1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Відділ економічного
розвитку та інвестицій
Вакулівської сільської ради

1.2 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Вакулівська сільська ОТГ
1.3 Кількість населених пунктів

18

1.4 Кількість населення

3097

1.5 Область

Дніпропетровська

1.6 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Каштанова, буд.  22, с. Вакулове, Софіївський р-н, Дніпропетровська область

1.7 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 05650-23231
1.8 Адреса електронної пошти ОМС sofgovtsil@mail.dp.gov.ua
1.9 Офіційний сайт ОМС ОТГ https://vakulove.otg.dp.gov.ua
1.8 ПІБ керівника ОМС ОТГ Шевцов Артур Анатолійович
1.9 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Сосонко Олександра Григоровна

ЗМІСТ

Назва практики

Стратегія сталого розвитку Вакулівської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області на період до 2020 року. 

Період початку впровадження практики

05.2017 рік  і по сьогоднішній день

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Необхідність підготовки, розробки  та затвердження Стратегії сталого розвитку викликано зміною соціально-економічної ситуації , як в Україні так і в Дніпропетровській області, ухвалення змін до бюджетного та податкового законодавства, якими визначаються нові підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку.

Вакулівська ОТГ не мала стратегії свого розвитку. Потрібен був стратегічний документ, направлений  на об’єднання зусиль місцевої громади  для конструктивного діалогу і партнерства між органами влади, різними організаціями та установами і  проектами міжнародної технічної допомоги для реалізації конкретних проектів та ініціатив.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Розробці Стратегії сталого розвитку Вакулівської об՚єднаної територіальної громади на період до 2020 року  сприяло саме  формування нового бачення сталого місцевого розвитку громади в умовах децентралізації та процесів добровільного об՚єднання громад.

Цей документ був покликаний  реалізувати завдання  кардинального покращення якості життя жителів Вакулівської ОТГ шляхом комплексної зміни системи управління громадою, підвищення  інвестиційної привабливості, конкурентноспроможності   через ефективне використання ресурсів та реалізацію узгодження інтересів влади, громади та бізнесу.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

Робота  над Стратегією сталого розвитку Вакулівської об՚єднаної територіальної громади па період до 2020 року було розпочато у січні 2016 року. Основною формою роботи над Стратегією стало проведення засідань Робочої групи зі стратегічного розвитку та інвестиційної привабливості Вакулівської сільської ради, склад якої затверджено рішенням сесії Вакулівської сільської ради №57-3/VII від 29 січня 2016 року.

Процес стратегічного планування відбувався у режимі максимальної відкритості, а його зміст та результати стали доступними мешканцям громади. Основними принциповими розділами Стратегії  сталого розвитку  стали обгрунтування стратегічного бачення розвитку Вакулівської ОТГ, місії та цінностей сталого розвитку громади , аналіз факторів впливу SWOT, визначення стратегічних пріоритетів, стратегічних та оперативних цілей сталого розвитку, узгодження Стратегії сталого розвитку Вакулівської ОТГ зі стратегічними програмними документами Дніпропетровської області, впровадження стратегії  та система моніторингу.

Методична та консультаційна допомога у підготовці Стратегії розвитку була надана експертами Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» ДЕСПРО в рамках Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво між Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та Дніпропетровською обласною радою.

Одним із важливих документів етапу стратегічного аналізу стало дослідження думки жителів Вакулівської ОТГ з метою оцінки вітального клімату громади. Дослідження проводилося методом анкетування  за відповідною методологією, а результати обговорено робочою групою. Результати цього дослідження стали важливими компонентом аналітичної частини Стратегії , що мають вплив на формування прогнозів.

Розроблення Стратегії відбувалось з урахуванням положень наступних документів:

  • Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385;
  • Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради №561-27/VI від 26.09.2014 р
  • Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932;

Стратегія сталого розвитку Вакулівської об՚єднаної територіальної громади Дніпропетровської області на період до 2020  була затверджена  рішенням сесії Вакулівської сільської ради № 319-13/VII від 23 травня 2017 року

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Стратегія  Вакулівської об’єднаної територіальної громади до 2020 року  вже успішно реалізується. Під час розробки стратегії було налагоджено співпрацю з наступними неурядовими організаціями:

  • БО «Агенція розвитку громад Софіївщини»
  • БО «Агенція розвитку об’єднаної громади та оновлення Вакулівської сільської ради».

Реалізація Стратегії сталого розвитку Вакулівської об’єднаної територіальної громади до 2020 року  відбувається через   Програму  соціально – економічного та культурного розвитку Вакулівської сільської ради, цільові середньострокові програми, а також окремо підготовлені проекти  на формування інфраструктури  та проекти розвитку для залучення додаткового фінансування.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  реалізовано  успішний проект щодо придбання автобуса для комфортного пасажирського перевезення населення територіальної громади та промоція програми децентралізації місцевого самоврядування(Соціальний автобус).

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Перешкод не було, навпаки сприяло успіху те, що ця практика розробки Стратегії сталого розвитку  була  необхідною   в умовах децентралізації та процесів добровільного об՚єднання громад. Виконавчий комітет Вакулівської сільської ради неодноразово презентував свою стратегію представникам  об’єднаних громад і тим громадам, хто планує об’єднатися і Дніпропетровської області  та з інших регіонів України.

Виїзні зустрічі з  обміну досвідом  на базі  Вакулівської сільської ради відбулися з представниками Дніпропетровської , Донецької , Луганських областей. Голова сільської ради у 2016 році за ініціативою Офісу реформ в Дніпропетровській області в якості експерта приймав участь у програмі «Народний університет», під час якої здійснювалися виїзди фахівців , експертів  до всіх громад, які зазначені у перспективному плані до об’єднання у Дніпропетровській області, щоб поділитися досвідом та кращими практиками.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Реалізація Стратегії  Вакулівської об’єднаної територіальної громади до 2020 року  заснована на власних ресурсах та у партнерстві і за підтримки DESPRO – Швейцарсько – українського проекту « Підтримка децентралізації в Україні», який фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарську Агенцію Розвитку та Співробітництва (ШАРС / SDC) та впроваджується Швейцарським Центром Ресурсів та Консультацій з Питань  Розвитку (Skat).

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

На офіційному сайті Вакулівської об’єднаної територіальної громади була опублікована Стратегія сталого розвитку  Вакулівської об՚єднаної територіальної громади Дніпропетровської області на період до 2020 року.

https://decentralization.gov.ua/news/8979

http://lgdc.org.ua/branch/4/krashchi-proekty-soczahystu-otg-dnipropetrovshchyny-finalisty-regionalnogo-konkursu

http://favoritednepropetrovsk.com/2018/05/24/dnpropetrovschina-zanedban-sela-vakulvskoyi-gromadi-peretvoryuyutsya-na-suchasn-valentin-reznchenko/

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо