1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт м. Біляївка
1.2 Область

Одеська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Біляївська об’єднана територіальна громада
1.4 Кількість населених пунктів

3

1.5 Кількість населення

 14141

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Відділ сім’ї, молоді та у справах дітей управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

67602  Одеська область  

 м. Біляївка     пр. Незалежності 9

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) 0(252) 21881 , 0(252) 25719
1.9 Адреса електронної пошти ОМС biljaivka_otg@ukr.net
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ http://bilyaivka.odessa.gov.ua/

https://bilyayivka.city/

1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ Бухтіяров  Михайло Петрович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Малєвська Тетяна Анатоліївна

т.0967467378, електронна пошта bilyayivka.osvita@ukr.net

ЗМІСТ

Назва практики

Залучення молоді до участі в управлінні громадою

Період початку впровадження практики

01.12.2017р. – 31.12.2020 р.

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

– низька активність участі дітей та молоді в суспільній діяльність.

– низький рівень соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов для стимулювання освіти, зайнятості, ініціатив, творчості та інноваційної діяльності молоді.

– відсутність комплексної, послідовної та взаємоузгодженої діяльності всіх структурних підрозділів у справі формування та реалізації молодіжної політики.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Протягом 2016-2018 років в громаді  утворено структурну одиницю, яка забезпечує формування та реалізацію  молодіжної політики,  прийнято 6 бюджетних програм, якими  передбачено реалізацію ряду заходів з питань соціального становлення та розвитку молоді, підтримки молодіжного руху, різних категорій дітей та молоді, а також створено  молодіжну  раду.

Крім цього у грудні  2018 року громада отримала від ЮНІСЕФ статус кандидата на звання  «Громада, дружня до дітей та молоді».

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

 1. Створення дитячого та молодіжного консультативно-дорадчих органів міської ради: шкільного парламенту громади та Молодіжної ради .

2.Забезпечення участі дітей та молоді у плануванні та проведенні культурно-масових,спортивних заходів,екологічних та волонтерських акціях.

 1. Створення умов для залучення дітей та молоді до вирішення соціально значущих проблем – запровадження « бюджету участі» та «банку молодіжних ідей»
 2. Проведення Дня молодіжного самоврядування в Біляївській міській раді.
 3. Залучення найактивнішої частини молоді -студентства до суспільно-корисної  діяльності.
 4. Організація діяльності патріотичного та   дискусійного клубу для молоді.
 5. Соціальна підтримка талановитої молоді, а також юнаків та дівчат вразливих категорій

 

Партнери : шкільне та молодіжне самоврядування; ГО «Сузір’я  добра»; козацькі рої ,  а також органи виконавчої  влади.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

 1. В кожному заході громади існує територія майстер-класів, конкурсів, вікторин ( ін.), що діє за принципом «молодь-дітям».
 2. Придбано «резиденцію для молоді» – своєрідного простору спілкування, місця для проведення молодіжних заходів (98,0 тис грн).
 3. Організація молоддю кінотеатру під відкритим небом, який відвідало 900 осіб.
 4. У 2018 році реалізовано 3 проєкти для дітей та молоді  в рамках  бюджету участі «Зроби свою громаду кращою» на 31,0 тис грн, у 2019р пройшли відбір 3 проєкти на загальну сум 50,0 тис грн.
 5. 16 осіб прийняли участь у  Дні молодіжного самоврядування.
 6. Виплачено стипендії 36 студентам з соціально незахищених категорій та обдарованій талановитій молоді на загальну суму 108,0 тис

7.Виплачено допомога 12 дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування   на 21,8 тис грн.

8.Забезпечено житлом 3 особи з числа дітей- сиріт

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

загальна сума видатків  місцевого бюджету складає:

у 2017 році –  438,70 тис. грн.

у 2018 році –  694,35 тис грн.

у 2019 рік 1101,44 тис грн (заплановані видатки)

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики

Наявність розроблених локальних документів в процесі реалізації практики: рішень органів місцевого самоврядування, програм, положень, договорів тощо

 1. Аналітична доповідь «Про стан забезпечення прав дітей та молоді у Біляївській об’єднаній територіальній громаді»
 2. Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження стратегічного плану розвитку «Молодь у Біляївській об’єднаній територіальній громаді» на 2017-2020 рр.
 3. Р І Ш Е Н Н Я Про Програму «Молодь і сім’я Біляївської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2020 роки
 4. Р І Ш Е Н Н Я Про Програму Біляївської об’єднаної територіальної громади «Підтримка» на 2018-2020 роки
 5. РІШЕННЯ Про погодження Порядку підтримки реалізації проектів громадян в Біляївській об’єднаній територіальній громаді у 2018-2020 р.р.
 6. РІШЕННЯ Про погодження Порядку призначення та виплати стипендії студентам вищих і професійно-технічних навчальних закладів та учням загальноосвітніх шкіл від Біляївської об’єднаної територіальної громади у 2018-2020 р.р.
 7. РІШЕННЯ Про погодження Порядку тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та Порядку виплати допомоги по тимчасовому догляду та вихованню дітей, залишених без батьківського піклування
 8. Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Положення про молодіжну раду Біляївської міської ради
 9. Р І Ш Е Н Н Я Про створення шкільного парламенту Біляївської об’єднаної територіальної громади
 10. Р І Ш Е Н Н Я Про створення національно-патріотичного клубу Біляївської об’єднаної територіальної громади «Дністровська Січ»
 11. Р І Ш Е Н Н Я Про створення дискусійного клубу для молоді «Камертон»  в Біляївській об’єднаній територіальній громаді
 12. План дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у  Біляївській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019р.р.