1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт с. Коблеве
1.2 Область

Миколаївська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Коблівська сільська рада
1.4 Кількість населених пунктів

33

1.5 Кількість населення

14038

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Коблівська сільська рада

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Одеська, буд. 4, с. Коблеве, Березанський р-н, Миколаївська обл., 57453

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 05153-96142
1.9 Адреса електронної пошти ОМС koblevorada@ukr.net
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ https:// koblevorada.gov.ua
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Панич Володимир Михайлович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Киливник Володимир Петрович

ЗМІСТ

Назва практики

Створення установи «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ», як інструменту сталого розвитку території громади

Період початку впровадження практики

03.2017 рік  і по сьогоднішній день

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Низька спроможність ефективного   використання   наявного   в   громаді ресурсного потенціалу, а також низький місцевий економічний та територіальний розвиток Коблівської ОТГ внаслідок  обмеженості  фінансових  ресурсів  та  недостатності кадрового потенціалу дали поштовх для створення Агенції, як одного із ефективних інструментів впровадження успішної місцевої економічної політики в громаді.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Після створення Коблівської ОТГ  відчулась  зацікавленість та активність  мешканців  в своєму  місцевому розвитку. І це дозволило розпочати процес створення та  розбудови  інституційної  спроможності Агенції, її якісного функціонування, в т.ч. оптимального фінансування. Об»єднання громади дало поштовх замислитись  над своїм перспективним розвитком і Агенція почала  включатись в економічні процеси розбудови громади, готувати  якісні розвиткові проекти, співпрацювати з громадою, місцевим бізнесом, мати своє бачення просторового  екологічного  розвитку громади тощо.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Агенція виконує діяльність для досягнення цілей і завдань, покликаних створити ефективних фундамент якісного місцевого економічного розвитку громади, а саме:

– ідентифікує проблеми і можливості розвитку ОТГ, аналізує їх й використовує в своїй роботі, надає інформацію органам влади;

– розробляє стратегії, програми і проекти  місцевого розвитку;

– готує проекти та допомагає органам місцевої влади готувати проектні заявки з залучення коштів  для реалізації  проектів розвитку як  Коблівської ОТГ, так й Миколаївської області в частині відповідної території;

– адмініструє проекти міжнародної технічної допомоги;

– організовує семінари, тренінги, опитування з актуальних питань розвитку громади,  в т.ч. у співпраці з місцевою або обласною  владою,

– проводить круглі столи, наради, зустрічі для вирішення насущних питань  Коблівської ОТГ, приймає участь у засіданнях  секторальної економічної платформи Асоціації ОТГ, членом якою є Коблівська ОТГ;

– приймає активну участь у життєдіяльності громади, висловлює свою позицію  при розробці нормативних документів місцевого рівня тощо.                                                                                       В рамках діяльності Агенції, як однієї з успішних інституцій місцевого рівня, ключовими практичними функціями є:

– організація процесу стратегічного планування розвитку Коблівської ОТГ

– сприяння та практична участь у реалізації Стратегії розвитку громади та оновленні її стратегічних  та операційних цілей

– сприяння просуванню території Коблівської ОТГ, як інвестиційно привабливої, екологічно-зеленої  та туристичної  території Миколаївської області

– представництво та комунікація з усіма зацікавленими сторонами задля ефективного економічного розвитку громади.

Цільовою аудиторією для Агенції є мешканці Коблівської ОТГ, громадські об»єднання, волонтери, місцева влада, бізнес, інвестори, донорські організації, підприємства, Асоціація ОТГ та всі зацікавлені у співпраці організації, установи, приватні особи-меценати тощо.

Агенція  використовує різні методи та засоби співпраці з усіма зацікавленими сторонами, а саме:

–   дружнього діалогу між владою, громадськістю та бізнес-середовищем;

– консолідації експертної думки та ініціатив мешканців щодо розвитку громади, узагальнення  інформації стосовно потенціалу Коблівської ОТГ  та надання пропозицій та свого бачення щодо соціально-економічного розвитку ОТГ та області загалом;

– застосування партиципаторного бюджету – бюджету участі громади в своєму розвитку

– співпраця з Асоціаціями, професійними та громадськими організаціями, НДІ тощо;

– допомога у написанні та сприяння у реалізації програм з підтримки малого та середнього бізнесів, розвитку соціального підприємництва, підтримки молодих підприємців – стартапів;

– спілкування та інформування громади про ключові реформи в Україні.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

22 березня 2017 року РІШЕННЯМ КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ створена неприбуткова УСТАНОВА “АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ КОБЛІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ".

Засновник: Коблівська об’єднана територіальна громада.

При створенні Установи було  використано досвід та рекомендації,  отримані з:

  • Проекту ЄС “Підтримка реформи місцевого самоврядування 2015-2016 роки
  • Проекту ПРООН/ЄС «Проект регіонального розвитку Криму» 2012- 2013 роки
  • Проект ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» 2008 – 2011 роки
  • Проекту CIDA “Місцевий економічний розвток міст” 2009 – 2014
  • Практичного посібника “Як створити життєздатну агенцію місцевого розвитку?”
  • Інформаційних зустрічей, тренінгів та семінарів.

Створені нові робочі місця в кількості 8 одиниць.

За цей час було успішно зроблено:

–   Подані проектні заявки на участь в чотирьох проектних пропозиціях партнерів з Греції, Румунії та  Туреччини в першому Конкурсі проектних пропозицій ENI CBC «Операційна програма 2014-2020 року по басейну Чорного моря»;

–  Залучення і супровід технічної допомоги USAID для Коблівської  ОТГ в Проекті “Програма підтримки аграрного й сільського розвитку в Україні" (“Агросільрозвіток") щодо просування реформи децентралізації, нарощування економічного потенціалу та розширення зайнятості. Отримано 2 проектні пропозиції для реалізації;

–  Розроблена та затверджена Програма  Установи «Агенція місцевого розвитку Коблівської  об’єднаної  територіальної громади»  на 2017 -2020 роки;

–  Розроблено «Програму розвитку туризму Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району на 2018 -2020 роки»;

– Розроблено інвестиційний паспорт  Коблівської  ОТГ;

–  Співучасть з Миколаївською ОДА у проектній заявці «Створення курорту місцевого значення на території Коблівської сільської ОТГ Березанського району Миколаївською області» на конкурсі відбору проектів Мінрегіонрозвитку України, що можуть реалізовуватися за кошти ЄС;

– Cпівучасть у розробці першого в Україні агро-рекреаційного кластеру «Курорт Коблеве» в рамках проекту ЄС «Підтримка сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні;

– Вступ до Регіональної Торгово-Промислової Палати Миколаївської області;

-Розроблено проектну пропозицію «Створення ЦНАП  в Коблівській ОТГ Березанського району, Миколаївської області»;

–  Участь (написання проекту)  і перемога в конкурсі від Програми «U-LEAD з Європою» у модернізації та створенні ЦНАП у Коблівській ОТГ.

–  Вступ до складу «Асоціації круїзного туризму України»;

– Підписано Меморандум про співпрацю з ГО «Нікопольська Агенція регіонального розвитку» Дніпропетровської області, обмін досвідом;

– Ініціювання та проведення еко-фестивалю «КОБЛЕВЕ-2018» до 230 річчя с.Коблеве;

–  Активна робота з владою на всіх рівнях, громадою, молоддю та іншими, не байдужими до розквіту Коблівської ОТГ, представниками  населення нашої громади

– Активна участь у роботі секторальної платформи «Місцевий економічний розвиток та інвестиції» Асоціації ОТГ;

–  Активна участь у плануванні просторового розвитку Коблівської ОТГ.

На сьогодні Коблівська ОТГ  у взаємодії з Агенцією має  реальні результати, що позитивно впливають на соціально-економічний розвиток території громади, в якій би молодь та молоді сім»ї хотіли  жити, працювати і народжувати дітей.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

В рамках впровадження даної практики є не тільки вищевказані  успішні здобутки, й ризики та перешкоди. Наприклад, на сьогодні певна частина представників сільської ради Коблівської ОТГ не розуміє необхідності  діяльності та дієвості нашої Агенції МР.

Тому надається низький рівень фінансування на її інституційну підтримку. Але попри це Агенція працює, колектив Агенції шукає та пише проектні заявки,  в т.ч. на інституційний розвиток та підтримку Агенції, персонал вчиться на семінарах та тренінгах, комунікує з колегами з інших Агенцій, щоб мати більше успішного досвіду та прикладів  дієвих інструментів місцевого розвитку й цим самим ефективно економічно розбудовувати Коблівську ОТГ.

Перешкоди долаємо  шляхом активної роботи в АМР своїх та залучених зовні фахівців, створення робочих груп спільно з владою, залучення технічної допомоги для підготовки та реалізації  програм і стратегії розвитку громади, що були затвердженні рішеннями сесій.

Висновок: Агенція місцевого розвитку  потужно запрацює завдяки наявності мінімально необхідного рівня забезпеченості фінансовими ресурсами, повної комплектації персоналом, який пройшов відповідну фахову  підготовку тощо.

Практика  придатна для впровадження в інших ОМС, бо вона реальна й вже впроваджена в життя. Досвід створення АМР в Коблівській ОТГ постійно поширювався шляхом проведення чисельних презентацій перед ОМС з Чернівецької, Полтавської, Миколаївської, Донецької областей та публікації у ЗМІ та на власному сайті www.kamr.org.ua

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

400000,00 грн – внесок громади (місцевий бюджет)

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо