1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт Мерефа
1.2 Область

Харківська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Мереф’янська міська рада
1.4 Кількість населених пунктів

7

1.5 Кількість населення

25252

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Мереф’янська міська рада

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул.Дніпровська,213, м.Мерефа, Харківський район, Харківська область,62472

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (057)7487334

(057)7482117

1.9 Адреса електронної пошти ОМС merefa-gor@ukr.net

gorsovet_zb@ukr.net

1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ http://merefyanska.gromada.org.ua 
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Сітов Веніамін Іванович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Вишняк Тетяна Петрівна

ЗМІСТ

Назва практики

Порядок визначення та відшкодування Мереф’янській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства

Період початку впровадження практики

з 2016 року і по сьогоднішній день

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

На території Мерефʼянської міської ради значна кількість субʼєктів господарювання використовують земельні ділянки з порушенням чинного законодавства, тобто без оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки. В результаті чого Мерефʼянська міська рада неодержувала дохід від сплати за користування земельними ділянками. А також проблемою є довготривале та проблематичне оформлення документів землекористування, а саме отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та відмови в реєстрації договорів оренди земельних ділянок.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Основна причина виникнення практики – посилення контролю за використанням земель комунальної власності Мереф’янської міської ОТГ та контроль над суб’єктами господарювання, якими припущені порушення вимог діючого законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких були спричинені збитки громаді.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

На засіданні сесії Мереф’янської міської ради було прийнято Порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства (далі – Порядок відшкодування). Після чого рішенням виконавчого комітету Мереф’янської міської ради було створено комісію з питань визначення розміру збитків власнику землі та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок у складі 11 осіб, крім того, за потребою, долучається суб’єкт господарювання у сфері землеустрою.

На засідання комісії з питань визначення збитків власнику землі (Мереф’янській міській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Мереф’янської міської ради запрошуються представники підприємств, установ, організацій та громадяни, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки. Матеріали по збиткам розглядаються по кожному об’єкту окремо. Підготовку матеріалів на засідання комісії з питань визначення розміру збитків власнику землі (Мереф’янській міській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Мереф’янської міської ради здійснює секретар комісії. Якщо суб’єкт частково здійснював сплату за землю і це підтверджується документами (квитанція про сплату або відповідна довідка, яка видана Харківською ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області), то розмір збитку визначається як різниця між сумою, що зазначена у розрахунку, та фактично сплаченою сумою.

Окремо по кожному суб’єкту господарювання складається акт про визначення збитків (надалі – Акт), який в подальшому затверджується на засіданні виконавчого комітету Мереф’янської міської ради. Після затвердження Акту суб’єктам направляються повідомлення про необхідність відшкодування збитків, в яких зазначаються результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Мереф’янської міської ради про затвердження Акту з пропозицією добровільного відшкодування збитків. У разі надання згоди добровільного відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків. Добровільне відшкодування збитків здійснюється шляхом укладання договору про відшкодування збитків. Договір відшкодування не звільняє субʼєктів господарювання від обовʼязку оформлення документів землекористування у встановленому порядку. Якщо сторонами не досягнуто згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк, Мереф’янська міська рада підготовлює позов про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Результатом реалізації вищевказаного Порядку відшкодування є додаткове залучення до бюджету громади у 2016 році – 229 тис. грн., у 2017 році – 402 тис 100 грн, а за 11 місяців 2018 року – 505 тис 470 грн.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Перешкод в реалізації Порядку визначення та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства не було.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

————

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

——————————