Тип громади: Міська

Система освіти є одним із найбільш важливих об’єктів управління. Забезпечення якості освітніх послуг, створення безпечного середовища для навчання є одним із пріоритетних завдань Приморської ОТГ. Розпочавши свою роботу посередині навчального року депутатами громади прийнято рішення делегувати районному відділу освіти та комунальній установі «Районний методичний центр» повноваження в сфері управління закладами освіти в ОТГ. Проте, співпраця громади з районним відділом освіти та КУ «Районний методичний центр» не відповідала очікуванням громади

Read more

Створена в 2015 році Полонська міська ОТГ отримала в управління 33 навчальних заклади, з яких 15 ДНЗ та 18 шкіл. Така мережа перевищувала фактичні потреби громади, зокрема в школах І-ІІІ ступенів. Громада отримала в спадок від району і малокомплектні школи, які потребували капітального ремонту. Проте найбільшою проблемою малокомплектних шкіл є неспроможність забезпечити всебічний розвиток дитини, її соціалізацію, набуття навиків ефективної комунікації. Як наслідок, учні малокомплектних шкіл мають обмежений доступ до якісних освітніх послуг. Саме тому, формування ефективної мережі навчальних закладів в Полонській міській ОТГ потребувало оптимізації. Остання передбачає використання різних інструментів, одним з яких є створення опорних закладів.

Read more

2017 рік став першим роком існування Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. Вона отримала в управління 20 закладів середньої освіти, 19 дошкільних навчальних закладів та 1 позашкільний навчальний заклад. Перед громадою постало складне завдання – забезпечення якості освітніх послуг та їх доступності для всіх мешканців йгромади. Складність реалізації завдання викликана наявністю малокомплектних навчальних закладів. Так з 19 ДНЗ лише 8 були закладами повного дня з режимом роботи 9-10,5 годин, а 11 – малокомплектні на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 години. Також з 7 шкіл 1 ступеня в 6 відсутній 1-й клас, в 3 – другий, в 4 – треті та четверті класи. Витрати на 1 учня в таких закладах сягають 43 тис.грн. на рік, найбільшу питому вагу в таких витратах становлять витрати пов’язані з утриманням будівель. Як наслідок замість того щоб кошти вкладалися в освіту дітей вони вкладаються в утримання будівель.

Read more

Створення опорного закладу є одним із інструментів підвищення якості освітніх послуг. Держава стимулює створення опорних шкіл надаючи їм фінансову підтримку. Рішення про створення опорного закладу в Баранівській ОТГ мало на меті і залучення додаткових коштів, і підвищення якості освітніх послуг.
Варто зазначити, що для забезпечення якості освітніх послуг пріоритетним є ліквідація індивідуальної форми навчання та надання педагогам якісної методичної допомоги. Посилення матеріальної бази є також важливим, але саме по собі воно не здатне забезпечити рівний доступ до якісних освітніх послуг для всіх школярів в ОТГ

Read more

Створення ради директорів в Овруцькій міській ОТГ було ініційовано директором школи. Рада директорів є дорадчим органом і передбачає співпрацю керівників навчальних закладів, голови громади, відділу освіти, сприяє розбудові громадянського суспільства та підняття ролі громадської діяльності.

Read more

Освіта є одним із пріоритетних напрямків розвитку Новоукраїнської ОТГ. В результаті створення громади освітня мережа включала 8 шкіл, з них 6 І – ІІІ ступенів і 2 – І – ІІ ступенів. На території громади проживає 1937 учнів, в той же час загальна проектна потужність шкіл становить 3503 дитини, з них 3284 дитини – це проектна потужність шкіл І – ІІІ ступенів. Найбільша завантаженість проектних потужностей шкіл спостерігалася в Новоукраїнській ЗОШ І-ІІІ ст. №6 та Новоукраїнській ЗОШ І-ІІІ ст. №8 і становило 70%. Щодо решти навчальних закладів, то проектні потужності використовувалися на рівні від 28 до 64 %, виключення становив Новоукраїнський НВК. Це свідчить, про те, що в громади не має потреби в такій кількості навчальних закладів третього ступеня. В окремі навчальні заклади громади вчителі доїжджали з Новоукраїнки. Були випадки коли вчитель математики викладав фізкультуру, вчителі початкових класів, української мови викладали іноземну. Аналіз вибору батьками і дітьми навчальних закладів в розрізі територій свідчить про те, що є території з яких 30 % дітей доїжджають в інші навчальні заклади. Всі перелічені фактори сформували потребу у реформування шкільної системи освіти в Новоукраїнській ОТГ.

Read more

Освіта відноситься до делегованих повноважень ОТГ. Новоукраїнська ОТГ перейшла на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2017 року. Це означало, що громада лише з 2017 року зможе отримати освітню субвенцію для реалізації делегованих їй повноважень у галузі освіти. Водночас в голови громади та депутатів було чітке розуміння того, що система освіти є невід’ємною складовою розвитку Новоукраїнської ОТГ. Такий підхід визначив в подальшому прийняття повноважень та відповідальності за розвиток галузі освіти в громаді та потребу у формуванні власної ефективної системи управління освітою.

Read more

Ми звикли до поняття «конкурс», «конкуренція» в різних сферах, здебільшого в культурі та економіці. В той же час це явище є незвичним у системі управління освітою. З набуттям чинності нового ЗУ «Про освіту» директори шкіл призначатимуться посаду тільки за конкурсом і їх перебування на посаді не може тривати довше ніж дві каденції підряд. Таким чином новий закон руйнуватиме систему пожиттєвого найму. Проте в Новоукраїнській ОТГ потреба та можливість у проведені конкурсу на заміщення вакантної посади директора школи з’явилася вже у 2016 році. Розроблений порядок призначення керівників навчальних закладів сприяв залученню педагогічного та батьківського колективу до процесів управління. Забезпечив прозорість та відкритість проведення виборів, сприяв впровадженню демократичних підходів управління в практику школи.

Read more

Як сформувати, розвивати та зберегти у школяра бажання вчитися? Хто за це відповідальний? Ці та багато інших питань дедалі частіше обговорюються батьками та педагогами. Полонський район за рейтингами завжди входив в п’ятірку кращих по якості освіти. Це вплинуло на формування високої відповідальності та очікувань батьків щодо підвищення якості освіти, яку отримуватимуть діти в об’єднаній громаді. І педагогами і батьками здійснюється пошук дієвих механізмів, методів підвищення мотивації учнів до навчання, формування у них навичок системної роботи та досягнення поставлених цілей. З цією метою, а також з метою підтримки обдарованих дітей, створення умов для становлення їх особистості, розвитку творчого потенціалу, Полонським відділом освіти, молоді та спорту впроваджена практика винагородження учнів за досягнення у навчанні.

Read more

Створені в 2015 році в громади були перед вибором – створювати власний орган управління освітою, чи делегувати ці повноваження на районний рівень. Практика Полонської міської ОТГ свідчить, що формування органу управління освітою – це динамічний процес в якому важливе значення має об’єктивна оцінка функціональних обов’язків органу управління освітою, оцінка шкільної мережі та ризиків, тощо. Створення власного органу управління освітою дозволить отримати результати, які задовільнять всіх.

Read more