1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт Новоукраїнка
1.2 Область

Кіровоградська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Новоукраїнська міська об’єднана територіальна громада
1.4 Кількість населених пунктів

12

1.5 Кількість населення

19225

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Відділ культури і туризму виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

27100 м. Новоукраїнка, вул. Покровська, 70

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 05251 21431 
1.9 Адреса електронної пошти ОМС  

sekretar@nu-rada.gov.ua

1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ http://nu-rada.gov.ua/
ПІБ керівника ОМС ОТГ Корінний Олександр Олександрович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики  Козловська Тетяна Миколаївна

ЗМІСТ

Назва практики

Розвиток сфeри культури громад в умовах дeцeнтралізаціі чeрeз впроваджeння гeндeрних аспeктів

Період початку впровадження практики

Початок впровадження: 2017 рік  до теперішнього часу

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

У 2015 році створено Новоукраїнську ОТГ. До децентралізації не зверталась увага на гендерні підходи до вивчення потреб осіб різної статі: жінок та чоловіків, на  інтереси населення, які проживають на віддалених територіях, на врахування гендерних аспектів при формуванні бюджетних програм,  на гендерну чутливість при проведенні масових заходів. Саме це стало передумовою для створення даної практики.

Для того, щоб подолати певні викривлення у рівному доступі до якісних культурних послуг, збільшити відсоток отримувачів цих послуг, вирівняти можливості всіх жителів громади щодо користування послугами сфери культури і впроваджено практику: Розвиток сфeри культури громад в умовах дeцeнтралізаціі чeрeз впроваджeння гeндeрних аспeктів .

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Проводячи масові культурні заходи, обслуговуючи користувачів в бібліотеках, проводячи набір учнів до музичної школи, звернено увагу на певну закономірність: отримувачів послуг однієї статі значно переважає над іншою, зокрема, жіночої над чоловічою. 2017 рік був досить активним щодо участі в семінарах, тренінгах по гендерно – орієнтованому бюджетуванню (ГОБ). Тому виникла ідея проаналізувати всі складові надання культурних послуг на гендерну чутливість

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Була створена робоча група зі спеціалістів галузі: представники від бібліотечних закладів, дитячої музичної школи, закладів культури клубного типу та відділу культури на якій були напрацьовані механізм вивчення питання та індикатори гендерної чутливості. Вивчали запити на книжковий фонд та періодику в бібліотеках, популярність і затребуваність по класах музичних інструментів в дитячій музичній школі, учасників колективів художньої самодіяльності та аудиторію глядачів на святкових концертах.

Також ретельно було проаналізовано програми в галузі культура з урахуванням Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затверджену постановою КМУ  від 11 квітня 2018 року № 273

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

В результаті вивчення даного питання отримані певні показники, наприклад: бібліотеки ОТГ проводять обслуговування 4504 користувачів. Із загальної кількості користувачів жінки/дівчата складають – 63%, чоловіки/хлопці – 37%.  Найбільш затребуваними є «жіночі романи про кохання», набирають популярності твори сучасних українських авторів про українську історію, життя села, визвольну боротьбу українського народу. У читачів – дітей майже повністю відсутні запити на книги російською мовою. Передплата періодики проводиться також лише після вивчення інтересів користувачів (анкетування, інтерв’ювання), яке виявляє інтерес до певних видань, притому що цей інтерес зазнає змін майже щорічно.

Такий аналіз дає можливість не лише задовільнити запити якнайбільшої частини користувачів бібліотек, а і значно зекономити кошти, купуючи книги і періодику, яка якісно і в повній мірі відповідає потребам жителів нашої громади.

Дитяча музична школа протягом останніх 8-10 років стає переважно «дівчачою». У  Новоукраїнській дитячій музичній школі  навчається 207 учнів, із них: дівчат – 70,5%, хлопців  – 29,5%. Це також значною мірою впливає на формування класів і відділень школи, так у 2017 році для дівчат був відкритий новий клас бандури, а щоб більше зацікавити хлопчиків у навчанні в ДМШ у 2019 році  відкрито клас ударних інструментів та саксофону.

В  клубних  закладах працює 22 колективи художньої самодіяльності, У колективах всього 208 учасників,  із них

дорослих: жінок  учасниць, – 44,7 %, чоловіків – 16,3 %,

дітей: дівчаток учасниць,– 29 %, хлопчиків– 10 %.  Цей аналіз показав в якому напрямку потрібно дещо змінити пріоритети, тому від ініціативних груп працівників Будинку культури двічі подавалися та отримували фінансування міні –  проекти: створення спортивної зони (тенісні столи) та комфортного ігрового – розвиткового простору, які будуть більше приваблювати отримувачів послуг чоловічої статі.

Внесено зміни та прийнято в новій редакції Програму розвитку туризму на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2026 роки. Акцентована увага на гендерному аспекті, на потребах людей з особливими потребами та на врахуванні вікових особливостей туристів.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Складнощами було те, що такої статистики в закладах культури не велося і у формах звітності відсутні графи по статі, віку та облік людей з особливими потребами. Потрібно було переконати працівників, які ведуть щоденну статистику в необхідності таких показників з метою більш якісного обслуговування користувачів культурних послуг  та більш ефективного використання бюджетних коштів.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

На поповнення бібліотечного фонду та передплату періодичних видань щорічно з міського бюджету витрачається 60 тис. грн.

Для відкриття класу бандури профінансовано також з місцевого бюджету 38 тис. грн.

Вартість 2 міні –  проектів по облаштуванню спортивного та ігрового просторів в будинку культури – 23 тис. грн. ( Проекти виконувалися в рамках міського конкурсу «Влада і громада – разом)

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики