1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Повна назва органу управління  ОТГ відповідального за впровадження практики

1.2 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ

 

1.3 Область

1.4 Повна поштова адреса ОУО ОМС: (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, назва району, області; поштовий індекс)

1.5 Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
1.6 Адреса електронної пошти ОУО ОМС
1.7 Офіційний сайт ОМС ОТГ
1.8 ПІБ керівника ОМС ОТГ
1.9 ПІБ керівника ОУО ОТГ (або відповідальний за сектор освіти в громаді)

ЗМІСТ

Назва практики

Успішний енергетичний менеджмент в Глибоцькій ОТГ

Період початку впровадження практики

Започаткували практику в 2016 році

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Ця практика запроваджувалася для того щоб зменшити обсяги використання енергоресурсів (що дозволить заощадити кошти та зменшить забруднення навколишнього середовища) та виховувати культуру енергоефективності в населення.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

У 2016 році учні Глибоцького ліцею з ініціативи деректора школи та депутата Глибоцької селищної ради Глобака Дмитрія Івановича успішно взяли участь в проекті «Школа енергії» яка проводилася Асоціацією енергоефективних міст України, по закінченню цього проекту Глибоцька ОТГ вступила в дану асоціацію – так почалася наша енергоефективна практика.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

В Глибоцькій ОТГ проведено ряд комплексних заходів у сфері енергоефективності .Для покращення знань у даному напрямку було вступлено в Асоціацію енергоефективних міст України, учні Глибоцького ліцею взяли участь у проектах «Школа енергії» та» Школа енергії  2.0».У 2017 році Глибоцька ОТГ приймає концепцію «Впровадження системи енергетичного менеджменту у Глибоцькій ОТГ», у штат громади вводиться посада енергоменеджера, у всіх бюджетних установах призначаються відповідальні особи та вводиться система енергомоніторингу.Чітко усвідомлюючи важливість даної практики проводятися часткові заходи з енергоефективності у будівлях бюджетноє сфера (заміна вікон та ламп освітлення  на енергоефективні, утеплення горищ та ін..)На території громади регулярно проходять навчальні заходи на тему збереження енергії та навколишнього середовища у Глибоцькому ліцеї відкрито сучасну лабораторію фізики, екології та енергозбереження.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

У всіх бюджетних закладах проводиться щоденний моніторинг енерговитрат,після впровадження енергоефективних заходів покращилися умови в навчальних заходах, економія коштів затрачених на енергоресурси склала приблизно 8-12%,підвищився рівень знань населення у сфері енергоефективності, створено мережу юних енергоменеджерів за реузьтатмиучасті у проекті «Школа Енергії»: Глибоцькийліцей брав участь у проекті Школа Енергії та «Школа енергії 2.0»якийреалізувався АЕМУ у 25 українських школах у 2016-2017 роках, учнями Глибоцького ліцею було написано та захищено дві наукові роботи на тематику збереження енергії.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Перешкод у реалізації практики не було. Її запровадження було повністю підтримано громадою і владою.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Бюджет практики: в середньому на практику з бюджету було виділено приблизно 1500 000 грн. заходи у цьому напрямку тривають щодня тому досить важко вирахувати точну суму.

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо

Концепція «Впровадження системи енергетичного менеджменту в Глибоцькій ОТГ»