1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Населений пункт c. Недобоївці
2. Область Чернівецька
3. Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Недобоївська сільська ОТГ
4. Кількість населених пунктів 4
5. Кількість населення 6939
6. Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики Недобоївська сільська рада
7. Повна поштова адреса  ОМС: 60035. c. Недобоївці Хотинського району , Чернівецької обл.. вул. Головна 28,а
8. Телефон (з кодом міжміського зв’язку) Тел(03731).43-1-34,)
9. Адреса електронної пошти ОМС Email: nedoboivsi14@ukr.net
10. Офіційний сайт ОМС ОТГ https://nedoboivska-gromada.gov.ua/sitemap/
11. ПІБ керівника ОМС ОТГ Юзва Юрій Михайлович
12. ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Миронець Наталія Дмитрівна

1.

ОТГ

 

Недобоївська сільська ОТГ
2.

Область

 

Чернівецька
3.

Назва практики

 

Міжмуніципальне співробітництво територіальних громад «яблуневої» агломерації Хотинського району у сфері переробки плодоовочевої продукції .
4. Період початку впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік). Січень  2019 рік-до завершення реалізації даного проекту або виходу однієї із сторін.
5. Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику – до 3 речень. На території громади під садами зайнята більша частина площ (70% – яблуневі, 15% сливові , 10% грушеві , 5% – інші кісточкові ). Існує потреба в сфері переробки плодів , маркетингової підтримки, щодо збуту .
6. Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики – до 5 речень.  Основною причиною запровадження даної практики являється збільшення обсягу вирощеної продукції на території даних громад та зменшенням ринків збуту у зв’язку з ситуацією на сході нашої країни . Тому частину виготовленої продукції можна переробляти на місці – це дасть підвищення  доходів сільських жителів та надходжень до місцевого бюджету , за рахунок збільшення реалізації фруктів , продукції їх переробки та надання додаткових послуг . Створення нових робочих місць .
7. Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, інновації, цільова аудиторія, виконавці, партнери – до 10 речень. Основна діяльність у громаді направлена на економічний розвиток території. Аналіз ситуації показує, що вирішення цілої низки питань спільних для сіл цієї агломерації, зокрема в галузі садівництва (переробка плодів, маркетингова підтримка, щодо збуту ) неможливе без різних форм співробітництва територіальних громад, які століттями сформувались у щільну та взаємопов’язану поселенську мережу, яку можна назвати «яблуневою агломерацією». Тому для вирішення цієї проблеми постало питання про підписання договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів між Недобоївською сільською об’єднаною територіальною громадою, Кліщківецькою сільською об’єднаною територіальною громадою та Хотинською міською територіальною громадою. Цей проект направлений на  підтримку дрібних виробників фруктів та ягід, вони обмежені у можливостях розширення ринків збуту, не мають логістичного супроводу реалізації своєї продукції, їм важко конкурувати з крупними виробниками плодово-ягідної продукції.
8. Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті – до 10 речень.

Даний проект знаходиться в процесі реалізації. Подана заявка до регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Садовий бізнес – основне джерело наповнення бюджету громади. Фермерам є інструмент, який розширює можливості бізнесу, адже всі разом добровільно працюють на спільний результат. Мешканці громади вже відчули, як гроші з розвитку бізнесу допомагають відбудовувати село, яке раніше занепадало.

9. Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху – до 5 речень.   На даному етапі перешкоди відсутні. Учасники даного проекту з великою ініціативою погодились стати учасниками.
10. Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо. Бюджет програми становить від 12-25 млн. грн. Співфінансування даного проекту здійснюється  у розмірі 40% від його вартості
11. Наявність газетних публікацій або  вказати посилання на джерела в Інтернеті щодо опису практики – до 3х.

https://www.youtube.com/watch?v=mCgEugzlGW0 –презентаційний ролик

https://www.youtube.com/watch?v=W4UTMuJRPfM-  інформаційне  агенство АСС

https://www.5.ua/regiony/tsyrkunivska-ta-nedoboivska-oth-iak-vyhliadaie-uspishnyi-pryklad-reformy-detsentralizatsii-205566.html

5 канал

12.

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо.

(додати окремо в форматі  PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових та інших релевантних документів, які сприяли чи допомагають її впровадженню)

Договір  про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів додається.
13. Відповідальна особа за підготовку заявки та контакти для отримання додаткової інформації за потреби. Миронець Наталія Дмитрівна (050)8653020
Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів