Кількість учнів що підвозяться: Від 31 до 70

Перед Слобожанською ОТГ стояв вибір взяти на себе відповідальність за реалізацію делегованих їм повноважень в сфері освіти, чи передати їх виконання на районний рівень. Проте передача повноважень обмежувала можливості впливу громади на освіту, як об’єкта управління, не зменшуючи при цьому її відповідальність перед головними користувачами освітніх послуг. Тому створення відділу освіти Слобожанської ОТГ надало громаді можливість реалізувати власні плани та заходи спрямовані на підвищення якості освіти.

Read more

Сьогодні методисти ОТГ руйнують стереотипи. Своєю роботою вони демонструють, що методист – це партнер педагога. Його головне завдання сприяти підвищенню педагогічної майстерності вчителів та вихователів, допомагати їм у реалізації власних ідей. Кожна громада самостійно обирає формат організації методичної роботи враховуючи особливості освітньої мережі, потреби та кадровий потенціал. Приклад Слобожанської ОТГ демонструє, що для ефективної роботи в їхній структурі створення методичного кабінету є недоцільним.

Read more

Впровадження партисипативного підходу в практику управління відділом соціально-гуманітарної політики Воле-Баранецької сільської ради вважається невід’ємною умовою ефективного менеджменту освіти в громаді. Це досить складний процес, оскільки практика попередніх років виробила в населення певну апатію і зневіру в можливості бути почутими представниками органів влади. В багатьох випадках проведення опитувань, обговорень зборів сприймається ними як формальність. Зміна свідомості та зростання активності мешканців громади в процесах управління освітою як на рівні шкіл, так і на рівні всієї громади є довготривалим процесом. Керівником відділу соціально-гуманітарної політики громади підтримуються ініціативи та вживаються заходи щодо поширення практики використання інформаційно – комунікаційних технологій для співпраці з учасниками навчально виховного процесу.

Read more

Якість освітніх послуг залежить від рівня педагогічної майстерності вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів. Її розвиток є одним із важливих завдань, які ставить перед собою відділ освіти Байковецької сільської ради. Його вирішення можливе за умови надання якісної методичної допомоги вчителям та вихователям закладів освіти.

Read more

Формування ефективної системи освіти є одним із основних завдань, що постає перед об’єднаними територіальними громадами та керівниками органів управління освіти зокрема. Досягнення бажаного результату можливе лише за умови спільної роботи всіх учасників навчально – виховного процесу та застосування системного підходу. Тут немає другорядних питань. Саме тому, Біляївська міська рада спільно з управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту стали ініціаторами розробки Програми «Освіта Біляївської об’єднаної територіальної громади» на 2017-2020 роки. Передбачалося, що програма повинна бути сформована таким чином, щоб визначати стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, організаційні шляхи їх реалізації, обґрунтовувати необхідне ресурсне забезпечення. Якість розробленої програми, на наше переконання, залежить від врахування інтересів усіх учасників навчального процесу. Такий підхід передбачає тісну співпрацю керівників органів управління освіти та представників педагогічної спільноти

Read more

Сьогодні оптимізація шкільної мережі є об’єктивною необхідністю Проте як серед батьків, так і серед педагогів широко розповсюджено стереотипи що оптимізація призведе до погіршення показників якості та успішності навчання, дітям буде складно адаптуватися в нових умовах, всіх вчителів звільнять та ін.. Саме тому проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед батьків, вчителів, учнів дуже важливе для розвитку системи освіти в громаді.

Read more