвищення якості надання освітніх послуг

 Період від початку розробки до впровадження практики

грудень 2015 – квітень  2016

 

 Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику

Ідея надання автономії школам не нова. Перші спроби її реалізації були у 2011 році. Незважаючи на її підтримку і популярність адміністрацією шкіл у багатьох містах України, в тому числі і у Балті, перейти від теорії до практики  змогли лише декілька столичних шкіл.

Головною причиною ідеї автономізації була неспроможність старої системи забезпечити ефективне функціонування шкіл та надання ними якісних освітніх послуг. До створення громади їх фінансування здійснювало районне управління освіти. Ним приймалися рішення щодо найму та звільнення з роботи вчителів, нарахування заробітної плати, визначення обсягів фінансування шкіл. В багатьох випадках процес був непрозорим. В той же час самі школи були не зацікавлені в економії коштів, бо в підсумку їх фінансування переглядалося і вони не могли на власний розсуд використати зекономлені кошти.

Ситуація змінилася з реалізацією реформи децентралізації, одним із базових принципів якої є субсидіарність. ОТГ отримали нові можливості і нові фінансові ресурси для їх реалізації. В 2016 році в Балтській ОТГ вперше з’явилася можливість реалізувати європейський принцип автономних шкіл, що передбачає фінансування школи державою пропорційно кількості учнів, які в ній навчаються.

Ми знаємо, що розрахункова формула освітньої субвенції на 2016 та 2017 роки суттєво відрізняється. У 2017 році її прийнято вважати перехідною і її застосування на практиці збільшило навантаження на фінансування на місцевий бюджет, оскільки субвенція не покриває витрат на комунальні послуги та заробітну плату обслуговуючого персоналу.

 Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 При вирішенні проблеми використовувалися такі методи: опитування, анкетування, аналізу даних, моделювання, систематизації, обговорення.

Цільовою аудиторією є відділ освіти Балтської ОТГ, адміністрація шкіл, вчителі.

Виконавцями є представники ОМС.

Партнерами є інститут підвищення кваліфікації вчителів

 Кожен хто має управлінський досвід в період до проведення реформи децентралізації, знає, якою складною процедурою для директорів шкіл було отримання фінансування на школу. Раніше розподіл фінансування проводився районним управлінням освіти. Значним недоліком було те, що процес розподілу був досить складним щодо  перерозподілу коштів з врахуванням  утримання малокомплектних шкіл.   Методом вирішення проблеми є надання автономії школам.

В даному аспекті можна виділити три ключових етапи в цій практиці: підготовчий етап, етап реалізації та етап моніторингу результатів впровадження практики (рис.1).

Головною метою надання автономії школам Балтської ОТГ – стимулювати якість надання освітніх послуг. Фактично це те що цікавить батьків в першу чергу – як ми навчаємо їх дітей. Вважається, що пропозиція про надання автономії школам має надходити від керівників закладів, які її прагнуть отримати. Проте враховуючи Практику Балтської ОТГ можна виділити три варіанти:

 • Надходження звернення про надання автономії школі від її адміністрації
 • Ініціювання надання автономії школі з боку органу управління освітою
 • Висунення ініціативи автономізації школи обома сторонами (ОУО та адміністрацією закладу)

В Балтській ОТГ фактично було реалізовано третій варіант, оскільки  вперше ідея обговорювалася і мала позитивне сприйняття ще у 2011 році. Директори шкіл в певному моменті навіть не вірили що ідея автономізації знайде підтримку в органу управління освітою, оскільки від старої системи залишився стереотип що «кошти потрібно утримувати у власних руках». Натомість на рівні громади вони побачили реалізацію принципів демократії в дії. Начальник відділу освіти та заступник голови з питань діяльності виконавчих органів – соціальних питань, звернулися до голови Балтської ОТГ з пропозицією підтримати ідею надання автономії школам громадам. Як наслідок, було вирішено провести оцінку можливості надання школам автономії, визначити переваги та можливі ризики впровадження даної практики, провести обговорення даного питання як в колективах окремих шкіл, так і на педагогічній конференції.

Такий підхід дозволив виділити наступні переваги надання автономії:

 • Децентралізація влади: передача фінансових повноважень;
 • Отримання та самостійне використання закладами коштів на розвиток;
 • Стимулювання ефективного використання коштів;
 • Більш ефективне стимулювання праці працівників;
 • Легалізація позабюджетних коштів (власна бухгалтерія, власний рахунок);
 • Стимулювання ефективної економії енергоресурсів та комунальних витрат;
 • Більш оперативне реагування на позаштатні ситуації та потреби;
 • Опосередковане стимулювання до оптимізації шкільної мережі;
 • Іміджева складова громади та можливість подання грантових заявок та залучення додаткових ресурсів для підвищення якості надання освітніх послуг.

Серед головних ризиків було визначено наступні:

 • Необхідність дофінансування 3-х ставок головних бухгалтерів за 9 місяців  це складатиме 150 тис.грн.
 • Необхідність дофінансування бюджетів розвитку шкіл що отримають автономію 1 млн.грн.
 • Частковий брак коштів для сільських шкіл.
 • Недостатній досвід в управлінні фінансовими ресурсами у директорів автономних шкіл.

В Балтській ОТГ питання автономії обговорювалося з різними групами: директорами шкіл, педагогічними колективами. Необхідно акцентувати увагу на тому, що підхід до питання автономізації шкіл має бути комплексним. Тому це питання було обговорено на педагогічній конференції, під час якої зазначено що інші школи також повинні готуватися до автономії у майбутньому.

Особлива увага має бути приділена вирішенню питання фінансування всіх навчальних закладів громади,  з врахуванням її фінансової спроможності.

Серед базових критеріїв надання автономії школам визначено:

 • – якість освіти
 • – фінансова спроможність

В Балтській ОТГ якість освіти є базовим критерієм як при прийнятті рішення надання школі автономії, так і при виділенні додаткового фінансування школам. Наказом відділу освіти Балтської міської ради з метою:

 • – контролю якості надання освітніх послуг;
 • – виконання Державних стандартів освіти;
 • – формування вихідної бази даних оцінки якості освітніх послуг;
 • – розробки заходів з покращення якості навчання в ЗНЗ, затверджено встановлення єдиного терміну проведення контрольних зрізів знань в школах громади  у листопаді місяці кожного навчального року (наказ №118 від 07.09.16).

Проведений моніторинг був необхідний для формування об’єктивної інформації про якість освітніх послуг що надаються в громаді. З цією метою розроблені контрольні роботи і роздані школам. Було вирішено проблему формування бази завдань для проміжних класів, оскільки база ЗНО може бути використана лише для 11 класів.  За результатами контрольних зрізів було проведено порівняння фактичних даних із тими що надані навчальними закладами у таблиці за формою що представлена у додатку 1. Результати оцінювання було переведено  у бали з метою проведення якісного порівняльного аналізу. Якщо результати відрізнялися більше ніж на 1 бал, то таке відхилення було прийнято вважати значним. Отримані результати були обговорені з керівниками закладів індивідуально. Керівник відділу освіти Балтської ОТГ переконаний, що варто залишити у минулому практику порівняння успішності окремих навчальних закладів. Тут потрібний глибший, індивідуальний підхід, доцільно проводити оцінку динаміки успішності в кожному конкретному випадку, розробляти заходи для покращення успіхів і відповідності державним стандартам освіти. В результаті децентралізації у нас відбувся перерозподіл обов’язків. Відділ освіти Балтської ОТГ виконує контролюючу функцію, надає методичну допомогу, але працює напряму з директорами шкіл не заважаючи вчителю і не вмішуючись напряму в навчальний процес. В свою чергу директори шкіл контролюють дотримання державних стандартів освіти у свої колективах. Саме тому наказом відділу освіти було:

 • Затверджено (узагальнено) результати зрізу знань, надане розпорядження всім керівникам прийняти до відома та обговорити в колективах результати зрізу знань, звернути увагу на рівень засвоєння учнями програмного матеріалу та виконання державних стандартів освіти до 20.01.17;
 • Керівників закладів, де різниця середнього балу тематичного оцінювання та зрізів знань з окремих предметів складає -1 бал і більше, або рівень навчальних досягнень не перевищує 4-х балів, зобовязано забезпечити проведення заходів по усуненню вищезазначених недоліків та повторний моніторинг знань до 01.04.17 рр.
 • Завідуючій методичним кабінетом – забезпечити надання методичної допомоги визначеним у наказі навчальним закладам за їх запитом. Як уже зазначалося отримані результати стали вихідними для оцінки якості освітніх послуг що надаються в ЗНЗ. Також, опосередкований позитивний вплив на якість освіти та формування безпечного середовища навчання матиме зростання конкуренції між автономними школами за учнів.

Іншим важливим критерієм надання автономії стала фінансова спроможність ЗНЗ, зокрема розрахунок витрат на 1 учня,  а також результати оцінки мережі навчальних закладів.  В 2016 році при визначені шкіл, які відповідають критеріям і, які можуть отримати статус автономних у 2017 році, було визначено 6 шкіл (3 – міські, 3 – сільські). Внаслідок застосування тимчасової формули, для визначення розміру освітньої субвенції, на перехідний період в 2017 році автономія буде надана лише 3 міським школам. Три сільські школи не відповідають критерію фінансової спроможності. Для великих сільських шкіл де навчається понад 150 чоловік додаткова 1 одиниця (бухгалтер) буде серйозним навантаженням (близько 80 тис.грн.). Керівник відділу освіти П.Я.Кулик, вивчаючи зарубіжний досвід управління освітою, вважає що ця проблема може бути вирішена за умови надання автономній школі послуг з ведення обліку централізованою бухгалтерією відділу освіти. Проте, на сьогоднішній день, законодавче поле такої можливості не надає, тут потрібні зміни на загальнодержавному рівні. Їх впровадження сприятиме автономізації шкіл ОТГ в Україні.

Варто зауважити, що все що стосується навчально – виховного процесу не відрізняє автономну школу від неавтономної. Тут діють загальні стандарти, правила і вимоги щодо забезпечення якісних освітніх послуг. Відділом освіти визначено загальні правила оцінки якості надання освітніх послуг, погодження освітніх програм та планів роботи, надання методичної допомоги, проведення курсової перепідготовки (їх особливості розкрито в іншій практиці – організація роботи методичного кабінету).

Проведення комплексу підготовчих робіт дозволило відділу освіти Балтської міської ради Одеської області підготувати проект рішення «Про переведення загальноосвітніх навчальних закладів міста Балта на умови самостійного фінансування господарської діяльності та бухгалтерського обліку» (додаток 2). Проект розглянуто і прийнято на сесії ради, як наслідок:

 • було проведено експертну оцінку Статутів ЗНЗ міста і встановлено що ними передбачено можливість самостійного ведення цими закладами господарської діяльності та бухгалтерського обліку;
 • Керівниками навчальних закладів яким надано автономію проведено збори трудового колективу і відкрито реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки в Державному казначействі;
 • Прийнято на роботу бухгалтерів і внесені зміни до штатного розкладу навчальних закладів.

Заключний елемент механізму впровадження практики передбачає моніторинг результатів. Цей елемент буде реалізовуватись періодично протягом усього періоду діяльності автономних шкіл. Його реалізація дозволить сформувати об’єктивну оцінку динаміки якості надання освітніх послуг автономними школами, а також ефективності управління цими навчальними закладами.

 Досягненні якісні та кількісні результати

 Надано автономію трьом міським школам;

 • Сформовано вихідну базу даних оцінки якості освітніх внаслідок проведення зрізу знань. Це дозволило також оцінити: відповідність якості освітніх послуг Державним стандартам, вплинуло на рішення про надання автономії.
 • Поповнено банк питань, що використовуються для проведення зрізу знань
 • Створення трьох нових робочих місць – бухгалтери в автономних школах (3 ставки)
 • Підвищено зацікавленість автономних шкіл в оптимізації витрат на енергоресурси
 • Внесено пропозицію про виділення коштів з місцевого бюджету на розвиток автономних шкіл.
 • Підвищення якості навчання, покращення умов перебування учнів в школах внаслідок підвищення конкуренції між автономними школами за учнів

 Головні ризики впровадження практики 

 Недостатній досвід в управлінні фінансовими ресурсами у директорів автономних шкіл

 • Зниження якості навчання
 • Частковий брак коштів для сільських шкіл
 • Зниження надходжень до місцевого бюджету, а отже неможливість виділення коштів на розвиток для автономних шкіл
 • Часткова нестача коштів для фінансування сільських шкіл
 • Зміна загальнодержавної політики .

  Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо

Бюджет практики на 9 місяців 2017 р., складе 28595 тис.грн грн., джерела фінансування 2505,1 – місцевий бюджет, 5360,8 –додаткова дотація.

 Наявність презентації, публікації у ЗМІ щодо практики

Презентації, публікації у ЗМІ щодо реалізованої практики відсутні

Додатки