1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1.1 Населений пункт с. Підберізці
1.2 Область

Львівська

1.3 Повна назва органа місцевого самоврядування ОТГ Підберізцівська сільська рада об’єднаної територіальної громади
1.4 Кількість населених пунктів

8

1.5 Кількість населення

5374

1.6 Повна назва органу управління ОТГ відповідального за впровадження практики

Підберізцівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

1.7 Повна поштова адреса ОМС:

вул. Шевченка,25, с. Підберізці, Пустомитівський р-н., Львівська обл.

1.8 Телефон (з кодом міжміського зв’язку) (+38068)-60-58-199
1.9 Адреса електронної пошти ОМС pidberizcivskarada@qmail.com
1.10 Офіційний сайт ОМС ОТГ https://www.facebook.com/pidberizcivskarada
1.11 ПІБ керівника ОМС ОТГ  Коваль Василь Михайлович
1.12 ПІБ керівника відділу, відповідального за впровадження практики Івахів Мар’яна Андріївна

ЗМІСТ

Назва практики

Ефективне управління ресурсами Підберізцівської ОТГ через  збільшення надходжень ПДФО

Період початку впровадження практики

січень 2018 р.– і по сьогоднішній день

Короткий опис проблеми, на вирішення якої впроваджено практику

Поширеною проблемою залишається недотримання значною кількістю платників вимог бюджетного та податкового законодавства в частині зарахування ПДФО до місцевих бюджетів за місцем розташування відокремлених підрозділів юридичних осіб. Тобто, всупереч чинному законодавству окремі платники, які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачують ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури.

Передумови: що сприяло запровадженню практики, спонукало до вирішення проблеми; причини створення практики

Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, у великій мірі, залежить успішність функціонування об’єднаних територіальних громад.

Наявність економічно активних суб’єктів підприємницької діяльності, достатня кількість кваліфікованих трудових ресурсів, розвинена промислова та соціальна інфраструктура – все це та багато іншого є основою для успішного розвитку громади.

Показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до сталого розвитку.

Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання жителів громади.

Саме це і стало причиною впровадження заходів щодо ефективного управління фінансовими ресурсами ОТГ, в частині контролю за ефективним адмініструванням ПДФО.

Опис практики: ініціативи, діяльність в громаді, алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова аудиторія, виконавці, партнери

У доходах місцевих бюджетів найбільшу питому вагу займають надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб. Відтак, для нас було зрозумілим, що особлива увага з нашого боку повинна зосереджуватися саме на адмініструванні ПДФО, пошуку можливостей щодо розширення бази оподаткування, виявленні та реалізації наявних резервів, легалізації трудових відносин, підвищенню рівня заробітної плати на економічно активних суб’єктах господарювання та на інших заходах, метою яких є нарощування надходжень від даного податку.

Тому, перш ніж взятися за роботу, була важливою ініціатива розроблення окремого плану заходів для досягнення поставлених цілей. Насамперед, була зібрана інформація і напрацьована окрема база всіх суб’єктів підприємницької діяльності в розрізі старостинських округів (яка включає усі реєстраційні дані, контакти, юридичні та фактичні адреси, види діяльності, керівників, засновників, наявні об’єкти нерухомості, будівлі чи землю (у власності чи оренда) на території ОТГ, облік договорів оренди (аналіз усіх договорів оренди, перегляд ставок, НГО), які не лише зареєстровані, а які здійснюють та ведуть свою господарську діяльність  на території ОТГ. Наступним кроком, було узгодження графіку обходів території, надіслано відповідні запити в органи ДФС з метою виявлення таких суб’єктів підприємницької діяльності. Варто зауважити, що ще один ресурс – надходження ПДФО за рахунок легалізації людей, які працюють на ФОПів. Тому, особлива увага приділялася і виявленню таких суб’єктів, так як, ПДФО ФОП може і має (!) сплачувати не лише за місцем реєстрації (так, як всі до цього звикли), а у випадку, коли в його власності перебуває земельна ділянка, на якій він веде свою діяльність, то ж сплачувати цей податок він має в той місцевий бюджет, де безпосередньо вона і знаходиться.

З огляду на це,  орган місцевого самоврядування повинен  проявляти активну ініціативу та за допомогою наявних інструментів (відповідних норм законну) впливати на господарюючі структури, вести перемовини та залучати до своїх громад такий необхідний фінансовий ресурс.

Ще один важливий ресурс – це податок на доходи фізичних осіб, зокрема отриманих від здачі в оренду паїв. Згідно ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 р. №2497 були внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, п. 168.4 ПКУ був доповнений пп. 168.4.9 ПКУ. визначено, що суми податку на доходи фізичних осіб, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).

Рекомендуємо, проаналізувати ті підприємства, які орендують паї у мешканців Вашої ОТГ, провести взаємну звірку, щодо площі даних земельних ділянок та к-сі договір оренди та привести цей ресурс із тіні.

Результати практики: які отримані якісні і кількісні показники, на що позитивно вплинула реалізація практики, чиї проблеми вирішено, які системні зміни в громаді досягнуті

Надходження ПДФО за 1 півріччя 2019 в порівняні до 1 півріччя 2019 року зросли майже на 1 млн.грн.

Які були перешкоди у реалізації практики, складнощі, як вдалось їх подолати, що сприяло успіху

У процесі роботи над визначенням податкової бази та моніторингу надходжень до бюджету обов’язкових платежів, громада стикалася з непоодинокими випадками, коли платники податків, розташовані на території громади не належним чином виконували свої податкові зобов’язання та всупереч чинному законодавству окремі платники, які мають відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення і т.п.), сплачували ПДФО не за місцем їх розташування, а за місцем реєстрації та територіального розміщення материнської структури, ігнорували письмові звернення, але ми не зупинялися.

Представники муніципалітету зверталися до керівників таких підприємств, проводили зустрічі, наради, залучали представників ДФС, і в результаті чого отримували позитивні рішення, залучили додатковий ресурс в свій місцевий бюджет.

Важливо  пам’ятати та керувалися  положенням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, нормами статті 18, якої визначено, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. Підпункт 1 пункту «б» статті 28 надає право органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики