ОТГ, область

ОТГ, область

ОТГ, область

Населений пункт

Назва успішної практики

Період початку впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік)

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику – до 3 речень.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики – до 5 речень.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери – до 10 речень.

 

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті – до 10 речень.

 

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху – до 5 речень.

Нагадаємо:

У 2018 році Законом України про Державний бюджет України від 07.12.2017 року №2246 затверджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у розмірі 1,9 млрд. грн. (додаток №3 до закону 2246, код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761130).

На 2019 рік Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761130) знову запланована в проекті в обсязі 1, 9 млрд грн (законопроект №9000 від 15.09.2018 року).

Асоціація ОТГ виступає за необхідність рівноцінної фінансової підтримки для всіх створених об’єднаних територіальних громад. З метою об’єктивного підходу, просимо передбачити відповідну субвенцію на 2019 рік в обсязі не меншому ніж у 2016 році, а саме: фактично у 2016 році обсяг субвенції в середньому на 1 ОТГ становив 6,3 млн грн., в розрахунку на 1 кв. км площі ОТГ рівень фінансування у 2016 році становив 27.9 тис. грн., на 1 сільського жителя – 1.1 тис. грн. Не дотримання цього рівня та обсягу субвенції призведе до диспропорцій у рівнях фінансової підтримки добровільно об’єднаних громад, а відтак ризики нерівномірності формування і розвитку інфраструктури таких громад. Справедливий розподіл субвенції на 2019 рік – це обсяг у розмірі 4,5 млрд грн.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

 

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики (вказати посилання на джерела і Інтернет, довантажити скан-копії газетних публікацій тощо)

 

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо.